Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Slopade direktbussar och glesare trafik när SL miljardupphandlar

SL planerar en rad förändringar när trafiken i stora delar av södra Storstockholm ska upphandlas. Här bussterminalen vid Gullmarsplan som kommer att få kapacitetsproblem. Foto: Ulo Maasing.

Stora förändringar stundar i busstrafiken i södra Storstockholm när den ska upphandlas. SL, Trafikförvaltningen i Region Stockholm, planerar för att glesa ut trafiken och slopa direktbussar in till Stockholm. Busstrafiken på Södertörn ska också elektrifieras och upphandlingen delas upp i två trafikpaket istället för dagens enda stora. SL kommer också att gå ifrån dagens hundraprocentiga incitamentsavtal, till en blandning en kombination av incitaments- och produktionsavtal. Värdet på de nya trafikavtalen beräknas av SL till som mest 10,8 miljarder kronor.

Den upphandling som SL nu förbereder kommer att vara en av de största i landet och omfattar större delen av Södertörn med Handen, Tyresö och Nynäshamn. Trafiken körs idag av Nobina som vann den senaste upphandlingen av trafiken (klicka här) och som har svarat för trafiken sedan sommaren 2015. Det avtalet värderades då till cirka fem miljarder kronor. Det löper ut sommaren 2025 och till dess måste SL upphandla trafiken på nytt.

Inför den upphandlingen aviserar SL en ”något utglesad turtäthet på vissa linjer, minskning av förstärkningstrafik med lågt resande, samt en avveckling av direktgående busslinjer som går parallellt med pendeltågstrafiken”.

Samtidigt varnar SL för att framkomligheten för bussarna redan är ett problem och i framtiden kommer att vara ett stort problem. Vägnätet har bristande kapacitet, något som också gäller flera bussterminaler. Gullmarsplan, Handen och Tyresö pekas ut särskilt av SL.

De investeringar som nu görs i infrastrukturen på Södertörn har enligt SL störst effekt för biltrafiken. Samtidigt riskerar kollektivtrafiken att tappa marknadsandelar. Den nya Förbifart Stockholm bidrar mest till riskerna för kollektivtrafiken.

Det nuvarande stora avtalsområdet kommer att styckas upp i två, där Tyresö blir ett område och Handen och Nynäshamn ett annat. Foto: Ulo Maasing.

Styckas upp
Efter att ha fått starka signaler från olika bussoperatörer som anser att dagens avtalsområde är för stort vill SL stycka upp det i två, dels Handen och Nynäshamn, dels Tyresö. Åtminstone 85 procent av trafiken ska köras med elbussar.

Framför allt har bussföretag som SL talat med pekat på att ett stort trafikområde helt logiskt också kräver många bussar. Men i och med en övergång till eldrift blir investeringskostnaderna för bussarna avsevärt högre än om man hade satsat på biodieselbussar.

De operatörer som SL har fört diskussioner med har visserligen pekat på att om man slår ut kostnaderna över hela avtalsperioden blir elbussarna billigare, men att den stora investeringen innebär en större risk för trafikföretagen.

SL räknar med att värdet på avtalet för Haninge och Nynäshamn som mest uppgår till 7,2 miljarder kronor och för Tyresöavtalet till 3,6 miljarder, totalt 10,8 miljarder, alltså dubbelt så mycket som dagens trafikavtal värderades till när Nobina vann trafiken.

Till det kommer kostnader som SL får bära för depåer och terminaler. Handenterminalen är till exempel idag inte godkänd för elbussar.

När Nobina vann upphandlingen av trafiken från 2015 var avtalsmodellen att företaget till 100 procent skulle ersättas i förhållande till antalet betalande påstigande, så kallad VBP. Nu har tiden gått ifrån avtalsmodellen. Foto: Ulo Maasing.

Klirr i kassan
För tio år sedan var det starka incitament som gällde för operatörerna. För trafiken på Södertörn infördes ett så kallat VBP-avtal. VBP står för att operatören ska få betalt för verifierad betalande påstigande och det ska vara hela ersättningen till operatören. Tanken var att det skulle stimulera operatören till att öka resandet eftersom varje resenär skulle ge bussföretaget klirr i kassan.

Redan från början blev avtalsformen omstridd. Redan 2016 ville Nobina genomföra betydande nerskärningar i busstrafiken på Södertörn, främst genom att lägga ner eller korta av befintliga direktbusslinjer in till Stockholm. Linjerna har många resenärer, men de reser också långa sträckor. Därmed blir det, trots välfyllda bussar, få verifierade betalande påstigande per trafiktimme. Och mindre klirr i kassan hos bussföretaget. I en intervju i Bussmagasinet i april 2019 hyllade Nobinachefen Henrik Dagnäs avtalsformen (klicka här).

Sedan kom covid-19. Resandet i kollektivtrafiken störtdök. SL och andra regionala kollektivtrafikmyndigheter fick rycka in med tillfälliga ändringar av avtalen för att trafiken skulle hållas igång trots de få resenärerna.

Svagare incitament
Och nu är det slut med den en gång hyllade avtalsformen. Nu ska svagare incitament för operatörerna gälla. VBP-avtal, menar SL, bygger på en affärsmodell där trafikutövaren får bära en mycket stor affärsrisk i utbyte mot en större frihet att planera trafiken samt en ersättning baserad till 100 procent på VBP.

Men avtalsmodellen fungerar inte som det var tänkt, anser SL som nu kommit på nya tankar.

VBP är nämligen en avtalsform som innebär en stor risk därför att den inte speglar kostnadsdrivarna hos trafikföretagen. Operatörernas frihet att planera trafiken bidrar inte heller till SL:s övergripande mål. Risker som man inte kan vänta sig att trafikföretaget kan förebygga eller hantera (exempelvis en pandemi) räknades in i VBP-avtalet, men sedan tvingades parterna teckna omfattande tilläggsavtal. Linje som kom till under avtalsperioden krävde också tilläggsavtal och dyra sådana.

Nu handlar det enligt SL om att gå tillbaka till 30 – 50 procents ersättning enligt VBP och resten produktionsersättning.

Taggat som: , , , , , , , , ,

2 kommentarer »

 1. Fantastiskt… man går tillbaka till det som gällde före 2015 då Haninge och Nynäs å ena sidan, och Tyresö å den andra, var separata avtalsområden. Är det ingen som minns längre tillbaks än 2-3 år ?!

 2. Sveriges största upphandling av busstrafik?
  Men inte en enda gång nämner man ordet ”bussförare”?
  Men, igen, utan bussförare stannar trafiken, så under vilka villkor vill politikerna att bussförarna ska köra all denna trafik?
  ”Arbetsmarknadens parter ska avgöra det”?
  Och de har så gjort i över 100 år, varav de senaste 30 åren under upphandlingseran, och aldrig har det saknats så mycket bussförare som idag, som vill köra buss.
  Skulle vara kul om politikerna någon gång kunde kasta in en morot till personalen ute i trafiken, om de vill ha bästa möjliga busstrafik för alla skattepengarna.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2023 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)