Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tuff konkurrens om SL-trafik – här är alla anbuden

Linje 670 mellan Stockholm och Vaxholm är en av de linjer som SL har upphandlat i norrort och som idag körs av Arriva men som tas över av Transdev. Foto: Ulo Maasing.

Den stora upphandling av buss- och tågtrafik som SL, Trafikförvaltningen i Region Stockholm, avslutade på tisdagen präglades av tuff konkurrens och många anbud. Upphandlingen, som vi tidigare rapporterat om (klicka här), gällde två paket med busstrafik. Dels trafiken i Norrtälje och mellan Stockholm och Norrtälje, dels trafiken i Norrort, det vill säga norra Storstockholm med bland annat Täby, Vallentuna, Åkersberga, Danderyd och Vaxholm. Dessutom upphandlades trafiken på Roslagsbanan. Genomgående förlorade de nuvarande operatörerna sin trafik. Vi har sett närmare på resultatet av upphandlingen.

Som ofta i trafikupphandlingar numera är det inte lägsta pris som vinner. Även SL har gjort en sammanvägning av anbudspriset och hur man bedömt att företagen ska klara de mål som SL har satt upp för trafiken.

De övergripande målen är en ökad marknadsandel för kollektivtrafiken och en årlig kostnadsutveckling som bygger på effektiv trafik och förbättringar som operatörerna föreslår.

Delmålen är en hög andel nöjda resenärer som också känner sig trygga i trafiken. Vidare ska trafiken hålla en hög kvalitet, vilket innebär hög punktlighet, få inställda turer, rena fordon och bra trafikinformation med mera. Operatörerna ska också vårda SL:s egendom som hållplatser, depåer,terminaler med mera. Intäkterna ska säkras genom att resenärerna har giltigs biljetter som valideras i största möjliga utsträckning. Trafiken ska också vara hållbar när det gäller energi, miljö och social hållbarhet.

När anbuden har utvärderats har SL utgått från det totala anbudspriset från varje företag. Det är inte bara ett totalpris, utan består av ett antal delpriser – ett grundpris och sedan ett antal prislappar för planerade och oplanerade trafikförändringar med mera.

Därefter har SL i sin utvärdering begärt att företagen i sina anbud visar hur man kommer att arbeta med SL:s mål om kvalitet på utförd trafik, nöjda resenärer och trygga resenärer. Där har SL satt betyg enligt en femgradig skala på de olika anbuden, från 1 (undermåligt) till 5 (utmärkt). För att gå vidare i upphandlingen på respektive trafikområde krävdes lägst betyget 2.

Nobina förlorar Norrtäljetrafiken till Transdev. Foto: Ulo Maasing.

Efter betygssättningen har betygen räknats om till ett prispåslag, som har lagts ovanpå det totala anbudspriset. I norrot (paket E35) var prispåslaget 75 miljoner vid betyg 2, 30 miljoner vid betyg 3 samt 7,5 miljoner vid betyg 4. Vid högsta betyg, 5, gjordes inget prispåslag. För Norrtäjetrafiken(E38) var motsvarande prispåslag 52,5, 21 respektive 5,25 miljoner samt inget prispåslag vid högsta betyg.

Totalt sex företag bjöd på trafiken, men bara tre på båda trafikpaketen.

Fem företag bjöd på Norrortstrafiken: Nobina, Transdev, Keolis, Vy Buss samt den nuvarande operatören Arriva. Två av dessa, Transdev och Keolis fick högsta kvalitetsbetyg, de övriga kvalitetsbetyg 4, vilket innebar att deras totala anbudspris belastades med ytterligare 7,5 miljoner kronor.

Därmed blev de olika buden (pris per år):
1. Transdev 444 468 542 kronor
2. Keolis 448 626 870 kronor
3. Nobina 460 081 689 kronor
4. Arriva 482 300 409 kronor
5. Vy Buss 485 258 928 kronor

I en andra omgång förhandlade SL med de båda bästa anbudsgivarna som fick chansen att komma in med nya anbud. Resultatet blev att Transdev pressade sitt pris till 439 388 542 kr/år och därmed vann trafiken. Keolis nya, pressade pris blev 448 626 870 kr/år.

I Norrtäljetrafiken deltog fyra företag i konkurrensen. Tre av dem, Transdev, Go-Ahead och Keolis fick högsta kvalitetsbetyg, medan den nuvarande operatören Nobina fick betyget 4 och därmed belastades med 7,5 miljoner kronor på sitt ursprungliga anbudspris.

Därmed blev de olika buden (pris per år):
1. Transdev 232 780 745 kronor
2. Keolis 235 137 315 kronor
3. Nobina 246 927 713 kronor
4. Go-Ahed 304 348 680 kronor

Även här genomförde SL en förhandling mellan de båda bästa företagen som sedan fick komma in med nya, pressade anbud. Transdev pressade då sitt pris till 230 035 745 kronor/år medan Keolis´ bud blev 235 137 315 kronor/år.

För trafiken på Roslagsbanan la sex företag anbud: Stagecoach, Transdev, Stockholms Spårvägar, Vy Tåg, Arriva samt MTR.

Anbudet från Stockholms Spårvägar var ofullständigt och ingick inte i utvärderingen. Efter kvalitetsutvärdering med mera blev det slutliga priset från de olika anbudsgivarna:

1. Transdev 294 570 000 kronor
2. Arriva 296 348 846 kronor
3. Vy Tåg 313 481 710 kronor
4. Stagecoach 373 368 540 kronor
5. MTR 380 336 780 kronor

Taggat som: , , , , , , , , , ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2024 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)