Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Nödvändigt att stärka kollektivtrafiken

I ledaren föreslås bland annat att den förstärkta elbusspremien ska förlängas och att elbussar ska befrias från energiskatt på samma sätt som spårbunden kollektivtrafik. Foto: Ulo Maasing.

Nyligen beslutade regeringen om hur coronastödet till kollektivtrafiken ska fördelas i år. Totalt kommer en miljard kronor ges i stöd till de regionala kollektivtrafik-myndigheterna. Det låter mycket men täcker långt ifrån de minskade biljettintäkterna i pandemins kölvatten. Detta trots att resandet återhämtar sig. Men en återhämtning är inte tillräcklig. Det behövs kraftfulla insatser för att stärka kollektivtrafiken så att fler än tidigare väljer den. Varje bilist som går över till kollektivtrafik är en seger för miljön och en motgång för Putins angreppskrig.

Det ryska angreppet på Ukraina har visat hur viktigt det är att snabbt fasa ut användningen av fossila drivmedel, inte bara för att minska vårt beroende av en hänsynslös diktator i Moskva utan också för att inte göda hans krigsmaskin. Till det kommer starka miljöargument.

Ett effektivt hjälpmedel för att minska landets beroende av fossil energi är att stimulera fler att resa kollektivt. Men samtidigt står kollektivtrafiken nu inför tuffa ekonomiska utmaningar, inte minst på grund av de skenande drivmedelspriserna.

Ett exempel som vi nyligen rapporterat om är Region Uppsala som nu räknar med ett underskott för kollektivtrafiken jämfört med budget på 144 miljoner kronor i år – trots att resandet återhämtar sig snabbare än väntat (klicka här). Den tidigare prognosen pekade mot ett underskott på 103 miljoner kronor. Den viktigaste anledningen till det ökade underskottet är höjda drivmedelspriser.

Liknande signaler kommer från hela landet.

Samtidigt kommer andra varningssignaler. Nöjdheten med kollektivtrafiken har under årets första fyra månader minskat i hela Sverige enligt Kollektivtrafikbarometern.

Rusande kostnader i kombination med minskad kundnöjdhet är ingen bra grund för ett ökat resande.

Hundralapp
Här kan regeringen göra betydande insatser.

Ett lysande exempel på engagemang för kollektivtrafiken visar den socialdemokratiskt ledda tyska regeringen som satsar mångmiljardbelopp under sommaren för att vinna tillbaka förlorade resenärer och för att vinna nya. Under tre månader, juni, juli och augusti, är det nu möjligt att för nio euro, en hundralapp i månaden, resa med all lokal och regional kollektivtrafik i landet. Inte bara där man bor, utan med all kollektivtrafik i Tyskland, utom den långväga trafiken (klicka här).

Hur effektiv satsningen är kommer att visa sig. Men den är ett bevis på ett engagemang som vida överstiger det som Tomas Eneroth (S) och hans regeringskollegor hittills har manifesterat.

Att påskynda elektrifieringen av busstrafiken är också ett verkningsfullt medel för att minska beroendet av fossila drivmedel. Erfarenheterna visar att en övergång till elbussar ökar kundnöjdheten och har en rad andra, positiva effekter.

Javisst – den helt övervägande delen av de bussar som kör upphandlad kollektivtrafik i Sverige är redan idag fossilfria. Men en elektrifiering av bussarna skulle frigöra fossilfria drivmedel som istället för i busstrafiken kan användas på andra områden som idag är svåra att elektrifiera och där minskningen av fossila drivmedel är angelägen.

Därför bör regeringen förlänga årets förstärkta elbusspremie även under nästa år.

Straffskatt
Dessutom måste den bisarra energiskatt som belastar trafik med elbussar (men inte spårtrafik) avskaffas. Det finns ingen godtagbar anledning att straffbeskatta trafik med elbussar. I praktiken är dessutom elbusskatten en skatt som tynger ekonomin för de kollektivtrafikmyndigheter som har ansvaret för den upphandlade trafiken. Det är ju hos dem som notan för kollektivtrafiken hamnar. Och i notan ingår straffskatten på elbussar. Regionerna måste via bussföretagen betala skatt till staten för att man satsar på renast möjliga kollektivtrafik…

För att förbättra framkomligheten för bussarna bör det bli tillåtet med kameror på bussarna för att övervaka busskörfälten. Foto: Ulo Maasing.

Bristande framkomlighet för bussarna är ett problem på många håll, inte bara i storstäderna. Regeringen bör aktivt och kraftfullt stimulera kommuner och statliga myndigheter att genomföra åtgärder för att förbättra busstrafikens framkomlighet.

En enkel, billig och effektiv åtgärd skulle vara att göra det tillåtet med trafikövervakning med kamera på bussarna. Felparkerade fordon och obehörig trafik i busskörfält är ett stort problem för busstrafiken. Sådan kameraövervakning finns i andra länder. I Sverige har regeringen trots många påstötningar från bland andra Stockholms stad begravt tanken längst ner i någon arkivlåda i Rosenbad.

Ställ krav
Nya krav bör införas för att kommuner och regioner ska kunna få statlig medfinansiering enligt stadsmiljöavtalen. Avtalen syftar till att förbättra och öka möjligheterna att resa kollektivt och att cykla i städer. För att en kommun eller region ska få medfinansiering krävs motprestationer av minst samma storlek som medfinansieringen.

Gott. Men de som söker medfinansiering bör i ansökan presentera konkreta, trovärdiga och realistiska siffror på hur mycket bussresandet eller cykelanvändningen kommer att öka tack vare satsningarna. Den som söker medfinansiering ska kunna visa vad effekten av åtgärderna blir, krona för krona så att pengarna används så effektivt som möjligt.

Det gäller små åtgärder, men också stora. Om staten ska vara med och finansiera exempelvis en satsning på spårväg istället för BRT ska den som söker medfinansiering kunna visa hur mycket mer kollektivresande spårvägssatsningen ger per krona jämfört med andra lösningar. Det gäller att få mest pang för pengarna.

För att minska risken för glädjekalkyler bör en avstämning göras efter exempelvis fem år. Om det då visar sig att målet har missats ska kommuner och regioner bli återbetalningsskyldiga.

Det här är bara några åtgärder som regeringen skulle kunna ta initiativ till. Listan kan göras mycket längre. Frågan är om intresset finns.

U.M.

Taggat som: , , , ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2024 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)