Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Förare i beredskap i självkörande fordon

Ett lagförslag om bland annat förarens ansvar i autonoma, självkörande, fordon har tagits fram i infrastrukturdepartementet. Foto: Ulo Maasing.

Självkörande, autonoma, fordon ska ha en förare i beredskap. Men föraren behöver inte uppehålla sig i fordonet, och en förare kan samtidigt vara i beredskap för flera fordon. Föraren måste också ha förarbehörighet för fordonet, exempelvis busskort om det handlar om en självkörande buss. Det föreslås i ett lagförslag som har arbetats fram inom infrastrukturdepartementet.

Förslaget (klicka här) föreslår också nya lagkrav när det gäller geostaket, eller geofencing som det ibland kallas. Det innebär att exempelvis att ett fordon hindras från att komma in på vissa gator eller i vissa områden, eller att det där måste köra med låg hastighet eller eller slå över till eldrift från förbränningsmotor utan att föraren kan bestämma något annat.

Redan idag finns det lagar och regler när det gäller autonoma fordon, men det förslag som nu har tagits fram inom infrastukturdepartementet utvecklar och förtydligar det regelverk som gäller nu. De nya reglerna ska börja gälla den 1 juli nästa år.

Redan idag finns självkörande minibussar i trafik, bland annat i Barkarbystaden i Järfälla. Foto: Ulo Maasing.

Självkörande fordon, eller automatiserade fordon som de kallas i lagförslaget, ska enligt detta ha en behörig förare även vid automatiserad körning – en förare i beredskap.

Förare i beredskap är den som aktiverar den automatiserade körningen eller tar över rollen om fordonet redan körs automatiskt. Föraren i beredskap har kvar sin uppgift antingen till dess att automatiken kopplas ifrån, eller om en annan förare i beredskap tar över.

En viktig punkt i lagförslaget slår fast att en förare i beredskap inte är ansvarig för den körning som sker automatiserat. Det förutsätter dock att föraren inte har påverkat det automatiska körsystemet på något annat sätt än att slå på eller av detta eller att bestämma destinationen. Under automatiserad körning är det fordonets ägare som är ansvarig för att trafikförordningen följs.

Föraren i beredskap ska vara beredd att omedelbart ta över körningen om automatiken begär det. Men föraren ska också vara beredd att snabbt vidta de åtgärder som automatiken begär om det har betydelse för trafiksäkerheten. Däremot har föraren i beredskap ingen generell skyldighet att ingripa i en nödsituation vid automatiserad körning.

Föraren får också ägna sig åt annat än att övervaka den automatiserade körningen under förutsättning att det inte hindrar honom eller henne från att ta över körningen om automatiken begär det. Att använda mobiltelefon som man håller i handen är förbjudet för föraren utom när automatiken är mycket avancerad.

Föraren i beredskap behöver inte vistas i fordonet och en förare kan ha samma roll för flera fordon samtidigt, exempelvis i en avancerad ledningscentral, ett ”kontrolltorn”. Dessutom heter det i lagförslaget att en förare i beredskap bör liksom andra förare ansvara för sådana uppgifter som ett automatiserat körsystem inte kan ut- föra (ännu), bland annat att se till att barn har rätt skyddsutrustning, att fordonet är rätt lastat och att vissa åtgärder vidtas efter en olycka.

Förslaget tar också upp hur användningen av geostaket kan utökas, men konstaterar också att ett brett genomförande av geostaket förmodligen ligger långt fram i tiden.

Share Dela

Taggat som: , , ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2021 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)