Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Nio bilar av tio kan försvinna genom självkörande bussar och nya mobilitetslösningar

Mellan 84 och 93 procent av alla bilar i Oslo kan bli överflödiga med en ny syn på mobilitet och nya mobilitetslösningar. Foto: Ulo Maasing.

Självkörande bussar och bilar samt nya lösningar för delad mobilitet, så kallad MaaS (Mobility as a service), kan minska bilanvändningen radikalt. Likaså ändra på hur vi ser på transportsystem, infrastruktur och stadsutveckling. Det konstateras i en rapport från konsultföretagen Cowi och PTV som har gjorts på uppdrag av trafikhuvudmannen i norska Oslo och Akershus, Ruter. Men samtidigt krävs en förstärkning av den traditionella kollektivtrafiken, säger Øysten Berge, projektledare för studien som är den mest omfattande och komplicerade i sitt slag i världen.

Studien visar i praktiken hur dåligt bilparken utnyttjas – jättelika investeringar i privatbilar står nästan ständigt oanvända. Och med ett maximalt utnyttjande av bilparken genom delade tjänster och samåkning kommer trängseln på gator och vägar att minska, men inte alls lika mycket som antalet bilar.

MaaS, som rapporten ägnar stort intresse kommer också att få stort utrymme på den internationella kollektivtrafikunionen UITP:s världskongress och mässa i Stockholm den 10 – 12 juni. Enkelt uttryckt är MaaS en integration av olika transportslag till en enda mobilitetstjänst efter resenärens behov. Det kan vara bilpooler, stadscyklar, kollektivtrafik, taxi, biluthyrning och så vidare. Allt bokat och betalt via en enda app.

Upp till mellan 84 och 93 procent av antalet bilar i Oslo kan bli överflödiga, konstaterar studien. Det förutsätter dock att hela bilparken används för delad mobilitet. Då klarar man sig i Oslo i rusningstid med sju procent av dagens bilpark.

– Det visar att det finns en potential för en radikal minskning av antalet fordon om vi delar på fordonen och samåker. Tidigare analyser, bland annat en som gjordes i Lissabon av OECD, kommer fram till liknande slutsatser, säger Berge.

Men bilden är inte entydig. Olika lösningar kan ha helt olika effekt på trafikvolymerna på gator och vägar och på människors restid.

I sin analys arbetar Cowi och PTV med fyra huvudscenarior där dagens resenärer (oavsett transportslag) gått över till delade, autonoma (självkörande) transporter, med och utan samåkning. Alla scenariorna utgår från morgonrusningen en vardag i Oslo och kringliggande Akershus. Här är några av de viktigaste slutsatserna i analysen som i sin helhet kan laddas ner här:

* I samtliga undersöka scenarior kan bilparken minskas med mellan 84 och 93 procent;
* Om alla i Oslo och Akershus delar bilar och utnyttjar samåkning kommer sju procent av dagens bilpark att vara tillräcklig för att klara alla resor i rusningstid. Med andra ord blir 93 procent av dagens bilpark onödig.
* Det scenario som ger störst minskning av fordonstrafiken är när kollektivresenärerna fortsätter att åka med kollektivtrafiken medan privatbilisterna går över till samåkning. Det ger en 14-procentig reduktion av trafiken.
* Däremot kommer trafikvolymen att öka med 97 procent om alla som idag kör privatbil och alla som reser kollektivt går över till bildelning utan samåkning. Om samma grupp använder samåkning kommer trafikmängden att öka med 31 procent.
* Om dagens kollektivresenärer skulle gå över till MaaS-baserade system skulle restiderna minska med i genomsnitt elva minuter.
* För privatbilister skulle den genomsnittliga restiden öka med sex minuter utan samåkning och åtta minuter med samåkning.

Det betyder att olika MaaS-lösningar kan verka attraktiva för dem som idag reser med den vanliga kollektivtrafiken eftersom de får de största minskningen av restiden genom att gå över till autonoma MaaS-lösningar. Men om alla som idag åker buss eller spårvagn går över till bildelning utan samåkning kommer det att skapa mycket mer trafik än vägnätet klarar. I värsta fall kan den traditionella kollektivtrafiken konkurreras ut.

– Å andra sidan kan MaaS-system göra kollektiva resor mer attraktiva för dem som idag kör privatbil, säger Øysten Berge.

– Självkörande fordon och MaaS-koncept med en hög grad av delning kommer att utmana vårt sätt att tänka när det gäller transportsystem, infrastruktur och stadsutveckling.

Han framhåller att vi också i framtiden kommer att behöva en förstärkning av den traditionella kollektivtrafiken, samtidigt som en ökad andel av transporterna måstre ske med cykel eller gång.

– Nya MaaS-system som är en integrerad del av kollektivtrafiken kommer att kunna spela en viktig roll genom att göra kollektivtrafiken mer attraktiv, särskilt för personer som ska till eller från områden med dålig täckning med kollektivtrafik. Även i centrala stråk kan det bli avgörande när restiderna är kortare än i dagens kollektivtrafik.

En radikal minskning av dagens bilparker kommer enligt Berge att leda till stora förändringar i stadsbilden. Parkeringshus och garage kan bli överflödiga och användas till annat. Avsaknad av parkeringsnormer i nybyggnadsområden kommer att leda till bättre ekonomi i stadsbyggnadsprojekt.

– Samtidigt kommer det att behövas nya ytor för av- och påstigning för samåkande passagerare i självkörande bilar. Särskilt i centrala områden med hög aktivitet kommer det att behövas ytor och infrastruktur för detta, säger Øysten Berge.

Share Dela

Taggat som: , , , , , , ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2021 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)