Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Nu är Umeå störst i Sverige på elbussar

Kommunstyrelseordföranden i Umeå, Hans Lindberg(S), klippte bandet när Umeås storsatsning på elbussar invigdes på fredagen. Kollektivtrafikchefen Fredrik Forsell bistod. Foto: Ulo Maasing.

För snart tio år sedan var Umeå först i Sverige och nu blir staden störst i landet med elbussar i stadstrafiken. På fredagen invigdes Umeås nya storsatsning med 25 nya helelektriska ledbussar med tillhörande laddinfrastruktur. När trafiken startar den 17 juni har Umeå totalt 35 elbussar i stadstrafiken.

– Umeå har varit en innovationsbädd för elbussar i kallt klimat. Biogas har aldrig varit aktuellt. Vi har hela tiden haft ett tydligt mål att gå in för el i busstrafiken, sa kommunstyrelseordföranden i Umeå, Hans Lindberg, vid invigningen.

– Elbussarna är klimatsmarta och minskar bullret Nu kommer ungefär tre fjärdedelar av våra stadsbussar att gå på el. För oss handlar det om att erbjuda människor ett gott miljöval.

Åtminstone det här året och nästa kommer Umeå att vara Sveriges största elbusstad.

En av Umeås nya elledbussar på laddstationen i Tomtebo, Umeå.. Foto: Ulo Maasing.

Redan väljer allt fler kollektivtrafiken i Umeå. Resandet med stadsbussarna har ökat med 130 procent sedan 2006. Och även om stadens befolkning växer snabbt så är ökningen av kollektivresandet mycket större än befolkningsökningen. Samtidigt har subventionsgraden minskat påtagligt, alltså hur mycket skattemedel som skjuts till för varje såld biljett.

Efter upphandling skrev kommunen avtal med den holländska busstillverkaren VDL förra året. Sedan har det gått undan. På ett år har det handlat om leverans av de 25 elektriska ledbussarna, uppbyggnad av laddinfrastruktur, etablering av laddstationer och anpassning av bussdepån, personalutbildning med mera.

På ett år har mycket hänt i Umeå för etableringen av den nya elbusstrafiken. Ett 20-tal aktörer har varit engagerade i arbetet som har byggt på en nära samverkan mellan samtliga. Foto: Umeå kommun.

– Elektrifiering av busstrafik är en stor omställning som ställer stora krav på planeringen. Vi har nu också utbildat 270 förare på de nya bussarna, säger Gunnar Schön, vd för Transdev Sverige som är den operatör som kör stadsbussarna i Umeå.

Samverkan
– Att vi har lyckats beror på att alla aktörer hela tiden har samarbetat. Ungefär 20 aktörer har jobbat med det här projektet och alla har dragit åt samma håll. När vi 2014 gick ut i en upphandling av stadstrafiken satte vi som mål att ha 25 nya elbussar sommaren 2019. Nu är vi där, säger Umeås kollektivtrafikchef Fredrik Forsell.

Gunnar Schön, vd för Transdev Sverige: Alla talar om vikten av samverkan, men här praktiserar man det. Foto: Ulo Maasing.

Gunnar Schön lyfter fram Umeås sätt att arbeta som en förebild.

– Fler kollektivtrafikmyndigheter, ingen nämnd och ingen glömd, borde göra som man gör här. Vi jobbar över hela Europa. Alla talar om hur viktigt det är med samverkan, men här samverkar ni verkligen på riktigt.

Transdev har redan en stor erfarenhet av elbussar. Man har drygt 500 elbussar i trafik på olika håll i Europa med Nederländerna som en stor marknad. Med de nya bussarna i Umeå kommer företaget upp i cirka 55 elbussar i Sverige. Den här helgen startar Transdev trafik med fem bussar från BYD i norra Storstockholm. Sedan tidigare kör man i Göteborg två eldrivna ledbussar från Volvo och har tolv bussar från BYD i Eskilstuna.

Ovillig bussägare
De nya elledbussarna i Umeå har liksom laddutrustningen levererats av den holländska bustillverkaren VDL som har levererat elbussarna till HelsingborgsExpressen som har premiär i dagarna liksom till Karlstads snabbusslinje.

Bussarna ägs, liksom de tidigare tio elbussarna från Hybricon, av Umeå kommunföretag. Men Umeå är i grunden en ovillig bussägare.

Laddstationen vid Tomtebo med en av de nya elledbussarna från VDL inne för laddning. De små gröna konerna som sitter på pelaren i är hjälpmedel för föraren att ställa bussen exakt så att laddning kan ske.  Foto: Ulo Maasing.

