Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Skallkrav och viten – därför överklagar Bergkvarabuss Blekingeupphandling

Bergkvarabuss hävdar att Connect Bus vinnande anbud i Blekingetrafikens stora upphandling inte uppfyller de krav som ställdes i upphandlingen. Foto: Ulo Maasing.

Som vi tidigare rapporterat har Bergkvarabuss begärt överprövning av Blekingetrafikens tilldelningsbeslut i Blekinges stora upphandling av busstrafik. Connect Bus Sandarna vann upphandlingen som gällde all linjelagd busstrafik i Blekinge län samt skolskjutsarna i Karlshamns kommun. Trafikavtalet är värt närmare tre miljarder kronor. Bergkvarabuss, som idag kör trafiken, la det enligt Blekingetrafiken näst bästa budet. Men Bergkvarabuss hävdar att Connect Bus inte uppfyller de obligatoriska kraven i upphandlingen och att viteskraven i upphandlingen strider mot lagen och kan kosta trafikföretaget miljardbelopp.

Skillnaden mellan Connect Bus´ vinnande anbud på 289 404 839 kronor per år och Bergkvarabuss´ anbud på 293 770 736 kronor är i sammanhanget tämligen låg, endast cirka 1,5 procent (klicka här).

I sitt överklagande till Förvaltningsrätten i Växjö hävdar Bergkvarabuss att Connect Bus´ anbud inte uppfyller alla obligatoriska krav (”skallkrav”) i upphandlingen. Bergkvarabuss hävdar dessutom att Blekingetrafiken i upphandlingen har ställt krav som strider mot LUF, lagen om upphandlingar i försörjningssektorn. Där skjuter Bergkvarabuss in sig på de viten som trafikföretaget måste betala för turer som avgår för tidigt. Enligt Bergkvarabuss´ advokater kan det handla om ett miljardbelopp under den tioåriga avtalsperioden.

Skallkrav
På två punkter anser Bergkvarabuss att Connect Bus inte har uppfyllt de obligatoriska kraven i upphandlingen.

Den ena punkten är att alla leverantörer som lämnade in anbud var skyldiga att bifoga ett intyg om avsaknad av negativt eget kapital. Det har Connect Bus till skillnad från alla andra anbudsgivare inte gjort, skriver Bergkvarabuss advokater.

Den andra punkten är kravet att alla leverantörer ska bifoga sitt yrkestrafiktillstånd när de lämnar in anbudet. Det gjorde inte Connect Bus, hävdar Bergkvarabuss som däremot inte ifrågasätter att Connect Bus har ett sådant tillstånd.

Var och en av de båda bristerna gör att Bergkvarabuss begär att Connect Bus anbud ska förkastas – skallkrav är skallkrav, resonerar företaget.

Enligt Bergkvarabuss är vitena i trafikavtalet utformade så att enbart för tidiga avgångar kan kosta operatören en dryg miljard under avtalsperioden. Foto: Ulo Maasing.

Kvalitetsbrister
Det är vanligt att bussföretag som kör upphandlad trafik får betala viten för brister i kvaliteten som är orsakade av trafikföretaget. Så är det också i Blekingetrafikens upphandling. Det kan gälla en lång rad brister, från försenade turer till förare som använder mobiltelefon på ett otillåtet sätt.

En av de kvalitetsbrister som operatören måste betala vite för är enligt upphandlingsdokumentet turer som avgår mer än en minut för tidigt från reglerhållplatser längs linjen.

Varje gång en tur avgår mer än en tid för tidigt från en sådan hållplats kostar operatören 2 000 kronor i vite. Eftersom det längs varje linje finns flera reglerhållplatser kan vitesbeloppet snabbt skjuta i höjden om en busstur hela tiden ligger före tidtabell.

Dessutom måste avvikelserna rapporteras inom ett dygn. Annars fördubblas vitet. Något tak för hur mycket operatören kan tvingas betala i vite finns inte. ”Det totala vitesbeloppet som trafikutövaren kan tvingas betala är således obegränsat högt”, skriver Bergkvarabuss´ advokater.

De pekar dessutom på att det i trafikavtalet finns ett tiotal andra situationer där operatören ska betala vite. Inte heller där finns det något maxbelopp. ”Även dessa viten kan således uppgå till obegränsat höga belopp”, skriver Bergkvarabuss.

Miljardvite
Siffror från Blekingetrafiken visar att i genomsnitt tretton procent av turerna under perioden januari – augusti 2022 gick mer än en minut för tidigt från någon reglerhållplats. Det är i snitt 5 241 turer per månad, vilket i sin tur blir 62 892 turer på ett år.

I avtalet finns också en skyldighet för operatören att betala skadestånd med ett obegränsat belopp. En sådan situation beskrivs i avtalet: ”Trafikföretaget ska ensamt ansvara för alla typer av skador som åsamkas Trafikföretaget eller tredje man vid fullgörandet av Trafikuppdraget”.

Totalt kan det handla om svindlande belopp som operatören riskerar i viten eller skadestånd.

– Eftersom vitet är 2 000 kronor för varje tidig avgång blir det årliga vitesbeloppet bara för detta att bli 125 784 000 kronor. Förutsatt att inga dubbla viten om 4 000 kronor utgår på grund av sen rapportering, skriver Bergkvarabuss. Under den tioåriga avtalsperioden blir det cirka 1,3 miljarder kronor.

Många av de operatörer som deltog i upphandlingen har reagerat på viteskraven, ställt frågor om dessa och framhållit att de är oproportionerliga och oförenliga med LUF. Blekingetrafiken har dock vägrat ändra på kraven. Däremot har man bekräftat att viteskravet gäller, även om ingen resenär har drabbats.

Kostnadsdrivande
– Viteskraven i upphandlingen är mycket kostnadsdrivande och skapar ett extremt betydelsefullt osäkerhetsmoment för Bergkvarabuss rörande de affärsmässiga förutsättningarna. Det har påverkat utformningen och prissättningen i Bergkvarabuss anbud. Det har gjort att de i praktiken är slumpen som har avgjort vilket anbud som har lägst utvärderingspris, skriver Bergkvarabuss.

Företaget menar också att det har drabbats särskilt hårt av viteskraven eftersom man kör trafiken idag och därför har ”extra stor vetskap om hur orimligt svårt det är att köra trafiken på ett sätt som minimerar risken för synnerligen omfattande viten för tidiga avgångar.”

– Om viteskravet inte hade varit oproportionerligt hade mycket sannolikt andra priser offererats av anbudsgivarna och Bergkvarabuss således haft en god chans att tilldelas kontraktet, heter det i företagets begäran om överprövning.

Viteskraven är således oproportionerliga och strider mot LUF; skriver Bergkvarabuss.

Taggat som: , , , ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2024 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)