Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Ny bussterminal i Stockholm kan bli en dödsfälla

In- och utfarten till den nya, stora bussterminal som ska byggas i Katarinaberget i Stockholm kan bli en dödsfälla, varnar artikelförfattarna. Bilden: vänthallen i den nya Katarinaterminalen i Katarinaberget i Stockholm. Illustration: Link arkitektur.

In – och utfarten till den nya Katarinaterminalen vid Slussen i Stockholm kan bli en dödsfälla, skriver Tor Edsjö och Richard Murray i denna debattartikel. De lyfter fram att bussarnas port till terminalen är ett enda körfält som ska användas växelvis för in – och utfart.

Bussarnas port från Stadsgårdsleden till Katrinaterminalen består av ett enda körfält som ska användas växelvis för in – och utfart. Efter in – och utfarten följer en 150 m lång nedsänkt ramp från Stadsgårdsleden samt en 100 m lång tunnel. Rampen har två körfält och saknar utrymningsfält för gående.

Det förekommer att bussar blir stående. Enligt landstingets riktlinjer för utformning av bussterminaler skall därför en kombinerad in- och utfart innehålla tre körfält. Tre körfält gör det möjligt för omkörning utan störning för bussar i motsatt körriktning. Om denna möjlighet saknas innebär det stora störningar för trafiken om en buss till exempel får motorstopp.

Enligt brandskyddsbeskrivningen ska det finnas utrymningsfält för gående. Dessa är nödvändiga vid utrymning av bussar som blir stående av motorstopp eller vid brand. Men utrymningsfält saknas alltså i de ritningar som ska ligga till grund för byggandet.

Projektet avser därför att lösa utrymningen på ett annat sätt. Tanken är att ”de bussar som är på väg ut ur bussterminalen fortsätter sin ordinarie färd varpå ett körfält blir fritt att använda för utrymning”.

Vid en brand i infarten skall alltså hundratals människor som sitter i bussarna tvingas sitta kvar tills dess att det utgående körfältet är utrymt från bussar. Risken för att detta enda körfält är blockerat i samband med en olycka är stor. Vid en brand kan det vara fråga om sekunder om liv ska räddas. Den lösning som redovisas i systemhandling och detaljplan fungerar därför inte.

Den kommunala självbestämmanderätten har inneburit att Katarinaterminalen inte granskats av Transportstyrelsen, Trafikverket eller Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, trots att man inom dessa myndigheter säger sig vara väl medvetna om de stora riskerna i anläggningen.

Bygget av in- och utfartsrampen har nu beviljats bygglov. Ärendet har inte dessförinnan remitterats till räddningstjänsten eller landstingets trafikkontor. En bygglovsprövning ska pröva om det som ska prövas har tillräcklig säkerhet vid till brand. Bygglovsprövningen är den enda myndighetsprövning som detta stora projekt kommer att genomgå.

Katarinaterminalen innehåller många risker som inte går att undvika med den valda lösningen. Men problemet med den alltför trånga infarten går att lösa.

Det duger inte ha ett enda körfält som in-och utfart till denna jätteanläggning, och det måste finnas utrymningsfält för gående. In- och utfarten måste därför breddas. Detta är möjligt att genomföra utan att Stadsgårdsledens funktion äventyras.

Tor Edsjö

Richard Murray

Taggat som: , , , , , , , , ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2022 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)