Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tuffare kontroll av yrkestrafiken

Infrastrukturminister Tomas Eneroth(S) vill skärpa kontrollerna av yrkestrafiken. Foto: Ulo Maasing.

Regeringen vill skärpa kontrollerna av yrkestrafiken för att minska problemen med olagliga yrkestransporter och osund konkurrens. Utredningen ska föreslå en rad åtgärder, både när det gäller sanktioner för dem som bryter mot regelverken och när det gäller själva kontrollverksamheten. Utredningen ska komma med sina förslag i två etapper, dels i november 2020, dels i mars 2021. Utredningen välkomnas av Transportföretagen där Sveriges Bussföretag ingår.

Regeringen konstaterar att problemet med olagliga yrkestransporter och osund konkurrens under låpng tid har präglat transportbranschen, äv en om en rad regeländringar genomförts under senare år. Nu går regeringen vidare och tillsätter en utredning som ska ta fram förslag för effektivare kontroller av yrkestrafiken och en samlad organisationsform för kontrollverksamheten.

– Jag vill se tuffare kontroller av yrkestrafiken, inte minst lastbilstrafiken. Det är viktigt för att skapa ordning och reda på svenska vägar. Det ska råda sund konkurrens för svensk åkerinäring och schyssta villkor för de som arbetar inom transportbranschen. Det ska inte löna sig att fuska, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth(S).

Bland det som utredningen sdka göra är:

Genomföra en kartläggning och en analys av den nuvarande kontrollverksamheten av yrkestrafik. Med yrkestrafik menas gods-, buss- och taxitrafik.

Föreslå hur kontrollverksamheten kan förbättras inom ramen för den befintliga ansvarsfördelningen, men också en ny samlad organisation för kontrollverksamheten.

Analysera vilka ytterligare överträdelser av bestämmelser på yrkestrafikområdet som bör vara föremål för en sanktionsväxling från straffrättsliga påföljder till sanktionsavgifter, och lämna förslag till hur systemet då bör utformas.

Lämna förslag för att möjliggöra införande av så kallade trafiksäkerhetskontrollanter som ska ha till uppgift att utföra nykterhetskontroller.

Utreda förutsättningarna för att tillåta myndigheter att utföra sållningsprov i fråga om narkotika, det vill säga att testa förare utan misstanke om brott för att finna personer som framför fordon när de är påverkade av narkotika.

Sedan tidigare har regeringen bland annat gjort det möjligt för polisen och tullen att hindra fordon för fortsatt färd genom så kallad klampning. Regeringen har tillfört resurser så att cirka 400 poliser och bilinspektörer utbildats i kontroller av utländska lastbilar samt infört sanktionsavgifter vid överträdelser av cabotagebestämmelserna. Utredningen av effektivare kontroller är ett led i regeringens ambition att skapa ordning och reda på svenska vägar.

Transportföretagen välkomnar beskedet från regeringen om att se över kontrollen av yrkestrafiken på väg.

– Det är mycket välkommet att regeringen tar detta grepp och ser över dagens kontroll av vägtrafiken. Vi behöver stärka förutsättningarna för vägtrafikens regelefterlevnad. En sund konkurrens inom svensk åkerinäring förutsätter en effektiv och väl fungerande tillsyns- och kontrollverksamhet, kommenterar Transportföretagens vd Mattias Dahl.

– Vi har länge varit bekymrade över det minskade antalet trafikpoliser med tung kompetens. De som finns gör ett bra jobb, men de behöver bli många fler. Samtidigt som antalet trafikpoliser har minskat ökar transportarbetet, inte minst från den utländska konkurrensen.

Resultatet av den utredning som infrastrukturminister Tomas Enerot presenterade på måndagsförmiddagen ska redovisas i två steg. Den 30 november 2020 redovisas uppdraget att utreda sanktionssystemet, förslag om trafiksäkerhetskontrollanter och sållningsprov i fråga om narkotika. Den 1 mars 2021 redovisas uppdraget att se över kontrollverksamheten av yrkestrafiken.

Taggat som: , , ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2024 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)