Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

”Framkomligheten för bussar måste bli bättre”

Framkomligheten för busstrafiken är ett stort problem, inte bara i storstäderna utan också i mindre städer. Foto: Ulo Maasing.

 

Framkomligheten för busstrafiken är ett stort problem, inte bara i Sveriges storstäder utan också i mindre städer. Men om bussens attraktivitet ska öka måste framkomligheten bli bättre. På Transportforum i Linköping diskuterades på torsdagen hur bussen kan prioriteras framför bilen och vilka åtgärder som ger mest effekt.

Av Paula Isaksson

I ett pågående projekt som finansieras av Svenska bussbranschens riksförbunds utvecklingsfond, har bussoperatören Keolis tittat på olika åtgärder för att öka bussens framkomlighet och vad de har för effekter.

Astrid Adelsköld, Keolis. Foto: Paula Isaksson.

– Vi måste prioritera bussen på ett annat sätt än idag, det är nödvändigt för att attrahera resenärer till busstrafiken. Det vi vill med vårt projekt är att sprida kunskap och erfarenhet om de vanligaste framkomlighetsåtgärderna, säger Astrid Adelsköld, Keolis.

Studien visar att de mest effektiva åtgärderna är de som har en låg genomförandekostnad i den fysiska byggnationen, till exempel busskörfält och förlängning eller ombyggnad av hållplats.

– Men det är åtgärder som kräver mod och tid för förankring eftersom de innebär att bussen tar utrymme från annan trafik, främst bilen.

Typiska mindre åtgärder, som väjningsplikt eller att man tar bort en parkeringsplats för att bussen ska få större svängradie, ger dock inte så mycket effekt i sig själva.

– Däremot har flera sådana åtgärder tillsammans en betydande effekt på restiden, speciellt om man tittar över hela dygnet, säger Astrid Adelsköld.

Ett annat forskningsprojekt handlar om ifall skolelever kan hjälpa till att skapa jämnare trafikflöden. Ofta utgörs en stor andel av resenärerna i peaktid av just skolelever och genom att senarelägga skolstarterna skulle det gå att spara både fordons- och personalresurser och få ett jämnare trafikflöde utan trängsel.

Torbjörn Eriksson, Urbanet. Foto: Paula Isaksson.

Enligt Torbjörn Eriksson från analysföretaget Urbanet handlar det om att tänka om och jobba med den inre effektiviteten för att öka framkomligheten för bussen.

– Vi ser att de potentiella kunderna, alltså bilisterna, saknar effektivitet i dagens trafiksystem och har mycket högre krav på snabbhet, minskad trängsel och pålitlighet. Vi vet att om vi kan effektivisera trafiksystemet så kan vi attrahera nya kunder.

Till exempel har många svenska städer problem med att hållplatserna ligger för tätt vilket gör att resorna tar lång tid. Men genom att optimera avståndet går det att både öka resandet och minska kostnaderna. En annan åtgärd är att minska på antalet linjer. Färre linjer gör det möjligt att prioritera vägar och flytta resurser från svaga till starka linjer.

– Det gäller att skräddarsy produkt- och tjänsteutvecklingen. Eftersom samma åtgärder ger olika effekter beroende på marknadsförutsättningarna blir det sällan bra att utgå från genomsnittskunden. Kunskap om kollektivtrafikens konkurrenskraft gentemot bil är avgörande för att ta rätt beslut, säger Torbjörn Eriksson.

Taggat som: , , , , , ,

2 kommentarer »

 1. Keolis och andra bussföretag har EKONOMI som prio ett. Ju färre förare och ju färre hållplatser -desto bättre. Framkomligheten är därför viktig, och därmed TIDEN.
  Passagerarna har BEKVÄMLIGHET som första önskemål. Ju fler bussar (och därmed förare), ju fler hållplatser – desto bättre. Tiden är därmed mindre viktig, liksom framkomligheten.
  De här motsättningarna präglar busstrafiken, men ledningar för kommuner och regioner lyssnar mest på bussföretagen. Vilka instanser beaktar passagerarnas önskemål? Är vi till för bussföretagen eller är dom till för oss?

 2. Diskussionen om bättre framkomlighet pågår ständigt men få eller inga verksamma åtgärder prövas. Blåbuss 4 som anses vara en av Europas tyngsta linje masar sig fortfarande fram i stockholmstrafiken med ofta överfulla bussar. Hela linjen har ständigt präglats av stora påfrestningar för både förare och passagerare i många år. Några busshållplatser har plockats bort men brist på busskörfält och signalprioritering kvarstår och ingen tidsvinst verkar uppstå.

  Vill man på allvar förbättra framkomligheten måste ett par radikala åtgärder prövas.

  – Låt 4an bli en gratislinje. Utvärdera och se ifall det eventuella ekonomiska bortfallet betalar sig i en annan ände.

  – Signalprioritera på allvar. Buss skall alltid ges företräde.

  – Pröva att ta bort trafikljus helt på vissa sträckor och sänk hastigheten till högst 20 km/t. Alla trafikslag kommer då med säkerheten främst tvingas ta hänsyn till varandra. Det kommer på dessa sträckor gå långsamt men alltid flyta eftersom inga stopp uppstår.

  – Beivra ”dubbelparkeringar” hårt. Det har utvecklats en dålig attityd att bara ställa ifrån sig bil för kortare ärenden och resurser saknas att bötfälla dessa.

  – Varuleveranser måste styras upp på andra tider. Idag utgör både renhållning, bygg och gatuarbeten ensamt för stora hinder, och ofta under långa perioder.

  Politikerna och trafikkontoret måste våga pröva!

Lämna ett svar till Christer Ulvås Avbryt svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2022 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)