Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Årets största upphandling avgjord – storslam för Nobina (uppdaterad)

SL har nu avgjort upphandlingen av de stora trafikpaketen E36C och E37C. Busstrafiken i Söderort, Huddinge och Botkyrka ska i fortsättningen köras av Nobina, likaså Nacka och Värmdö. Idag körs trafiken av Keolis. Foto: Ulo Maasing.

Årets i särklass största upphandling av busstrafik avgjordes på tisdagen när trafiknämnden i Region Stockholm fattade tilldelningsbeslut gällande busstrafiken i Nacka/Värmdö samt i Huddinge/Botkyrka/Söderort i Storstockholm. Trafiken i de båda områdena körs idag av Keolis. I framtiden får Nobina all trafik. Kontrakten innehåller till stor del elbussar, vilket blir första gången som elbussar introduceras i större skala i Stockholmsområdet. Båda avtalen har trafikstart i april 2023 och är sammanlagt värda cirka 12,7 miljarder SEK under avtalstiden på tio år. Inga optionsår följer.

Sex anbudsgivare uppfyllde kvalificeringskraven och av dessa lämnade Nobina och Keolis anbud i de två upphandlingarna. Anbudsutvärderingen har, uppger SL, skett med hänsyn till bästa förhållande mellan kvalitet och pris. Bägge anbuden bedömdes ha likvärdig kvalitet, vilket innebär att Nobina vann båda upphandlingarna på lägre anbudspris.

De två nya avtalen innebär att Nobina utökar sin verksamhet i Stockholm. Samtliga fordon uppnår höga miljökrav enligt branschstandard och kommer köras med 100 procent fossilfria drivmedel. Vidare är fordonen utrustade med trygghetskameror, realtidssystem, USB-laddare och låga insteg.

Fakta om de båda trafikavtalen

Trafikavtal E36C, Nacka/Värmdö: 

Avtalet sträcker sig över 10 år och har ett totalt värde av cirka 5,5 miljarder kronor. I avtalsområdet finns idag 41 linjer. 2019 hade området cirka 27 miljoner påstigande/år. I avtalet ställer SL krav på att området ska trafikeras med 70 elbussar.

Trafikavtal E37C, Huddinge/Botkyrka/Söderort:

Avtalet sträcker sig över 10 år och har ett totalt värde av cirka 7,5 miljarder kronor. I avtalsområdet finns idag 71 linjer. 2019 hade området cirka 48 miljoner påstigande/år. I avtalet ställer SL krav på att området ska trafikeras med 120 elbussar.

De två uppdragen innebär ett helhetsåtagande som utöver trafikproduktion innefattar bland annat trafikplanering, trafikinformation, biljettvalidering, fordonsanskaffning samt drift och underhåll av hållplatser och depåer.

De är produktionsavtal där ersättningen baseras på det trafikutbud som trafikförvaltningen beställer. Avtalen ger möjlighet att efter hand delvis kombinera denna modell med ersättning som baseras på antal betalande påstigande resenärer, VBP (Verifierad betalande påstigande).

Utöver detta finns incitament för uppfyllda mål för bland annat kundnöjdhet, utförd trafik och punktlighet.

– Med de här upphandlingarna får vi avtal som innebär en kostnadseffektiv trafik med hög kvalitet för SL:s resenärer, säger David Lagneholm, chef för trafikförvaltningen och vd för SL.

– Nobina kör idag SL:s bussar i flera områden och jag förväntar mig att de kommer att utföra de här uppdragen på bästa tänkbara sätt.

Kontrakten innefattar cirka 530 tursatta bussar vid trafikstart, där en stor andel är elbussar. I båda kontrakten tillkommer ytterligare tursatta elbussar under avtalstiden, där kontraktet i Huddinge-Botkyrka-Söderort får en ökning på cirka 40 elbussar och avtalet i Nacka-Värmdö får en ökning på cirka 70 elbussar.

Keolis förlorade båda de upphandlade trafikpaketen, bland annat busstrafiken till Nacka och Värmdö. Foto: Ulo Maasing.

− Nobina och SL har ett väletablerat och långvarigt samarbete och det är glädjande att genom två nya kontrakt få utöka det ytterligare, säger Henrik Dagnäs, vd Nobina Sverige.

– Det är också särskilt glädjande att de båda kontrakten innebär en kraftig utökning av elbussar i Stockholm. På Nobina är hållbarhet en självklarhet och även något som vi lovar våra resenärer. Satsningen på elbuss är dels ett tydligt exempel på hur vi arbetar för att uppfylla det löftet, dels ett av flera viktiga bidrag till bolagets mål om att minska koldioxidutsläppen med 80 procent fram till år 2030.

Tilldelningsbeslutet kan överklagas till och med den 29 oktober 2021.

Ursprungligen skulle upphandlingen av de båda stora trafikpaketen ha avgjorts förra året. men i oktober i fjol beslutade SL, det vill säga Trafikförvaltningen i Region Stockholm. att skjuta på den. Ett skäl var covid-19-pandemin som har skapat osäkerhet kring den framtida resandeutvecklingen. Men det fanns också andra osäkerhetsfaktorer kopplade till framkomlighet och trafikflöden i samband med ombyggnationen av Slussen och utbyggnaden av tunnelbanan till Nacka.

– Sammantaget innebär detta osäkerheter som gör det svårt för anbudsgivare att räkna på sina anbud i den aktuella upphandlingen. För att i största möjliga utsträckning skapa förutsättningar för en rättvis konkurrenssituation måste upphandlingen avbrytas, sa då Fredrik Cavalli-Björkman, trafikdirektör vid SL.

Bussmagasinet återkommer med mer om jätteupphandlingen.

Taggat som: , , , , , , , , , ,

1 kommentar »

  1. Nobina är nog det sämsta bussföretaget i hela landet dom kör med skrotfärdiga bussar i södertörn

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2024 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)