Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Region Gävleborg vann upphandlingstvist med Vy Buss, Keolis och Bergkvarabus

Förvaltningsrätten i Falun ger Region Gävleborg rätt när det gäller höstens upphandling av busstrafiken i Gästrikland. Begäran om överprövning från Vy Buss, Keolis och Bergkvarabuss avvisas. Foto: Sveriges Domstolar.

Region Gävleborg/X-trafik har vunnit tvisten om den uppmärksammade upphandlingen av busstrafiken i Gävleborg. På onsdagen kom tre domar från förvaltningsrätten i Falun. Såväl Vy Buss som Keolis och Bergkvarabuss får nej till en överprövning av regionens tilldelningsbeslut från i oktober. Upphandlingen gällde busstrafiken i Gävleborg inklusive stadsbusstrafiken i Sandviken, men inte stadsbussarna i Gävle. Om förvaltningsrättens domar står sig får Transdev hela den upphandlade trafiken.

Fyra företag bjöd på trafiken. Vy Buss, som sedan tidigare kör stadsbusstrafiken i Gävle, tilldelades det tioåriga avtalet när regionen i början av oktober fattade sitt tilldelningsbeslut.

Keolis anbud underkändes av X-trafik/Region Gävleborg med motiveringen att företaget inte hade lämnat in komplett blankett när det gällde de fordon man planerade att använda i trafiken. Det som brast var att Keolis inte hade angett det så kallade SORT-värdet för alla busstyper, vilket var ett krav. SORT är ett värde som visar fordonens energianvändning.

De övriga två anbuden kom från Bergkvarabuss och Transdev som dock i utvärderingen låg avsevärt över Vy Buss i pris.

Misstag
En vecka efter att regionen fattat sitt tilldelningsbeslut hände sedan något mycket ovanligt. Region Gävleborg/X-trafik underkände sin egen upphandling och slog fast att man gjort fel i prövningen av anbuden. Tilldelningsbeslutet från den 4 oktober återkallades. Enligt regionen hade Vy Buss bifogat en blankett för Planerade fordon med uppgifter som inte uppfyller miljökraven. Vy Buss hävdade att företaget av misstag, troligen på grund av ett tekniskt inläsningsfel, hade lämnat felaktiga miljöuppgifter för en av de fordonsmodeller man tänkt använda.

Regionen godtog inte förklaringen.

Anbuden från såväl Keolis som Vy Buss var nu underkända. Kvar i konkurrensen fanns Transdev och Bergkvarabuss. Transdev tilldelades trafiken eftersom företagets pris var lägre än det som Bergkvarabuss bjöd.

Förlorarna Vy Buss, Keolis och Bergkvarabuss vände sig till domstol och begärde en överprövning av tilldelningen.

– Regionen borde ha förstått att det bara handlade om en felskrivning. Det aktuella kravet på SORT-värde har inget att göra med anbudets konkurrenskraft eller utvärderingen av anbuden, skrev Vy Buss i sin långa inlaga till domstolen.

Bristfällig
Eftersom regionen återkallade sitt eget tilldelningsbeslut finns det enligt Vy anledning att anta att regionens anbudsprövning har varit bristfällig. Därför kan det heller inte, anser Vy, uteslutas att Transdev och Bergkvarabuss har lämnat anbud som inte uppfyller de obligatoriska kraven. Något bevis för att så skulle ha varit fallet förs inte fram av Vy Buss.

Vy Buss begärde i första hand att domstolen skulle kräva att regionen rättar upphandlingen och i andra hand att denna ska göras om.

Bergkvarabuss ville att utvärderingen ska göras om och hävdar att Transdevs anbud borde ha förkastats eftersom det inte uppfyller de krav som ställdes i upphandlingen. Följaktligen borde Bergkvarabuss tilldelas trafiken.

I sin begäran om överprövning sköt Bergkvarabuss in sig på kravet att av ”klass II-bussar ska minst 65 % av antalet produktionskilometer utföras av biogasdrivna fordon och/eller utsläppsfria fordon”.

– Det finns ingen möjlighet att bussarna i Transdevs anbud skulle klara att nå dit, hävdade Bergkvarabuss.

Även Keolis ville att upphandlingen skulle rättas eftersom man anser att företagets anbud uppfyller de obligatoriska krav som ställdes i upphandlingen. I andra hand ville Keolis att upphandlingen skulle göras om.

Även i Keolis fall hänvisade regionen till att trafikföretaget hade bifogat en blankett för Planerade fordon som inte var komplett ifylld eftersom SOT-värde inte hade angetts för samtliga busskategorier. Keolis å sin sida hävdade att bolagets anbud uppfyller samtliga obligatoriska krav. Keolis hävdade att upphandlingsdokumenten i de delar som avser SORT-värden och eventuella andra värden strider mot upphandlingslagstiftningen och principerna om likabehandling och transparens.

Men varken Vy Buss, Bergkvarabuss eller Keolis får gehör hos förvaltningsrätten i Falun. Istället går domstolen i alla sina tre domar på Region Gävleborgs linje och avvisar begäran om överprövning.

Företagen har fram till den 18 april på sig att överklaga förvaltningsrättens beslut.

Taggat som: , , , , , ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2022 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)