Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Krisplan klar i Skellefteå – var fjärde busstur dras in på vardagarna

Var fjärde busstur i Skellefteå dras in från och med måndag sedan det kommunägda bussbolaget misslyckats med att skaffa tillräckliga resurser för trafiken. Foto: Skellefteå Buss.

Kommunägda Skellefteå Buss är nu klar med en ny krisplan när det gäller indragningar av busstrafik och som vi tidigare har rapporterat ska komma. Planen innebär att var fjärde busstur i Skellefteå dras in från och med måndag. Nerskärningarna kommer i tillägg till de nerdragningar av helggtrafiken som Skellefteå Buss införde med bara timmars varsel den gångna helgen.

Bakgrunden är att bussföretagets ägare, Skellefteå kommun, med kort varsel beställt avsevärt mer skoltrafik som en följd av att ett nytt kollektivtrafiksystem infördes i kommunen efter långvarig planering. Skellefteå Buss saknar förare för att klara såväl skoltrafiken som den ordinarie busstrafik som man startade för en dryg vecka sedan.

Nerdragningarna i vardagstrafiken ska preliminäret gälla fram till årsskiftet. Minskningen av vardagstrafiken varierar något mellan olika linjer i stadstrafiken.

– Vi jobbar hårt för att lösa vår nuvarande resursbrist. Till dess att vi klarar av att hantera den ökade trafikvolymen behöver vi sätta säkerheten och pålitligheten främst, säger Kristoffer Hedenström, trafikchef på Skellefteå buss.

– I grova drag handlar det om att vi istället för turer varje kvart under peak-tider på morgonen och eftermiddagen kommer att köra varje halvtimme istället. Vi behöver frigöra resurser för att kunna fullgöra alla våra uppdrag med nuvarande personalstyrka.

Försöken att rekrytera fler busschaufförer har hög prioritet hos Skellefteå buss.

– Det är bara att konstatera att vi inte hittills lyckats rekrytera i den takt som vi hade hoppats trots våra ansträngningar. Vi är långt ifrån unika i branschen utan även i ett nationellt perspektiv råder det brist på busschaufförer. Det kommer att finnas goda möjligheter att få jobb hos oss både idag och i framtiden när kollektivtrafiken blir allt viktigare i ett växande Skellefteå och av allt att döma kommer att skalas upp ytterligare, säger Kristoffer Hedenström, som samtidigt påpekar att det är viktigt att ta hand om de befintliga chaufförerna:

– Vår nuvarande personalstyrka ställer upp på ett fantastiskt sätt och gör allt vad de kan för att lösa vårt uppdrag. Vi behöver se till att de får en rimlig arbetsbelastning och vi varken kan eller vill gå utanför regelverket för hur mycket vi kan nyttja chaufförerna för körning. Säkerheten för både kunder och personal får aldrig äventyras.

I och med den kraftiga nerskärning som nu sker, tillsammans med den tillfälliga neddragningen av helgturerna i stadstrafiken bedömer Skellefteå buss att trafikvolymen blir hanterlig under hösten.

– Förhoppningen är att vi hädanefter ska slippa ställa in turer med kort varsel. Det är viktigt att vi vinner förtroende hos resenärerna och är pålitliga med de giltiga tidtabeller vi nu publicerar på vår hemsida, säger Kristoffer Hedenström.

Turtätheten i det nya kollektivtrafiksystemet går snabbt att intensifiera när Skellefteå buss resursmässigt kommer att kunna utöka antalet körningar.

– Det är värt att poängtera att utbudet i det nya systemet är större tack vare kopplingsmöjligheterna mellan de olika linjerna och att vi samtidigt bibehåller taktfastheten som gör att stads- och regiontrafiken numera kommunicerar med varandra istället för att som i det gamla systemet vara helt separerade tidtabellsmässigt, säger Kristoffer Hedenström.

Skellefteå kommun ser tillsammans med Skellefteå buss stora fördelar när det gäller vad det nya kollektivtrafiksystemet möjliggör för att få fler att välja bussen som alternativ för pendling till arbete, utbildning och fritidsaktiviteter.

– Vi går hand i hand med Skellefteå Buss och delar bilden att det nya systemet skapar stor potential för det kollektiva resandet i Skellefteå. I samband med den tillfälliga neddragningen av trafik som nu genomförs jobbar vi gemensamt för att lösa de utmaningar vi ställs inför. När vi har fått alla bitar på plats kommer vi att växla upp i enlighet med ursprungsplanen och erbjuda ytterligare möjligheter för resande i ett växande Skellefteå, säger Robert Nyman, verksamhetschef fysisk planering på Skellefteå kommun.

Taggat som: ,

1 kommentar »

  1. Pinsamt alltihopa

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2024 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)