Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Gotland sämst på att följa regler i kollektivtrafiken

Gotland är sämst i landet på att följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer för kollektivtrafiken. Det är ofta trångt på bussarna och trafiken går inte att utöka eftersom det inte finns fler bussar eller förare att tillgå. Foto: Ulo Maasing.

Svenskarna är bra på att följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer i kollektivtrafiken. Men Gotland utmärker sig negativt. Det framgår av en rapport från Länsstyrelsen i Skåne som har i uppdrag att varje vecka kartlägga läget och efterlevnaden   av rekommendationer, riktlinjer och råd för inrikesresor och sommaraktiviteter. Länsstyrelsen i Skåne ställer samman en lägesbild för landet som baseras på rapporter från samtliga länsstyrelser.

I sin rapport för vecka 29 konstaterar Länsstryrelsen i Skåne att efterlevnaden i kollektivtrafiken generellt är hög. Men tidvis förkommer det trängsel på vissa turer, i synnerhet till och från populära resmål vid fint väder.

– Framförallt utmärker sig Gotland i rapporteringen om kollektivtrafik då det förekommer trängsel och överbeläggning på vissa turer. Det rapporteras att samtliga resurser är i drift och att en ökning av resandet inte går att hantera, skriver Länsstyrelsen i Skåne.

Länsstyrelsen bygger sina bedömningar på rapportering från landets samtliga 21 länsstyrelser. Fjorton län rapporterar hög efterlevnad av riktlinjerna och tre län rapporterar medelhög efterlevnad på grund av trängsel. Gotland utmärker sig i sin rapportering och rapporterar att de använder kollektivtrafikens samtliga resurser och det förekommer trängsel och överbeläggning på vissa turer.

Även om efterlevnaden bedöms vara hög totalt sett rapporterar länen att det tidvis förekommer trängsel och överbeläggning på vissa turer. I synnerhet till och från populära resmål vid ledighet och fint väder.

Låg och medelhög efterlevnad har rapporterats av två län angående möjligheten att erbjuda tvättmöjligheter och handsprit för att upprätthålla en god handhygien hos trafikpersonal.

Samtliga län förutom Gotlands rapporterar en minskad beläggningsgrad i kollektivtrafiken jämfört med samma period 2019. 14 län rapporterar en minskad beläggning med 40 till 60 procent.

Gotlands län rapporterar en beläggningsgrad för båttrafiken på 70- 75 procent jämfört med motsvarande period 2019. För övrig kollektivtrafik rapporteras att samtliga resurser är i drift och att en ökning av resandet inte går att hantera. För att undvika trängsel behöver resurserna ökas med en faktor 4, vilket inte är möjligt då bussar eller chaufförer inte finns att tillgå inom regionen, konstaterar Länsstyrelsen.

De lokala bussbolagen har ju i hög grad slagits ut i regionens senaste trafikupphandling.

När det gäller åtgärder konstaterar Länsstryelsen i Malmö i sin redovisning att det på de flesta håll i landet har gjorts omfattande informationsinsatser till resenärerna.

Två län rapporterar att aktörerna för busstrafiken inte kommer att
tillåta resenärer att stiga ombord om beläggningsgraden är för hög. Stockholms län har initierat en omdebatterad hemställan till Regeringskansliet om en lagändring i syfte att ge trafik- och ordningspersonal rätt att ge avvisning med anledning av smittskyddsskäl.

Påstigning på bussar via bakre dörrar fortskrider. Några län rapporterar att det kan uppstå en viss förvirring vid påstigning. Förfarandet leder till att biljettkontrollen blir sämre och att det i flera län inte går att köpa biljett från chauffören.

Gotlands län rapporterar att aktören för båttrafiken till och från Gotland endast bokar maximalt två tredjedelar av platserna. Två län rapporterar att aktörerna för tågtrafiken har begränsningar i sina bokningssystem för att undvika trängsel.

När det gäller behov av insatser finns en osäkerhet inför skolstarten efter sommaren. Åtgärder efterfrågas för att undvika trängsel vid skolstart. Vissa län har inte kapaciteten att utöka antalet turer och vill att frågan lyfts nationellt.

Tre län rapporterar om behov att förbättra informationen till resenärer om Folkhälsomyndighetens riktlinjer.

Man frågar också efter tydligare besked från Folkhälsomyndigheten med svar på ett antal frågor: Vad exakt innebär trängsel inom kollektivtrafiken? Vilka resor är nödvändiga att genomföra? Vad gör resenären eller chauffören när trängsel uppstår? Vems ansvar är det att riktlinjerna följs?

Share Dela

Taggat som: , , ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2021 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)