Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

”Sätt prislapp på störande vägarbeten”

Efter sommarens busskaos i Stockholm kräver Stockholms stad att kommuner ska få ta ut en avgift som är högre ju större trafikstörningarna av väg- och gatuarbeten är. Foto: Ulo Maasing.

Det ska kosta att genomföra gatu- och vägarbeten som hindrar exempelvis busstrafik. I ett brev till regeringen  skriver Stockholms stad att man vill att kommuner ska få rätt att ta ut en störningsavgift av företag som genomför arbeten i gatu- och vägnätet. Avgiften ska vara högre ju mer trafiken störs.

– Stockholms stad anser att det bör finnas ett ekonomiskt intresse att minimera trafikstörningarna av ett arbete, exempelvis genom att minska dem i omfattning, förlägga dem vid tillfällen när störningarna blir mindre eller genom att bättre samordna sig med andra aktörer. En aktör bör betala en avgift som står i proportion till den påverkan som en aktivitet ger upphov till, säger trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP).

Bakgrunden är att gatuarbeten i Stockholm de senaste åren har blivit stora hinder för bland annat busstrafiken. Bussarnas framkomlighet har försämrats avsevärt – så mycket att innerstadsbussarna i Stockholm förlorar resenärer. Och problemet har blivit allt mer omfattande. Veckan innan midsommar var 22 av 24 busslinjer i Stockholms innerstad omlagda på grund av gatuarbeten. Problemet togs även upp i Almedalen på ett seminarium arrangerat av Sveriges Bussföretag.

Bussoperatören Keolis har räknat ut att den samhällsekonomiska kostnaden för den bristande framkomligheten för busstrafiken i Stockholm är 1,5 miljarder om året.

Det är inte bara stadens egna gatuarbeten som det gäller, utan också byggetableringar i anslutning till fastigheter. En del av arbetena görs av kommunerna, men en stor del genomförs av privata aktörer som exempelvis ledningsdragande bolag och fastighetsägare. Och kommunen kan inte neka sådana arbeten.

I brevet till regeringen skriver Stockholms stad att man från stadens sida idag har mycket små möjligheter att tvinga fram en samordning av gatuarbeten så att störningarna av trafiken minimeras.

Men de företag som jobbar i gatan ser bara till sina egna kostnader, inte till vad de ställer till med.

– Än mer betydelsefullt är att det inte finns några incitament för utomstående aktörer att minska den totala trafikstörningen genom att till exempel minimera arbetets utbredning i tid och rum . Privata aktörer och bolag har i praktiken få skäl att ta hänsyn till andra samhällskostnader än sina egna genomförandekostnader, skriver Stockholms stad till regeringen.

Därför vill Stockholms stad att kommunerna ska få rätt att ta ut en avgift för att styra arbeten i gatan så att trafikstörningarna minskar.

– Vi anser att det bör finnas ett instrument som ger samtliga aktörer ett eget ekonomiskt intresse att minimera trafikstörningarna av ett arbete, exempelvis genom att minska dem i omfattning, förlägga dem vid tillfällen när störningarna blir mindre eller genom att bättre samordna sig med andra aktörer.

– En aktör bör betala en avgift som står i proportion till den påverkan som en aktivitet ger upphov till. Därmed skulle varje enskild aktör ta hänsyn till de störningar dennes arbeten orsakar, och därmed göra en samhällsekonomiskt effektiv avvägning mellan sina egna och samhällets totala kostnader, inklusive trafikstörningar, för genomförandet av arbetet, skriver Stockholms stad till infrastrukturminister Tomas Eneroth(S).

– I dag har kommunerna ingen laglig möjlighet att ta ut en sådan avgift, bara självkostnadspris för att hantera ärendet. Med en påverkansavgift skulle privata aktörer behöva ta hänsyn till samhällets kostnad i form av trafikstörning, inte bara sina egna kostnader, kommenterar Daniel Helldén.

Nu återstår att se om regeringen bryr sig. Stockholms stad och SL har i flera års tid försökt få tillstånd att kameraövervaka busskörfält med kameror på bussarna. Syftet är att komma åt problemet med bilar som blockerar busskörfälten och hindrar busstrafiken. Internationellt förekommer sådan kameraövervakning på många håll, bland annat i Storbritannien.

Redan 2012 tog man för första gången upp frågan med regeringen. Sedan dess har man stött på regeringen flera gånger för att få fram en lagändring. Men regeringen har inte ens brytt sig om att svara.

Taggat som: , , , , , , ,

1 kommentar »

  1. DANIEL HELLDÉN (MP) har ett övergripande intresse: Att värva röster till sitt sargade parti. Då blir bilfria gator ett på sina håll uppskattat inslag. Avstängningar och hinder blir huvudmetoden, främst i City. Men det medför inte att man löser problemen, enbart att man flyttar dem. Exempel: Klarabergsgatan är den ena av tillfarterna till Centralen och World Trade Center, knutpunkter för tåg och flygbussar. När man stänger av den och delvis Hamngatan och den andra tillfarten Vasagatan växer köerna på Norrlandsgatan och Mäster Samuelsgatan.
    Stockholm är en mycket glesbebyggd storstad, särskilt när man räknar med hela den snabbväxande Regionen. Invånarna blir allt fler, liksom antalet bilar. I stället för att försöka hindra utvecklingen borde MP arbeta för mindre bilar, bättre el- och gastillgänglighet, fler solfångare et cetera. Och givetvis bättre kollektivtrafik, där fler tåg och bussar, fler hållplatser och tätare turer är långt viktigare än snabbhet. Även detta har Helldén och hans vapendragare Tamsons missuppfattat. Tur att det är val snart.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2024 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)