Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Utsläppen från trafiken minskar, men för långsamt

Utsläppen från trafiken minskar, men alltför långsamt. Fler måste åka kollektivt, gå och cykla, framför allt i och kring de större städerna. Det visar en ny rapport från Transportstyrelsen och Trafikverket. Foto: Ulo Maasing.

Under förra året minskade utsläppen av koldioxid från vägtrafiken med 2 procent. Bakom minskningen ligger ökad användning av biodrivmedel och mer energieffektiva bilar. Det framgår av preliminära utsläppssiffror för vägtrafiken för 2019 som Trafikverket och Transportstyrelsen redovisar i dag. Men samtidigt visar siffrorna att minskningen går alldeles för långsamt. Bäst är bussarna.

– Det är glädjande att bilarna blev effektivare och att andelen biodrivmedel ökade, men kanske framför allt att vägtrafiken inte ökade under förra året. Då blir det lättare att öka tempot och nå målen. För att nå transportsektorns klimatmål till 2030 krävs en minskning av växthusgaserna med cirka 8 procent per år, säger Sven Hunhammar, miljödirektör på Trafikverket.

Sedan 2018 innebär ett av de svenska miljömålen att gång, cykel och kollektivtrafik ska stå för minst 25 procent av resandet i landet senast 2025 och att andelen ska fördubblas på sikt. Andelen har legat på cirka 21 procent mellan 2010 och 2017. Under 2018 skedde en ökning av framförallt bantrafiken som gjorde att andelen gång, cykel och kollektivtrafik ökade till knappt 22 procent. Siffrorna för 2019 är ännu inte tillgängliga men Trafikverket tror att de låg kvar på samma nivå. För att nå målet, anser verket, måste ökningen av resandet i alla fall i och kring de större städerna helt ske med kollektivtrafik, cykel och gång utan att biltrafiken ökar alls.

Busstrafiken har minskat sina utsläpp av växthusgaser drastiskt, visar siffrorna från Trafikverket. I mitten av nittiotalet släppte busstrafiken ut 0,89 miljoner ton växthusgaser, 2019 var det 0,10 miljoner ton. Det är mindre män utsläppen från mopeder och motorcyklar som däremot har ökat under åren.

Siffrorna för bussarna ska ställas i relation till att busstrafikens trafikarbete, mätt i fordonskilometer, från 1990 till 2019 ökade med mer än tio procent.

Totalt släppte vägtrafiken 1990 ut 17,29 miljoner ton växthusgaser. Utsläppen var som störst år 2007 då de nådde 19,57 miljoner ton, 2019 var utsläppen 14,77 miljoner ton. Totalt ökade trafikarbetet, mätt i miljarder fordonskilometer, på de svenska vägarna från 64,43 år 1990 till 84,47 år 2019.

Taggat som: , ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2022 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)