– Att vi äger bussarna har sin bakgrund i att vi ville utveckla elbusstrafik tidigt och tillsammans med andra aktörer drev ett utvecklingsprojekt för elbusstrafik. Men jag anser i grunden att det långsiktigt är bäst om operatörerna äger bussarna och vi diskuterar nu att i samband med nästa trafikupphandling sälja bussarna till den vinnande operatören, säger Fredrik Forsell.

– Däremot bör vi äga laddinfrastrukturen. Det finns så många osäkra faktorer kring den och det finns alltid saker som kan hända och blir kostsamma. Den affärsmässiga risken med att äga laddinfratrukturen är stor. Om operatören äger infrastrukturen måste den ta höjd för riskerna i upphandlingarna och det är kostnadsdrivande.

Laddning sker via pantograf på busstaket. Samtliga tre laddstationer kan ladda två bussar samtidigt. En laddning tar 7 – 8 minuter. Laddning av de nya elledbussarna från VDL sker med annan teknik än laddningenav de tio elbussarna från Hybricon som går i trafik i staden. Foto: Ulo Maasing.

Eleganta laddstationer
De nya bussarna i Umeå snabbladdas via pantograf monterad på busstaket.

Även i depån sker laddningen via pantograf, men långsammare än ute på linjen. Samtliga bussar är uppställda inomhus. Laddutrustningen är diskret integrerad med takkonstruktionen i depån. Foto: Ulo Maasing.

Även i depån laddas bussarna via pantograf, även om laddningen där är långsammare. Samtliga bussar har sin uppställningsplats inomhus.

Även i depån laddas bussarna via pantograf. Foto: Ulo Maasing.

När vi besöker stadsbussarnas depå i Umeå står där en rad ledbussar på laddning. Men det är bara de uppfällda pantograferna som avslöjar att det handlar om elbussar. Laddutrustningen i taket har nämligen integrerats på ett så fiffigt sätt med den befintliga takstrukturen att man måste titta noga för att se den.

De nya elledbussarna ska trafikera de två tyngsta linjerna i Umeå. Linjerna har sin ena ändhållplats, Ersboda, gemensam.

Vid varje ändhållplats finns eleganta laddstationer i trä där bussarna står under tak vid laddning. Varje laddstation har två parallella laddplatser, vilket gör att totalt sex bussar kan laddas samtidigt. Det innebär att det finns reservkapacitet om någon laddutrustning skulle vara ur funktion. Vid den ändhålplats som är gemensam för de båda linjerna är det därtill helt nödvändigt med två laddplatser.

Samverkan. Vid invigningen deltog företrädare för många av de aktörer som är engagerade i lanseringen av elledbussarna i Umeå. Foto: Ulo Maasing.

– En laddning tar sju – åtta minuter och bussarna laddas varje gång de kommer till slutet av linjen. Vid den gemensamma ändhållplatsen betyder det en buss var femte minut, förklarar Fredrik Forsell.

Egentligen skulle det räcka med laddning vid linjens en ändhållplats för att klara trafiken. Men det skulle innebära att laddningsnivån i batterierna skulle bli lägre än lämpligt.

– Man vill ha 50 – 95 procents laddning. Annars minskas batteriernas livslängd, säger Johnny Struwe, fleet manager hos Transdev Sverige.

Han bedömer bussarnas kommersiella livslängd till femton år och att batterierna håller halva den tiden. Samtidigt konstaterar han att livslängden för batterier ökar och att de ofta räcker längre än man först räknat med.

Den ökade livslängden på bussarna aktualiserar också frågan om trafikavtalens längd.

– Övergången till elbussar kommer att ändra diskussionen kring livslängder och avtalslängder. Utvecklingen rör sig i riktning mot vad som gäller för spårtrafiken. Där har man längre avtalstider och uppgraderar fordonen efter ett antal år, säger Gunnar Schön.

Entusiasm
Entusiasmen för de nya elbussarna i Umeå var stor vid fredagens invigning.

– Det här är en otroligt stor dag för Länstrafiken i Västerbotten, inte minst därför att klimatfrågan är den allra viktigaste frågan nu, säger länstrafikens ordförande Margareta Rönngren.

– Att Umeå är först är viktigt. Vi visar gärna vägen med konkreta satsningar på en hållbarare stad. Att vi eliminerar utsläppen är bara en av flera vinster, vi får också ett minskat trafikbuller i staden när busstrafiken blir tystare. På så vis är våra elbussar också ett stadsbyggandsprojekt, säger Hans Lindberg.

– Vi på Transdev är övertygade om att framtidens kollektivtrafik kommer vara eldriven. Vi är idag det transportföretag som har flest elbussar i Sverige och i Europa och är stolta över att tillsammans med våra partners medverkat i Umeås elbussatsning, tillägger Gunnar Schön.

Taggat som: , , , , , ,

Categorised in: Nyheter, Reportage

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2023 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)