Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Bussföretagen välkomnar rapport om gasbussar

Biogasbuss i Stockholm. Foto: Ulo Maasing.

Sveriges Bussföretag välkomnar de förslag som Transportstyrelsen lägger fram i sin rapport om gasbussar, som vi tidigare rapporterat om. I rapporten slår myndigheten fast att kunskapen om gasbussar behöver bli bättre, både hos förare och räddningstjänst. Transportstyrelsen föreslår också åtgärder som gäller infrastrukturen. Myndigheten arbetar nu med att ta fram nya föreskrifter om utformning vid passager med begränsad fordonshöjd. Det föreslås även möjlighet att använda geostaket-teknik.

– Vi delar Transportstyrelsens bild av att gasdrivna bussar är säkra och fungerar väl, säger Anna Grönlund, branschchef och vice vd i Sveriges Bussföretag.

– Vi tycker att Transportstyrelsen kommer med bra förslag avseende hur säkerheten kan förbättras. Säkerhetsfrågor, såväl när det gäller passagerarsäkerhet som trafik- och fordonssäkerhet, är av fundamental betydelse för branschen och våra medlemsföretag. Ett exempel på detta är branschgemensamma krav som ska uppfyllas när kollektivtrafik upphandlas och som syftar till att ha en så hög nivå på passagerar- och fordonssäkerhet som möjligt.

Bussföretagen konstaterar att det åtgärdspaket som föreslås i utredningen innefattar kunskapshöjande åtgärder för såväl förare som räddningstjänster men också att utbildning i säkerhetsfrågor beaktas vid upphandling av busstrafik. Därtill ser man ett behov av att förbättra regler kring vägledning och information om begränsad framkomlighet avseende fordonshöjd och liknande. Man ser också möjligheten att använda sig av s.k. geostaket som ytterligare ett verktyg för att minimera risken för incidenter och olyckor.

– Tekniker som geostaket används redan i dag bland våra medlemsföretag, framförallt när det gäller hastighetsanpassning. Branschens erfarenheter visar att det återstår utmaningar innan tekniken kan bidra till den lösning som utredningen vill se.

– Grundläggande är att kommande konkreta åtgärder är generella till sin karaktär och inte leder till kostnadsdrivande särkrav. En sådan utveckling kan leda till onödiga kostnader vilket i förlängningen riskerar att skapa en dyrare kollektivtrafik, något som i så fall skulle motverka strävan mot ett ökat kollektivtrafikresande. För att hitta goda, säkra lösningar ser Sveriges Bussföretag fram emot att få bidra med erfarenhet, kompetens och det entreprenörskap som finns hos medlemsföretagen, säger Anna Grönlund.

Här kan du ladda ner Transportstyrelsens rapport.

Taggat som: , , , ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2024 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)