Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Hård branschkritik mot myndighet: ”Många brister och fel”

Myndigheten Trafikanalys får hård kritik från en samlad kollektivtrafikbransch för en rapport till regeringen som branschen anser innehåller många fel och brister.

Branschorganisationerna i svensk kollektivtrafik riktar i en skrivelse hård kritik mot myndigheten Trafikanalys för den rapport som Trafikanalys i dagarna har skickat till regeringen. Där gör Trafikanalys en fördjupad uppföljning av transportsektorns arbete för att nå de transportpolitiska målen. Rapporten sågas till stor del av branschens organisationer i Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik. I rapporten finns enligt branschen många brister och felaktigheter.

I Partnersamverkan ingår Sveriges Bussföretag, Svensk Kollektivtrafik, Tågoperatörerna, Taxiförbundet och SKL (Sveriges Kommuner och Landsting). Resultatet av de många bristerna gör att regeringen får en helt missvisande bild av läget i kollektivtrafiken. I ett långt brev till Trafikanalys räknar branschens organisationer upp rader av det man anser vara brister.

– För måttet Nöjda kunder saknas den största och viktigaste kundgruppen, resenärerna, konstaterar man till exempel, samtidigt som man påpekar att Trafikanalys i begreppet kunder också har blandat in beslutsfattare och utförare av trafik.

Bilen som norm
Trafikanalys får också hård kritik för att ha bilen som norm när man mäter tillgänglighet till tätorter, järnvägsstationer eller flygplatser. Man mäter alltså bara restider med bil, inte med exempelvis buss eller tåg, trots att omkring 60 procent av befolkningen över sex år är helt eller delvis beroende av kollektivtrafik för resor där de inte kan gå eller cykla.

När det gäller Trafikanalys´sätt att redovisa priset på persontransporter är branschorganisationerna i Partnersamverkan också kritiska och menar att rapporten till regeringen är missvisande. Exempelvis överskattar Trafikanalys priset på periodkort, eftersom man inte redovisar antalet resor som görs med sådana kort. För den som läser rapporten verkar alltså priset per resa vara högre än det i själva verket är.

Personalbehov
En annan del av rapporten som får kritik av branschen gäller branschens behov av arbetskraft. Där redovisar Trafikanalys innehavare av körkort för buss och tung lastbil.

– Men det finns en rad andra yrken med särskilda behörighetskrav som är helt avgörande för transportnäringens utveckling. För kollektivtrafiken handlar det om exempelvis om personer med taxilegitimation och personer med nödvändig utbildning och tillstånd för att köra tåg, tunnelbana och spårväg. Dessutom finns det andra viktiga yrkeskategorier som också måste ingå när man analyserar branschens behov av personal, skriver organisationerna i Partnersamverkan.

– Det räcker inte att som Trafikanalys vill ha antalet innehavare av yrkeskompetensbevis som mått.

Även folkhälsofrågorna kommer in i branschens kritik mot Trafikanalys. Ett mått i rapporten är antalet personer i åldern 6 – 84 år som en vanlig dag gör minst en 20-minutersresa stillasittande i bil eller i kollektivtrafiken.

Det är andelen, inte antalet, som bör mätas, menar Partnersamverkan. Men dessutom måste man räkna bort stående resenärer i kollektivtrafiken.

– Bara för att man reser kollektivt i mer än 20 minuter så innebär det inte att man automatiskt sitter, skriver Partnersamverkan i ett påpekande som väl är närmast självklart för många kollektivresenärer i storstadsregionerna.

Trafikanalys har sitt kontor i Stockholms City.

Partnersamverkan framhåller också att forskningen visar att det finns hälsovinster med att resa kollektivt, bland annat därför att människor går eller dyklar till och från hållplaten eller stationen.

– I Sverige cyklar kollektivtrafikresenärer dubbelt så mycket som befolkningen i sin helhet, och går tre gånger så mycket som bilister. Men dessa hälsovinster redovisas inte allas av Trafikanalys.

Också på andra områden som tillgänglighet i transportsystemet och energieffektivitet i transporterna får Trafikanalys kritik.

Många av bristerna i rapporten hade kunnat undvikas om Trafikanalys hade brytt sig om att tala med branschen, antyder Partnersamverkan lite syrligt. Istället valde Trafikanalys att inte göra det, utan att endast tala med andra myndigheter.

– Vi väntade länge på en inbjudan att delta i den fördjupade uppföljningen, men eftersom ingen inbjudan kom skickar vi istället denna skrivelse, heter det i brevet från organisationerna i Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik.

Taggat som: , , , , , , , ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2023 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)