Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Flexiblare biljettpriser ska vinna tillbaka resenärerna

Differentierade priser, högre i trafiktopparna, lägre övertid, planerar Östgötatrafiken att införa. Foto: Karolina Wiborn/Östgötatrafiken.

Den stelbenta prissättning som dominerar i svensk kollektivtrafik behöver ersättas av flexiblare priser som varierar med tiden på dygnet. Då kan topparna i hur människor reser jämnas ut, samtidigt som trängseln ombord på bussar och tåg kan minska. Dessutom måste biljettpriser och biljettyper anpassas till en ny verklighet då hemarbete och motvilja mot trängsel påverkar resandet med kollektivtrafiken. Östgötatrafiken räknar med att i februari införa tidsdifferentierade biljettpriser – dyrare i högtrafik, billigare i lågtrafik. Det framgick av ett seminarium på tisdagen som konsultföretaget Urbanet arrangerade.

– Vi har ett politiskt uppdrag att presentera en plan för att införa tidsdifferentierade priser. Det genomförs troligen i februari 2022. Inledningsvis kommer vi att höja priserna med sju procent i högtrafik, samtidigt som vi rabatterar priset med femton procent övriga tider, berättade Östgötatrafikens vd Sofia Malander på seminariet.

Två timmar på förmiddagen och två timmar på eftermiddagen ska de höjda priserna tillämpas.

Östgötatrafikens vd Sofia Malander: Tidsdifferentierade priser införs troligen i februari 2022.

– Vi behöver maximera intäkterna, men behålla resandet och vi kan arbeta mycket vassare med priset utifrån biljettyp och olika resenärsgrupper. Så gör man ju i kommersiell trafik, men också i andra kundorienterade branscher. Och det drabbar inte svaga grupper, tvärtom. Ökade intäkter gynnar svaga grupper genom att vi kan erbjuda dem en trafik som vi inte annars skulle kunna.

Östgötatrafiken har redan tagit ett steg mot biljetter som är mer anpassade till den nya verklighet som kollektivtrafiken möter efter pandemin. I dagarna införde man ett takpris för resenärer som blippar sitt betalkort i stadstrafiken, vilket vi nyligen rapporterat om (klicka här). Den som blippar sitt betalkort två gånger under ett dygn får efter femton dygn automatiskt en 30-dagarsbiljett under den rullande 30-dagarsperioden.

En motsvarande lösning planeras även för den regionala trafiken utanför städerna.

Möta minskat resande
Analysföretaget Urbanet har gjort flera studier i Norge och Sverige om coronapandemins konsekvenser för kollektivtrafiken. Där har man kunnat konstatera att ökat hemarbete och motvilja mot trängsel gör att resandet kommer att minska med 10 – 20 procent, beroende på ort eller region. Men samtidigt kan 40 procent av de förvärvsarbetande inte arbeta hemifrån utan måste ta sig till och från sin arbetsplats. Och nästan 50 procent av resenärerna känner obehag för trängsel ombord.

Torbjörn Eriksson, Urbanet: Kunderna kräver flexiblare biljetter.

– Det gör att biljettpriset blir en allt viktigare faktor för branschen att jobba med och en faktor för att styra verksamheten, sa Urbanets Torbjörn Eriksson på seminariet.

– Kunderna kräver flexiblare biljetter eftersom resmönstren kommer att variera. Samtidigt är motviljan mot trängsel ombord betydligt större än innan pandemin och även om den kommer att minska med tiden kommer vi aldrig tillbaka till hur det var förr. Priset viktigt för att styra människor att resa på tider då trängseln är mindre. Rätt använt kan priset också bidra till att minska nettokostnaden för trafiken, samtidigt som resandet återhämtar sig, framhöll Torbjörn Eriksson.

I de undersökningar som Urbanet har gjort finns en stor förståelse för differentierade biljettpriser. Varannan resenär säger att priset är en viktig åtgärd för att sprida resandet. Och många resenärer kan flytta sitt resande.

Flyttar resandet
Urbanet har gjort en stor marknadsundersökning för Östgötatrafikens räkning. Syftet har varit att öka kunskaperna om resvanorna efter coronapandemin och hur prisåtgärder kan påverka resandet.

– Våra undersökningar visar att 30 procent av resenärerna kan flytta sin resan en timme och 60 procent en halvtimme. Hela 39 procent skulle resa tidigare på morgonen och det är priset som styr hur många som väljer att flytta resan. Många kommer att resa utanför högtrafiken om priset blir lägre, sa Kristine Wika Haraldsen, trafikforskare på Urbanets moderföretag Asplan Viak i Norge.

Många resenärer i Östergötland tycker också att dagens biljettutbud har gjort sitt. 23 procent anser att det passar mindre bra i framtiden och 60 procent ser framför sig att de kommer att resa med enkelbiljett efter pandemin.

– Det finns helt klart ett stort intresse för nya biljettyper och det man helst vill se är en biljett med en låg, fast månadsavgift kombinerat med rabatt på alla resor. Nästan var tredje resenär uppger att de skulle köpa en sådan biljett, berättade Kristine Wika Haraldsen.

Och Östgötatrafiken har nu börjat vandringen mot flexiblare biljetter och tidsdifferentierade biljettpriser.

– Tidsdifferentiering ligger i tiden, konstaterade Torbjörn Eriksson.

Taggat som: , , , , , ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2024 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)