Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Skåne i elektrisk ledning

Håkan Kristiansson är Skånetrafikens huvudprojektledare för elbuss Malmö. Här står han vid en av HelsingborgsExpressens blivande hållplatser. Helsingborgsexpressen är den BRT-liknande busslinje som startar 2019 i Helsingborg. Foto: Ulo Maasing.

Skåne och Skånetrafiken är nu klart i ledningen i Sverige när det gäller helt elektrisk busstrafik. I helgen tog elbussarna över på linje 7 i Malmö när Nobina och Skånetrafiken satte in tretton fullelektriska bussar från Volvo på linjen. Under 2019 kommer dessutom elbussarna i snabb takt i flera andra skånska städer. Det innebär dessutom att ytterligare minst en elbusstillverkare gör sin entré på svenska gator. År 2031 ska alla stadsbussar i Malmö vara elektriska.

Det började i Landskrona 2003. Anledningen var järnvägen. Då fick Västkustbanan en ny sträckning mellan Malmö och Helsingborg via Landskrona. Järnvägsstationen i Landskrona ersattes samtidigt av en ny, tre kilometer från centrum. Därmed blev det nödvändigt med en ny busslinje mellan centrum och stationen.

De första elbussarna i Skåne var trådbussar som sattes i trafik 2003 på stationspendeln i Landskrona. Foto:Ulo Maasing.

Kommunen valde efter en del politiska stridigheter att satsa på trådbuss och linjen är alltjämt landets enda trådbusslinje.

Linje 7 i Malmö trafikeras nu av tolv elbussar från Volvo. En trettonde utgör vagnreserv. Foto: Nobina.

På nyåret får trådbussarna på stationspendeln sällskap av fjorton batteridrivna bussar, levererade av kinesiska BYD. Då blir Landskrona störst i landet med elektrifierad busstrafik med 19 elbussar i trafik, trådbussarna inräknade. Samtidigt försvinner gasbussarna ur stadstrafiken.

Teknikskiftet sker inom det befintliga kontrakt som operatören Nobina har med Skånetrafiken och som sträcker sig till 2024. Nobina är också engagerat i elbussar i två andra skånska städer: Malmö och Ängelholm.

I Ängelholm gick starten för den stora satsning på elbussar som nu görs i Skåne.I januari 2016 elektrifierades större delen av stadstrafiken i Ängelholm. I ett pilotprojekt blev fem av åtta stadsbussar i Ängelholm elbussar. Erfarenheterna därifrån har banat väg för elbussatsningar i andra skånska städer.

– Skånetrafiken ligger långt framme när det gäller elektrifiering av busstrafiken. Vi har goda erfarenheter när det gäller miljö och buller, säger Håkan Kristiansson som är Skånetrafikens huvudprojektledare för elbuss i Malmö.

Linje 7 i Malmö går mellan Svågertorp och Ön. Laddningen av bussarna sker vid laddstationer på ändhållplatserna. Laddstationerna har levererats av polska Ekonergetyka. Foto: Caroline Bergentoft, Skånetrafiken.

Enbart el
Inriktningen i Malmö är att alla stadsbussar ska vara eldrivna. Det var stadsmiljöavtalen som öppnade för elektrifiering genom statlig medfinansiering till infrastruktur för bland annat kollektivtrafik. Som ett resultat av Sverigeförhandlingen kommer bland annat satsningar på flera uppföljare till den framgångsrika MalmöExpressen, Sveriges första BRT-linje (BRT = Bus Rapid Transit, högklassig kapacitetsstark busstrafik).

– Vår allmänna målsättning är att busstrafiken i städerna ska vara elektrisk, även om det kanske inte blir så till hundra procent, säger Håkan Kristiansson.

– I Malmö identifierade vi två linjer, 3 och 7, som lämpliga för en första satsning på trafik med tolvmeters elbussar, alltså normalstora stadsbussar. Sommaren 2016 skrev Malmö stad och Skånetrafiken genomförandeavtal och nu är trafiken på linje 7 igång. Av ekonomiska skäl fokuserade vi först på linje 7.

Det innebär inte att planerna på en elektrifiering av linje 3 är skrotade. Istället kommer linjen att bli elektrisk i samband med att ungefär hälften av stadstrafiken i Malmö upphandlas med trafikstart 2021.

– Inriktningen i upphandlingen är el, men omfattningen är ännu inte klar, uppger Håkan Kristiansson.

Flash eller tråd
MalmöExpressen, linje 5, har blivit mycket framgångsrik och trafikeras idag med dubbelledade, 24 meter långa hybridbussar.

MalmöExpressen har blivit en succé med kraftigt ökat resande. I framtiden ska bussarna på linjen ersättas av elbussar. Foto: Ulo Maasing.

– När MalmöExpressen startade fanns det egentligen inga 24-meters ledbussar med eldrift. Men utvecklingen går med rasande fart och nu börjar det finnas sådana bussar från flera tillverkare på marknaden, kommenterar Håkan Kristiansson.

Först ut som en ny och helt eldriven MalmöExpress blir linje 8 med planerad trafikstart i december år 2021. Linjen ska gå mellan Lindängen i söder och Västra hamnen i norr och är den första av fyra nya MalmöExpresser som är framförhandlade i Sverigeförhandlingens storstadspaket. Linjerna 2, 4 och sannolikt nya linje 10 blir nya MalmöExpresslinjer. Dagens linje 5 ska dessutom elektrifieras.

