Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Vanligt med otrygghet och dålig kvalitet vid färdtjänstresor

Bättre upphandlingar skulle ge betydligt bättre kvalitet när det gäller färdtjänst och andra omsorgsresor, anser Tomas Hansson, vd för Samtrans Omsorgsresor. Bilden har inget direkt samband med texten i artikeln. Foto: Samtrans.

Fyra av tio färdtjänstresenärer har någon gång känt sig otrygg i samband med resan – och ju oftare man reser desto större är otryggheten. Det framgår av en undersökning som Demoskop har gjort på uppdrag av Samtrans Omsorgsresor, landets största renodlade företag för färdtjänst och annan särskild kollektivtrafik. Drygt 20 procent av de tillfrågade i undersökningen är direkt missnöjda med färdtjänsten. ”Hela branschen behöver rycka upp sig och de som upphandlar trafiken borde ställa större krav på företagen när det gäller kvalitet, ekonomi, medarbetarnas arbetsvillkor, fordon och miljö”, kommenterar Tomas Hansson, vd för Samtrans Omsorgsresor.

De siffror som Demoskops undersökning redovisar är genomgående mindre positiva än den årliga mätning som Svensk Kollektivtrafik presenterar i Anbaro, barometern för anropsstyrd trafik.

– Anbaro är väldigt positiv när det gäller presentationen av branschen. Delvis beror det på att frågorna i de två undersökningarna skiljer sig åt. Demoskop har inte bara intervjuat personer som själva reser med färdtjänst, utan även personer som har någon närstående som nyttjar färdtjänst. Vår ambition med detta har varit att bidra med mer kunskap och fakta samt att bjuda in till diskussion om hur särskilda persontransporter verkligen fungerar i Sverige och kan utvecklas till det bättre.

– Det handlar om allt ifrån personalbrist och rekryteringsutmaningar till strukturella frågor om vilka kvalitetskrav som egentligen ställs i upphandlingar av dessa transporter. Det är också uppenbart att prispress och stress inom förarkåren leder till ett sämre utförande, säger Tomas Hansson.

Tomas Hansson, vd för Nobinaägda Samtrans Omsorgsresor. Foto: Samtrans.

Upphandlingar
Han menar att bättre upphandlingar med vassare krav skulle bidra till betydligt bättre kvalitet när det gäller färdtjänst och andra omsorgsresor. Tomas Hansson menar att konkurser, kontrakt som sägs upp i förtid och problem med fordon som inte kommer i tid går att hänföra till brister i upphandlingarna.

– Det är nödvändigt att se över hur upphandlingarna görs för att säkra kvaliteten i trafiken. Ofta ställs inte rätt krav i upphandlingarna när det gäller faktorer som utvärdering av kvalitet och nödvändiga kvalificeringskrav.

– Tyvärr görs nog många upphandlingar av färdtjänst och annan särskild kollektivtrafik lite vid sidan om det som upphandlarna ser som sin huvuduppgift. För regionala kollektivtrafikmyndigheter är den ordinarie kollektivtrafiken en mycket större uppgift, för kommunerna finns också många andra områden som kräver tid och kraft. Upphandlingar görs inte sällan alldeles för kort tid innan avtalsstart. Så gör man inte i den vanliga kollektivtrafiken, säger Tomas Hansson.

– När jag ser på de senaste åren konstaterar jag att det inte hänt särskilt mycket av utveckling i branschen, säger Tomas Hansson som pekar på faktorer som upplevd otrygghet, förseningar, brister i bemötande eller förståelse när det gäller beställningscentralerna och avsaknaden av digitala möjligheter att boka resor.

Otrygghet
Demoskops nationella undersökning visar att många svenskar berörs av hur den särskilda kollektivtrafiken fungerar. Elva procent av den vuxna befolkningen i landet använder sig av den eller har någon närstående som gör det.

Men bara drygt hälften tycker att resandet fungerar bra, medan 20 procent anser att resorna fungerar dåligt eller mycket dåligt.

– Även om många resor fungerar som de ska tack vare duktiga och engagerade förare är det tydligt att alltför många resor är sena, otrygga och med låg förståelse för resenärernas särskilda behov, kommenterar Tomas Hansson.

Mer än 40 procent av färdtjänstresenärerna uppger i undersökningen att de någon gång har känt sig otrygga i samband med resorna. Den upplevda otryggheten ökar dessutom ju oftare man reser. Den vanligaste orsaken till känslan av otrygghet är hur föraren kör och bemöter resenären.

– Såhär ska det inte vara. Både leverantörer, kommuner och regioner behöver rycka upp sig, säger Tomas Hansson.

Valmöjlighet
Förseningar och bristande punktlighet är ett annat problem som många resenärer tar upp i undersökningen. Även beställningscentralerna hamnar i strålkastarljuset i undersökningen. Över hälften av resenärerna har någon gång upplevt problem med bemötandet eller förståelsen hos den som tagit emot deras beställning, ofta på grund av bristande språkkunskaper hos den som tar emot beställningen. Brister i lokalkännedom förekommer också hos beställningscentralerna.

En förbättring vore, menar Tomas Hansson, en utvecklad digitalisering som gör det möjligt för resenärerna att enkelt sköta sina bokningar via mobilen.

– Vi ser att det finns en stor efterfrågan på digitala tjänster, en app som kan användas för bokning av färdtjänstresor. Den som tror att färdtjänstresenärer endast är äldre människor som är ovana vid digitala hjälpmedel är fel ute. Många av resenärerna har en stor erfarenhet av digitala kanaler för sina bankärenden, genom e-handel och så vidare, kommenterar Tomas Hansson.

Bland resenärerna finns det också en stark opinion för att själv kunna välja det företag man reser med inom färdtjänsten. På en del håll i landet finns möjligheten, men den saknas på många andra håll.

– Att ge kunderna möjlighet att välja vilket företag de ska resa med vore en sund drivkraft för utveckling. Som trafikföretag måste vi förtjäna att kunden vill resa just med oss, säger Tomas Hansson.

– Branschen är redo att ta ett större ansvar för en ökad kvalitet i färdtjänsten. Men det förutsätter att också upphandlingarna vässas och lägger grunden.

Taggat som: , , , , , , ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2024 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)