Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Metrobussar ska klara växande Storgöteborg

Superbussarna kommer! Idébild framtagen för Koll2035. Bilden är ett montage; plats och utseende på fordon är fiktiva. Produktion: Produktion: Sturm&Drang.

Superbussarna rycker allt närmare i Göteborgsområdet. Antalet invånare i de tre kommunerna Göteborg, Mölndal och Partille förväntas öka med 200 000 personer till 2035 och kommunerna har gått samman om en målbild för en bättre och mer hållbar trafiksituation. En del av detta är särskilda metrobussar med egna körbanor som binder ihop städerna runt Göteborg och flera viktiga platser i storstadsområdet med förbindelser in till centrala Göteborg. Konsultföretaget Ramböll har nu fått i uppdrag att närmare studera hur ett metrobusstråk på Landvettervägen i Partille kan utformas.

Metrobussarnas utformning med dörrar på båda sidor ger flexibilitet när det handlar om att välja platser för de stationsliknande hållplatserna. En fördel med att bussarna får egna körbanor är att framkomligheten och tillgängligheten för kollektivtrafik ökar och ger Partilleborna möjlighet att ta sig smidigare och snabbare in till Göteborg. Förutom en minskad belastning på klimatet kommer även trängseln att bli mindre när fler väljer att lämna bilen hemma.

Metrobussarna kommer att ha hög komfort, turtäthet och kapacitet och ta sig mellan tyngdpunkterna i nätet på max 30 minuter. Den sträcka som nu utreds i Partille kan bli första delen i ett nytt metrobusskoncept runt Göteborg med förbindelser mellan ytterstaden och innerstaden.

– En av de mest spännande utmaningarna är att utforma Landvettervägen genom Partille som en levande stadsgata för de människor som bor i området samtidigt som metrobussarna ska ha egen körbana och hållplatser. Det känns väldigt bra att vara med och bidra till bättre kollektivtrafik och lägre koldioxidutsläpp, säger Sheraz Iqbal, stadsplanerare och uppdragsledare på Ramboll.

– Idag är bilen helt dominerande, men genom att använda marken längs vägen mer effektivt kan vi skapa potential för nya bostäder, arbetsplatser och stadsmiljöer där människor vill vara, samtidigt vi får bättre resmöjligheter med kollektivtrafik, gång och cykel, säger Emma Johansson, strategisk trafikplanerare på Partille kommun.

– En kapacitetsstark och attraktiv kollektivtrafik är en förutsättning för att kommunen utvecklas i den riktning vi vill med en högre bebyggelsetäthet i Patilles centrala delar. Stadsutveckling, infrastruktur och kollektivtrafik behöver fungera ihop och det är såklart en stor utmaning men vi är övertygade om att vi kan hitta en lösning för Landvettervägen som är bättre anpassad för framtiden.

Taggat som: , , , , , ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2024 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)