Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Elbussar gav bättre hälsa för boende längs linjen

När elbussar ersatte hybridbussar på linje 60 i Göteborg förbättrades hälsan för boende längs linjen. Foto: Eddie Löthman.

Att byta ut hybridbussarna mot helt elektriska bussar längs en busslinje i Göteborg gjorde att de boende längs linjen mådde betydligt bättre. Bullernivåerna minskade och därmed även sömnstörningar, trötthet och nedstämdhet hos de boende. Det visar en studie från avdelningen samhällsmedicin och folkhälsa vid Göteborgs universitet.

Undersökningen gjordes bland de boende längs linje 60 i Göteborg. Linjen trafikerades sedan ett antal år med hybridbussar, men hösten 2019 introducerades elbussar på linjen.

Linje 60 går delvis på rejält kuperade gator och boende längs linjen har tidigare upplevt bullret från busstrafiken som påtaglig, särskilt vid uppförsbackar där hybridbussarna ofta kördes med förbränningsmotor. Mätningar av ljudnivåerna har visat att störningar från lågfrekvent buller förekom inomhus i området. Det lågfrekventa bullret är mycket störande, samtidigt som det är svårt att reducera med fasadisolering eller bullerskärmar.

– Vi kan störas av olika ljud men bekymret med lågfrekvent buller är att det dämpas i mindre omfattning än höga frekvenser och tränger därför lättare in i bostäderna. Även små nivåhöjningar uppfattas som mycket påtagliga, säger Kerstin Persson Waye, professor i miljömedicin på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet och ansvarig för den aktuella forskningen.

Forskarna bakom studien gjorde enkäter bland slumpvis utvalda boende, dels före, dels efter övergången till elbussar på linjen. Hälften bodde längs busslinjen, i stadsdelarna Masthugget eller Lunden. Den andra halvan, som bodde en bit ifrån, utgjorde referensgrupp.

Parallellt gjordes ljudmätningar i ett flertal bostäder, även inomhus. Förändringarna mellan fas 1 (före införande av elbussar) och fas två (efter införande av elbussar) var tydliga och statistiskt säkerställda, konstaterar forskarna i rapporten.

Skillnaderna gällde både faktiska bullernivåer och vad de boende själva upplevde. Exempelvis sjönk andelen som märkte av buller från bussar från 75 till 39 procent. Andelen som stördes av buller i mycket hög grad sänktes från 26 till 5 procent.

– Vi arbetar hela tiden på att minska vår trafiks påverkan på klimatet. Men att det också förbättrar våra invånares livskvalitet känns lika viktigt. Vi visste att elbussarna minskar bullret, att även få konkret forskningsresultat på det är glädjande, säger Hanna Björk, hållbarhetschef på Västtrafik.

Även de upplevda effekterna hos de boende när det gäller hälsan var tydliga, enligt rapporten. Andelen som kände sig uttröttade en till två gånger i veckan sjönk från 49 till 39 procent, ner till samma nivå som i referensgruppen. Andelen nedstämda gick från 22 till 17 procent. Betydligt färre sa sig också vara mycket sömniga dagtid.

– Det blev en förbättring, folk mådde signifikant bättre. Även om vi inte med säkerhet kan säga att förändringarna omfattar hela populationen eller består över tid, tror vi att resultaten kan gälla generellt i boendemiljöer där busstrafiken utgör en stor del av bullret. Om även annan trafik i stadsmiljön blir tystare så kan detta påverka folkhälsan, konstaterar Kerstin Persson Waye.

– Det här visar att vår satsning på elbussar har stor påverkan i människors vardag och att vi är inne på rätt spår. Till sommaren kommer ytterligare 84 nya elbussar till Göteborg och innan 2030 ska all vår stadstrafik i Västsverige vara helt elektrifierad, säger Hanna Björk.

Undersökningen har gjorts inom projektet ElectriCity som arbetar för hållbart resande i stadsmiljö, med aktörer från industri, forskning och samhälle.

Klicka här för att ladda ner rapporten.

Taggat som: , , , , , , ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2022 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)