Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Beslut i höst om kör- och vilotidsregler

Sveriges Bussföretags branschchef Anna Grönlund passade på att få ett eget samtal med Eddy Liégeois, ansvarig för vägtransportfrågor på EU-kommissionen.

EU väntas i höst fatta ett definitivt beslut i den heta frågan om kör- och vilotidsreglerna för yrkestrafiken. Just nu pågår ett möte i Haag i Holland mellan EU-kommissionen och nationella vägtransportdele-gationer från Finland, Holland, Sverige, Norge, Danmark och Storbritannien. Delegationerna består av representanter för ansvariga myndigheter inom vägtransportområdet, ländernas ansvariga departement samt företrädare för nationella branschorganisationer inom gods- och passagerartransporter på väg. Den svenska delegationen bestod i år av företrädare för Transportstyrelsen, Infrastrukturdepartementet samt Transportföretagen och Sveriges Bussföretag.

Sveriges Bussföretags branschchef Anna Grönlund passade på att få ett eget samtal med Eddy Liégeois, ansvarig för vägtransportfrågor på EU-kommissionen, under mötet.

Sveriges Bussföretag har tillsammans med systerorganisationer inom IRUs passagerarkommitté i flera år arbetat för att bussbranschen ska få ett separat regelverk inom ramen för dagens kör- och vilotidslagstiftning. Detta eftersom förutsättningarna och villkoren för transporter av gods och människor många gånger är väldigt olika och skapar olika utmaningar.

I samband med att EU de senaste åren har diskuterat ett antal lagförslag inom ramen för de så kallade mobilietspaketen har också den nuvarande lagstiftningen för kör- och vilotider utretts.

– Att få helt skilda lagstiftningar för person- och godstransporter kändes tidigt som svårt, men under processens gång lades förslag där bussen ändå fick en uppsättning särskilt anpassade lagparagrafer. I den senaste förhandlingsrundan i Bryssel togs dock dessa bort och i de förslag som nu ligger för beslut finns inga särskilda bussregler alls. Det som föreslås är i stället att man två år efter att en ny lagstiftning trätt i kraft – om så kommer ske är ännu inte beslutat – ska göra en utredning om hur kör- och vilotidslagstiftningen påverkar just bussbranschen, berättar Anna Grönlund, branschchef vid Sveriges Bussföretag.

– Det är verkligen illa att vi i den samlade bussnäringen inte under alla dessa år lyckats övertyga Europapolitiker och företrädare för EU:s övriga institutioner om nödvändigheten av separata regelverk för buss respektive lastbil rörande kör- och vilotider. En utredning två år efter en ny lagstiftning känns i det sammanhanget inte alls tillräcklig, säger Anna Grönlund.

Eddy Liégeois poängterade emellertid i mötet med Anna Grönlund att han såg möjligheter för bussbranschen att än en gång lyfta sina frågor i en sådan skräddarsydd utredning. Han pekade också på att eftersom det nu finns såväl nya parlamentariker som kommissionstjänstemän på plats i Bryssel kan förutsättningarna att nå fram med bussbranschens budskap ha ändrats jämfört med tidigare.

Taggat som: , , , ,

1 kommentar »

  1. Inga fackliga organisationer var representerade på mötet.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2024 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)