TOSA-bussar, med extremt snabb laddning på utvalda hållplatser intresserar Skånetrafiken. Tekniken används i Génève och kommer från 2019 att användas på de nya, eldrivna BRT-bussarna i Nantes, Frankrike. Foto: ABB.

Vilken teknik som de nya MalmöExpresserna ska använda är ännu inte avgjort.

– Vi ser mycket på batteriutvecklingen. Vi är också mycket intresserade av den flashteknik som används i TOSA, en teknik för extremt snabb laddning medan bussen står på hållplats.

Tekniken har utvecklats av ABB som ett komplement till ”vanlig” snabbladdning på ändhållplatserna under några minuter. Vid vissa, utvalda hållplatser laddas bussarna automatiskt under 15 -20 sekunder medan passagerarna stiger på och av. Tekniken används idag på en busslinje i Génève. När den franska staden Nantes under 2019 byter ut sina nuvarande ledbussar på stadens BRT-linje till 24-meters, dubbelledade elbussar kommer tekniken att användas även där.

– Trådbussar är heller inte avförda från diskussionen. Här handlar det om slide-in, slide-outteknik där bussarna laddar batterierna på sträckor med tråd i ytterområdena och använder batterier i de centralare delarna av Malmö, säger Håkan Kristiansson.

– Vi får välja inriktning runt 2020 för de framtida MalmöExpresserna i samband med att det 2025 är dags för det andra trafikavtalet för stadstrafiken i Malmö.

Helsingborg på tur
Medan de eldrivna MalmöExpresserna dröjer några år kommer HelsingborgsExpressen 1 att starta sommaren 2019. Det är en tolv kilometer lång linje med BRT-standard efter förebild från MalmöExpressen som ska gå mellan stadsdelarna Dalhem och Råå via centrum och Knutpunkten, stadens nav för kollektivtrafik och färjor.

I sommar ersätts nuvarande stadsbusslinje 1 i Helsingborg med HelsingborgsExpressen 1. Tretton nya fullelektriska, BRT-deisgnade ledbussar från VDL sätts då in av operatören Arriva. Foto: Ulo Maasing.

För att lyfta trafiken har Helsingborgs stad satsat på ökad framkomlighet för bussarna, busskörfält och nya hållplatser med långa väderskydd som gör att resenärerna kan stå skyddade oavsett vilken dörr på bussen man tänker använda för att stiga på.

Trafiken ska i princip ersätta den befintliga stadsbusslinje 1 som är den mest belastade i Helsingborg och svarar för omkring 30 procent av bussresorna i staden eller fyra miljoner resor om året.

Till HelsingborgsExpressen har Arriva, som kör tätortstrafiken i Helsingborg, köpt tretton fullelektriska ledbussar av samma typ som Karlstad nyligen satte in på Karlstadsstråket, det vill säga VDL Citea Electric i BRT-utförande.

Laddning sker via pantograf i depå samt vid laddstolpar på ändhållplatserna, två stolpar vid den ena, en vid den andra. Turtätheten blir minst 7,5 minuter i högtrafik.

Satsningen på HelsingborgsExpressen ska ses mot bakgrund av att resandet med stadsbussarna i Helsingborg i det närmaste har fördubblats de senaste tio åren. Målet är att denna utveckling ska fortsätta, vilket innebär 22 miljoner resor i stadstrafiken år 2022.

Mercedes elbussdebuterar
Men fler skånska städer får elbussar i stadstrafiken nästa år. Klart är således att hela stadsbusstrafiken i Ystad ska börja köras med elbussar med start i augusti. Där, liksom i Malmö och Landskrona sker övergången från gas till el under pågående avtalsperiod. I Ystad kör Bergkvarabuss, i Landskrona och Malmö Nobina.

Mercedes-Benz´ nya elbuss eCitaro ska trafikera Ystads tätortstrafik från augusti 2019. Foto: Daimler Buses.

Stadstrafiken omfattar fem bussar, och kommer att köras med Mercedes-Benz nya fullelektriska stadsbuss eCitaro som därmed debuterar i svensk kollektivtrafik. Inga laddstationer kommer att finnas vid hållplatserna utan laddning sker i depå när bussarna inte går i trafik.

I december 2019 ska de tio bussarna i tätortstrafiken i Trelleborg bli eldrivna, men valet av busstillverkare där är enligt vad bussmagaasinet.se erfar inte avgjort. Såväl Mercedes-Benz som Volvo och Yutong kan vara aktuella.

I Trelleborg sker elektrifieringen i samband med starten på ett nytt trafikavtal. För Hässleholm och Lund diskuteras en elektrifiering i samband med kommande upphandlingar. Hur det blir med Eslöv och Kristianstad är i nuläget oklart, uppger Håkan Kristiansson.

– Båda städerna är självförsörjande på biogas och det finns frågetecken hur det ska bli med elektrifieringen. Kommunerna vill värna biogasproduktionen, men med biogasbussar missar man effekten av minskat buller med elbussar.

Håkan Kristiansson efterlyser mer kunskapsutbyte mellan kollkektivtrafikmyndigheter och andra i branschen när det gäller elektrifiering.

– På fordonssidan finns ett kunskapsutbyte. Men i övrigt får man forska och leta själv efter mycket information. Det skulle behövas ett mer organiserat kunskapsutbyte när det gäller helhetslösningar i samband med elektrifierad busstrafik, säger han.

– Alla bygger nu upp sin egen kunskapsbank. Samtidigt dyker det upp många innovativa lösningar som är svåra att bedöma.

Taggat som: , , , , , , , , , , , , , ,

Categorised in: Nyheter, Reportage

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2024 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)