Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Elbussarna fortsätter öka i Europa – VDL största leverantör under första halvåret

Stora leveranser till Norge och Nederländerna under det första halvåret gör att VDL toppar registreringarna av elbussar i Europa under första halvåret. Bild: VDL.

Allt fler nya stadsbussar i Europa är eldrivna. Under första halvåret i år registrerades 27,6 procent fler eldrivna stadsbussar i västra Europa än samma tid i fjol. Störst blev holländska VDL, tätt följd av BYD/Alexander Dennis och Yutong. Bränslecellsbussarna har alltjämt en mycket liten marknadsandel. Det framgår av en analys från konsultföretaget Chatrou CME Solutions som sedan mer än tio år följer utvecklingen när det gäller bussar med alternativ drivlina i Europa. Volvo Bussar har backat till tionde plats när det gäller nyregistrerade elbussar i Europa och Scanias marknadsandel är så liten att den inte ens särredovisas.

De kinesiska busstillverkarna har under årets första sex månader befäst en stark position i Europa. Men det betyder inte att det kommer att vara så även i fortsättningen. Siffrorna redovisar nämligen nyregistrerade bussar, men säger inget om orderingången hos tillverkarna, alltså bussar som är beställda men ska levereras under andra halvåret eller senare. Därmed kan man även i framtiden räkna med stora fluktuationer när det gäller olika tillverkares marknadsandel. Först om något eller några år kan en stabilisering troligen väntas.

Bränslecellsbussarna har alltjämt en marginell marknad i Europa. Wrightbus, bilden, är en av de fyra största leverantörerna med blott elva nyregistrerade bränslecellsbussar. Foto: Ulo Maasing.

Analysen omfattar bussar på 8 ton eller mer med alternativ drivlina. Siffrorna bygger på officiell registreringsstatistik och täcker in elbussar (utom trådbussar), hybridbussar, gasbussar och bränslecellsbussar i EU, Storbritannien, Island, Norge och Schweiz. Däremot är inte Slovakien, Bulgarien, Kroatien, Cypern eller Malta med i halvårssiffrorna. Därmed är siffrorna inte exakt jämförbara från år till år. Totalt fanns i de länder som analysen omfattar 10 271 batterielektriska bussar och 323 bränslecellsbussar.

Sedan 2014 har bussar med alternativ drivlina ökat snabbt i regionen. Under första halvåret i år registrerades 4 452 sådana stadsbussar och 568 för annan trafik, till allra största delen är det gasbussar för regiontrafik. Trots en snabb elektrifiering av stadsbussarna i Europa ökade alltså antalet nyregistrerade gasbussar jämfört med samma tid i fjol.

Av alla nyregistrerade stadsbussar i de 26 europeiska länderna under det första halvåret hade 64,5 procent alternativ drivlina. Hela förra året var andelen 59,4 procent och år 2020 52,5 procent.

Ur svensk synvinkel är det värt att komma ihåg att bussar som körs på HVO eller annan biodiesel inte har alternativ drivlina enligt statistiken. De har ju dieselmotor, även om de inte drivs med fossil diesel. Det innebär att nästan alla långfärdsbussar inte klassas som att de har alternativ drivlina.

Diagrammet nedan visar utvecklingen av bussar med alternativ drivlina under åren 2012 – första halvåret 2022. Att kurvan dippar kraftigt på slutet beror inte på något ras i nyregistreringarna utan på att den sista delen av kurvan endast avspeglar registreringarna under första halvåret. I övrigt speglar kurvan siffrorna för helår.

Det är också viktigt att tänka på att siffrorna för 2012 – 2019 avser Västeuropa samt Polen, medan siffrorna för 2020 och 2021 gäller de 27 EU-länderna samt Storbritannien, Island, Norge och Schweiz. För det första halvåret i år har det inte varit gått att få fram siffror från Slovakien, Bulgarien och Kroatien.

Utvecklingen i Europa när det gäller nyregistreringar av bussar på minst åtta ton och med alternativ drivlina. Helår 2012 – 2021, första halvåret 2022. Svart = totalt; blått = hybridbussar; grönt = gasbussar; orange = elbussar; rött = bränslecellsbussar. Siffrorna för 2012 – 2019 avser Västeuropa samt Polen, för 2020 – 2021 EU-länderna samt Storbritannien, Island, Norge och Schweiz. Diagram: Chatrou CME Solutions.

I allt fler länder i Europa rycker elbussarna fram på bred front. Förra året registrerades totalt 3 282 elbussar, trådbussarna oräknade, i EU, Storbritannien, Island, Norge och Schweiz. Första halvåret i år är siffran 1 768 elbussar. Samtidigt varierar de nya elbussarnas antal kraftigt, år från år. I fjol toppade Nederländerna registreringsstatistiken smed bred marginal med 1 319 bussar, följt av Tyskland med 1228 bussar. Första halvåret i år redovisar båda länderna betydligt blygsammare siffror. Det beror till stor del när trafikupphandlingar görs och när nya trafikavtal börjar gälla.

Flest nya elbussar fick Storbritannien under fösta halvåret med 350 bussar och 19,8% av de nyregistrerade bussarna. Sedan följde Tyskland (246 bussar, 13,9%), Frankrike (236 bussar, 13,3%), Danmark (151 bussar, 8,5%), Sverige (131 bussar, 7,4%), Norge (128 bussar, 7,2%), Polen (101 bussar, 5,7%), Nederländerna (93 bussar, 5,3%), Italien (61 bussar, 3,5%), Finland (54 bussar, 3,1%). I övriga länder i Europa registrerades färre än 50 elbussar under första halvåret.

Rapporten visar också tydligt att elbussmarknaden i Europa är fragmentiserad. Fjorton busstillverkare står för nästan 93 procent av nyregistreringarna, ett antal övriga leverantörer för resterande sju procent. De kinesiska bussleverantörerna har stärkt sin ställning på Europamarknaden under det fösta halvåret.

Diagrammet nedan visar fördelningen mellan de 14 största elbussleverantörerna i Europa under perioden januari – juni i år.

Elbussmarknaden i Europa är fortfarande fragmenterad. Fjorton tillverkare svarade förra året för 97 procent av alla levererade eldrivna stadsbussar över åtta ton i de länder som rapporten täcker, det vill säga EU, Storbritannien, Island, Norge och Schweiz. Slovakien, Bulgarien, Kroatien, Cypern och Malta ingår inte i siffrorna. Trådbussar är inte inräknade. Diagram: Chatrou CME Solutions.

Ser man till hela perioden 2012 – första halvåret 2022 registrerades 10 271 elbussar med Solaris som marknadsledare med 1 225 bussar och en marknadsandel på 11,9 procent. Tätt efter kommer VDL med 1 211 bussar (11,8 procents marknadsandel) och BYD är trea med 1 187 bussar (11,6 procents marknadsandel).

Bränslecellsbussarna är alltjämt få i Europa. Under första halvåret registrerades 52 sådana bussar. Största märken blev Solaris (12 bussar), Caetano (13), Van Hool (10) och Wrightbus (11). Sedan 2012 har 323 bränslecellsbussar registrerats.

Taggat som: , ,

Categorised in: Internationellt, Nyheter

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2022 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)