Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Keolis: Mer plats för kollektivtrafiken!

Trångt i gaturummet. Trafikverket, kommuner och regioner bör göra tydliga prioriteringar som skapar goda förutsättningar för kollektivtrafik, anser Keolis. Foto: Keolis.

Stadsplanering och kommunernas översiktsplaner bör ägna mer utrymme åt kollektivtrafiken. Trafikverket bör i samråd med kommuner och regioner utveckla både redskap och metoder för att tydligt kunna prioritera hur gaturummet ska nyttjas. Det skriver kollektivtrafikföretaget Keolis till regeringen i sitt remissvar på utredningen Rätt för klimatet. I sitt remissvar framhåller Keolis att kollektivtrafik och mobilitetsfrågor spelar en avgörande roll för att klara de långsiktiga klimatmålen om att Sverige inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser 2045.

Utredningen skriver att trafikarbetet med personbil, lastbil och inrikes flyg måste minska för att skapa förutsättningar för en miljömässig och socialt hållbar utveckling.

För att uppnå de transportpolitiska målen anser Keolis att kollektivtrafik och mobilitetsfrågor behöver bli mer centrala i samhällsplaneringen. Trafikverket behöver också i en större utsträckning utveckla metoder så att det blir tydligt hur gaturummet och omkringliggande infrastruktur ska utnyttjas för att främja mer hållbara transportmedel såsom kollektivtrafik.

Stadsplanering och kommunernas översiktsplaner bör inkludera förutsättningar och framkomlighet för kollektivtrafiken, likväl som närhet och tillgänglighet till kommunal och kommersiell service för att minska det samlade behovet av transporter, framhåller Keolis.

– Kommuner och regioner behöver, i samarbete med Trafikverket, utveckla verktyg och metoder för att kunna göra tydliga prioriteringar av gaturummet som skapar goda förutsättningar för kollektivtrafiken. Till exempel särskilda bussfiler och trafikljusprioriteringar för att kollektivtrafiken ska ta mer plats i gaturummet. En buss tar upp samma plats som 60 personbilar och ju mer vi kan använda befintlig infrastruktur desto bättre för stadsbilden, säger Astrid Adelsköld, Chef Trafikstöd, Keolis Sverige.

Taggat som: , , ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2023 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)