Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Regeringen utreder resegarantierna – ska researrangörer kunna få stöd?

Många paketresearrangörer har under pandemin tvingats att ställa in resor. Det har inneburit en stor ekonomisk press på företagen, samtidigt som resegarantisystemet inte har varit till någon hjälp. Nu ska systemet utredas.

Mot bakgrund av erfarenheterna från covid-19-pandemin har regeringen beslutat att utreda om dagens system för resegarantier ska förändras. Bland annat ska utredningen bedöma om resegarantierna i framtiden ska kunna användas för stöd åt paketresearrangörer som inte har pengar att återbetala resenärer om man måste ställa in resor av andra skäl än att arrangören har hamnat på obestånd. Det kan exempelvis vara myndighetsbeslut som i praktiken gör det omöjligt att genomföra resor, något som har blivit en brännhet fråga under pandemin. I direktivet till utredningen säger dock regeringen klart nej till en statlig finansiering av resegarantierna.

Utredningen ska, enligt regeringens direktiv, ta särskild hänsyn till hur spridningen av covid-19 har påverkat resemarknaden.

Bakgrunden är att det idag finns ett branschfinansierat resegarantisystem för paketresor och sammanlänkade arrangemang. Det kan ge resenärer rätt till ersättning om en resa ställs in därför att researrangören har hamnat på obestånd.

Det nuvarande resegarantisystemet täcker däremot inte fall där resan har ställts in av andra orsaker, till exempel om ett myndighetsbeslut förhindrar att resan genomförs.

– Resegarantisystemet finns för att skydda resenärerna om researrangörer inte själva kan betala tillbaka pengar. Under pandemin har systemet satts på hårt prov och det finns skäl att nu dra lärdom från detta och se över systemet för att bedöma om det har fungerat och om det finns delar i systemet som kan utvecklas och stärkas, säger finansmarknadsminister Max Elger (S).

Men utredningen ska inte bara ta upp resenärernas situation utan också paketreseföretagens.

I direktivet heter det att den också ska ”bedöma om det finns skäl att reformera resegarantisystemet för att möjliggöra att det tas i anspråk för stöd åt paketreseföretag som saknar medel att återbetala resekostnader till resenärer vid inställda resor, och i sådant fall lämna förslag på hur ett sådant system bör utformas och förvaltas, inklusive regler för när systemet ska få utnyttjas samt hur det ska finansieras och administreras”.

Utredningen ska också bedöma om flygresor med reguljärflyg ska omfattas av resegaranti. ”Under covid-19-pandemin drabbades ett mycket stort antal resenärer av inställda flyg. Trots statliga stöd till flygbolagen tvingades många resenärer vänta mycket lång tid på återbetalning av biljettkostnader”, skriver regeringen i sina direktiv.

Redan från pandemins början har resebranschen i stort, inräknat Sveriges Bussföretag, pressat på regeringen att tillsätta en utredning som ser över det nuvarande systemet för resegarantier eftersom dagens system har stora brister som har blivit uppenbara under covid-19-pandemin. I våras fick man riksdagens civilutskott med sig. Utskottet uppmanade då regeringen att utreda resegarantierna, något som alltså blir av nu.

Svante O Johansson, justitieråd i Högsta domstolen, har utsetts till särskild utredare. Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 22 juni 2023.

Taggat som: , , , , ,

Categorised in: Nyheter, Turism

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2023 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)