Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Turistnäringen kritiserar Trafikverkets plan

Trafikverkets förslag till långtidsplan tar alldeles för lite hänsyn till besöksnäringen som ju bygger på transporter, anser Svensk Turism. Foto: Ulo Maasing.

Branschorga-nisationen Svensk Turism kritiserar Trafikverket för att ta alldeles för lätt på besöksnäringens behov i verkets nationella plan för transport-infrastrukturen 2022-2033. Och det har blivit sämre än tidigare. Förslaget har stort fokus på traditionell industri medan besöksnäringen, en basnäring som per definition bygger på att människor förflyttar sig, ges ett ytterst begränsat utrymme, anser Svensk Turism. Svensk Turism AB samlar den privata delen av svensk besöksnäring och i organisationens styrelse sitter bland andra Anna Grönlund, branschchef Sveriges Bussföretag samt Tina Thorsell, chef samhällspolitik vid Transportföretagen.

Svensk Turism konstaterar att Trafikverkets förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033 endast innehåller en enda referens till turism och besöksnäring. Den nuvarande, gällande, planen visar på en större medvetenhet kring besöksnäringens roll som expansiv näring och betydelse för landsbygdsutveckling. Det är anmärkningsvärt att besöksnäringens behov och förutsättningar inte ges större utrymme givet den roll som basnäring besöksnäringen idag har, anser Svensk Turism.

– Ett fungerande transportsystem är en av huvudnycklarna för att vi ska nå visionen i regeringens ”Strategi för hållbar turism och växande besöksnäring”. Det är därför avgörande att besöksnäringens behov och förutsättningar på ett systematiskt sätt tillgodoses i planeringen av transportinfrastrukturen, skriver Svensk Turism.

– Övergripande handlar det om ett tydligt transportslagsövergripande systemperspektiv, att knyta samman nationella och internationella noder och stråk med övrig infrastruktur och om rättvisande beräkningsgrunder och fördelningsnycklar där besöksnäring och turism vägs in i prioriteringar och i beräkningar av samhällsekonomiska effekter.

Svensk Turism ägs huvudsakligen av Visita, Svensk Handel, Transportföretagen, Passagerarrederierna och SJ.

Taggat som: , , , , ,

Categorised in: Nyheter, Turism

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2024 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)