Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Moderniserad förmånsskatt gynnar klimat och kollektivtrafik

Ändrade regler för förmånsbilar skulle få fler att välja kollektivtrafiken. Arkivbild: Ulo Maasing,.

Genom att modernisera förmånsskatten på förmånsbilar och kollektivtrafik kommer klimatutsläppen minska med 46 000 ton per år. Det visar en färsk rapport som WSP tagit fram på uppdrag av branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik. Rapporten visar att förmånsbilarna är kraftigt skattesubventionerade.

Enligt rapporten subventioneras många bilmodeller med 10 – 20 000 kr per år jämfört med om bilen hade varit ägda av föraren. Det leder till minskat kollektivtrafikresande och till fler, större och ofta mindre miljövänliga bilar som körs mer än de annars skulle gjort, enligt rapporten. Subventionen ökar klimatutsläppen med 18 000 ton och kostar staten 1,5-2 miljarder kr per år i minskade skatteintäkter.

Rapporten visar också att förmånsbil främst är en förmån för högavlönade män i storstäderna. Bara 3 procent av förmånsbilarna finns på landsbygden, medan drygt 50 procent finns i storstadsområdena.

Åtta av tio förmånsbilister är män, enligt rapporten. Sättet som förmånsvärdet beräknas gör dessutom att höginkomsttagare subventioneras mer än personer med lägre inkomster, så att samma bil blir flera tusen kronor billigare för höginkomsttagaren. Till detta kommer att gratis parkering vid arbetsplatsen är inbakad, vilket gör förmånsbil extra förmånligt i storstadsområdena.

– Det borde inte vara kontroversiellt att ta bort skattesubventioneringen av förmånsbilarna, säger Helena Leufstadius, vd på Svensk Kollektivtrafik.

– När det nuvarande förmånsbilssystemet infördes 1997 låg förmånsvärdet ungefär i nivå med de faktiska bilkostnaderna. Idag subventioneras många förmånsbilar med upp till 20 000 kr per år. Det handlar i grunden om att gå tillbaka till att beskatta förmånsbilar som det var tänkt. På samma sätt som på andra områden ska förmåner beskattas som kontant lön. Det är orimligt att det inte finns några incitament i förmånsbilssystemet för att byta till kollektivtrafik.

I dag kan arbetsgivare bara uppmuntra miljövänliga resor med bil genom att erbjuda de anställda miljöbil som löneförmån. Om arbetsgivaren istället vill uppmuntra resor med miljövänlig och energieffektiv kollektivtrafik genom att ge den anställde månadskort till kollektivtrafiken så förmånsbeskattas den anställde fullt ut. Kollektivtrafikresandet skulle öka med 5,5 procent och utsläppen av koldioxid minska med 28 000 ton om förmånsskatten på kollektivtrafikkort tas bort visar WSP:s beräkningar.

– Klimatmålet för transportsektorn kommer inte att uppnås om staten inte slutar att subventionera privat bilägande och bilkörande med skattepengar. Under de senaste tio åren har klimatutsläppen från trafiken minskat med i snitt 3 procent per år. För att nå målet krävs en minskning med 8 procent varje år fram till 2030, kommenterar Lars Sandberg, analytiker på Svensk Kollektivtrafik.

Taggat som: , , , ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2024 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)