Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Luleå kan få vätgasbussar

Luleå kan komma att få vätggasbussar. Foto: IVL.

Luleå kan komma att få bränslecellsbussar. I ett nytt forskningsprojekt ska IVL Svenska Miljöinstitutet utreda möjligheterna för kommunägda Luleå lokaltrafik (LLT) att förutom elbussar använda bränslecellsbussar. Enligt IVL är vätgasbussar särskilt intressant som alternativ eftersom de inte kräver en tilläggsvärmare för uppvärmning under vintertid.

– I kallt klimat behövs det en dieseldriven tilläggsvärmare för att värma upp elbussar. Även om tilläggsvärmaren drivs med HVO gör den att bussarna inte uppnår nollutsläpp. Ett alternativ kan därför vara att köra bränslecellsbussar som drivs på vätgas där spillvärme kan användas för uppvärmning av bussen, säger Tobias Gustavsson Binder, transportforskare på IVL.

I Norrbotten, där stora satsningar på vätgas görs, är lokaltrafikbolaget Luleå Lokaltrafik och miljöresursbolaget Lumire nu intresserade av att se över vilka möjligheter som finns med bränslecellsbussar.

– Det här projektet är viktigt för LLT:s fortsatta omställning till först fossilfri och sedan utsläppsfri kollektivtrafik. Ett lokalt framställt drivmedel är en förutsättning skapa en stabil kollektivtrafik i en allt mer turbulent värld, samtidigt som vi tillvaratar den energi som framställs inom Luleå Kommun, säger Andreas Holmberg, teknik-och drivmedelsstrateg vid LLT.

I projektet ska forskare från IVL undersöka bränslecellsbussarnas potential ur ett systemperspektiv med fokus på klimatnytta, kostnader och vad det finns för möjligheter att introducera tekniken på marknaden.

– Intresset för vätgastekniken växer både för kollektivtrafik och lastbilstrafik, inte minst på långa sträckor där batteridrift är utmanande. I norra Sverige är det extra intressant med tanke på de stora vätgassatsningar som görs där, säger Tobias Gustavsson Binder.

I Luleå ser man flera alternativa framtida användningsområden för biogasen när kollektivtrafiken byter till elbussar. Att använda biogas för att producera vätgas kan vara ett möjligt användningsområde framöver.

I projektet kommer tre metoder för att producera vätgas av biogas att jämföras med vätgas producerad genom elektrolys, det vill säga på el. Dessa metoder är reformering av biogas, reformering av uppgraderad biogas, så kallad biometan, samt pyrolys av biometan.

– Att producera vätgas av biogas genom reformering eller pyrolys kan vara ett sätt att fortsätta ta vara på de stora miljönyttorna som biogas ger oss. På så sätt kan busstrafiken och sopbilar drivas på lokalt producerade drivmedel med väldigt liten miljö- och klimatpåverkan sett ur ett systemperspektiv, säger Anders Hjort, forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

– På Lumire ser vi nyttjande av lokalt producerad biogas som en pusselbit i den pågående omställningen mot ett grönare samhälle. Den energikälla som vi kan framställa från olika avfallsgrupper, som kallas för avfallsströmmar behöver vi förädla och forma till en produkt som passar in i det nya energisystemet. Framställning av vätgas kan vara en lösning som vi vill utreda tillsammans med LLT, säger Björn Larsson, Chef biogas inom Lumire.

Taggat som: , , , , ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2024 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)