Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

”Regeringen går för långt om rena bussar”

Än så länge finns alltför få leverantörer av eldrivna regionbussar, anser Svensk Kollektivtrafik. Men en del tillverkare har lanserat sådana, som Solaris (bilden) och BYD. Bild: Solaris.

På flera punkter går regeringen för långt när det gäller att genomföra EU-direktivet om rena fordon, Clean Vehicle Directive. Det anser branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik i sitt svar till regeringen om hur direktivet ska genomföras i Sverige. Bland annat vänder man sig mot att regeringen i sitt förslag är så luddig att det går att tolka som att direktivet ska gälla även bussar i regiontrafik, medan EU endast ställer krav på stadsbussar.

EU-direktivet klubbades i Bryssel för ett år sedan (klicka här), och ska nu införas i svensk lag. Det är regeringens förslag om hur de svenska reglerna ska utformas som Svensk Kollektivtrafik delvis reagerar mot, samtidigt som organisationen till stor del är positiv till direktivet.

När det gäller bussar ska enligt direktivet 45 procent av nya stadsbussar i upphandlad trafik från i år uppfylla definitionen av Clean Vehicle och köras antingen med eldrift eller något förnybart drivmedel såsom gas eller biodiesel. Denna nivå höjs till 65 procent år 2026. Hälften av ovan angivna nivåer ska bestå av så kallade nollutsläppsfordon som tillåts släppa ut max 1 g CO2/km. Det sistnämnda oavsett om CO2 härstammar från förnybart drivmedel eller inte. Det är alltså fordonets prestanda som avgör.

De nämnda nivåerna är vad Sverige som nation ska uppfylla. Men i regeringens förslag blir varje upphandlande enhet, exempelvis varje regional kollektivtrafikmyndighet, skyldig att uppnå nivåerna. Det är något som Svensk Kollektivtrafik reagerar mot.

– När kraven ställs på enskilda medlemmar i Svensk Kollektivtrafik kan konsekvensen bli suboptimering och till och med leda till högre klimatutsläpp. Sveriges regioner har olika förutsättningar för elektrifiering, och om samma krav ställs på varje upphandlande enhet riskerar pågående biodrivmedelsbaserade satsningar för en fossilfri fordonsflotta, skriver organisationen till regeringen.

En annan del av regeringens förslag som Svensk Kollektivtrafik reagerar på är vilka bussar som direktivet ska omfatta. Enligt EU gäller det stadsbussar, alltså bussar i Klass A och Klass 1.

Men regeringen är så luddig i sitt förslag att det öppnar för en tolkning att direktivet ska gälla också bussar som kan ta stående resenärer.

– Det skulle i så fall inbegripa regionbussar, vilket skulle försvåra Sveriges möjligheter att uppnå kraven. Regionbussar har ofta mycket långa dagliga körsträckor och det finns än så länge få tillverkare av elbussar för regiontrafik. Samtidigt saknas alltjämt infrastruktur för laddning av elbussar i stora delar av landet. Dessutom skulle en elbuss för regiontrafik behöva laddas så ofta att det skulle behövas fler elbussar för regiontrafik för att klara de uppgifter som en regionbuss med förbränningsmotor gör, skriver Svensk Kollektivtrafik.

Taggat som: , , ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2023 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)