Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Fortfarande mest kvinnor i kollektivtrafiken

Kvinnor fortsätter resa mer än män med kollektivtrafik. Foto: Svensk Kollektivtrafik.

Kvinnorna dominerar fortsatt som resenärer i kollektivtrafiken och andelen manliga resenärer är lägre än andelen kvinnliga. Fler män anser att jobbet kräver bil och att de föredrar bilen framför bussen. En större andel kvinnor kan inte jobba hemifrån utan måste ta sig till jobbet och har i mindre utsträckning tillgång till körkort och bil. Det visar en temarapport från Svensk Kollektivtrafiks resvane- och attitydundersökning Kollektivtrafikbarometern. Den här gången fokuserar rapporten på skillnader i resmönster, färdmedelsval, nöjdheter och drivkrafter mellan kvinnor och män.

Enligt de transportpolitiska mål som riksdagen har klubbat ska transportsystemet vara jämställt och likvärdigt svara mot kvinnors och mäns transportbehov.

Men föga har hänt under de senaste 20 åren. Bilden idag är densamma som år 2002: män och kvinnor har lika tillgång till bil så är det männen som tar bilen och kvinnor som i större utsträckning reser kollektivt.

– Det är förvånande att se att så lite har förändrats på 20 år, säger Mattias Andersson, projektledare på Svensk Kollektivtrafik.

– Det finns möjligheter att förändra tjänster och trafik så att det passar både män och kvinnor bättre än idag. Drivkrafterna som finns är starkare för män än för kvinnor, så satsningar på kollektivtrafik som kan attrahera män kommer att ge resultat i ökat resande. Och får vi samtidigt över den andel kvinnor som idag reser med bil men som faktiskt överväger att resa kollektivt så kommer det att kunna öka resandet. Det betyder förstås inte att man ska införa särskilda busslinjer för män, men med ökat fokus på vad olika målgrupper värdesätter kan man öka attraktiviteten för just den gruppen. Det kan handla om riktad marknadsföring, till exempel med reklam som män kan identifiera sig med, säger Mattias Andersson.

Saxat ur rapporten:

52 procent av kvinnorna åker kollektivt minst någon gång i månaden, motsvarande andel bland männen uppgår till 44 procent;

Männen har generellt sämre kunskap om kollektivtrafiken och dess fördelar. De tycker inte det är användbart men det kan bero på brist på information, därför kan en kunskapshöjning ge effekt på resandet;

De flitigaste kollektivtrafikresenärerna är kvinnor 15-25 år i storstäder där runt 95 procent åker kollektivt minst en gång per månad. Störst skillnad mellan könen i andelen vanebilister är det i större städer;

84 procent av männen och 80 procent av kvinnorna har tillgång till bil. Brist på körkort och tillgång till bil är bland de vanligaste skälen att resa kollektivt, framför allt bland kvinnor;

Män reser längre till arbete och säger sig både föredra bilen och behöva den i arbetet i högre utsträckning;
Bland de som inte reser mycket kollektivt så har fler kvinnor än män övervägt att resa mer kollektivt jämfört med bil;

Kvinnor lägger större vikt vid att kunna bidra till bättre miljö och tycker i högre grad det är viktigt att det är miljövänligt när de väljer kollektivtrafik;

Kvinnor har högre kännedom om hur man reser i kollektivtrafiksystemet samt ser mer fördelar att resa med bolaget jämfört med bil;

Minst skillnad är det i pendlingskommuner nära mindre städer/tätorter. Att åka kollektivt för att det är prisvärt har ökat hos både män och kvinnor jämfört med innan pandemin, en någon större andel män än kvinnor anger det som argument för sitt resval.

Taggat som: , , , ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2023 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)