Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Positiv utveckling i upphandlingar av busstrafik

Sveriges Bussföretag har presenterat årets granskning av upphandlingarna av busstrafik.

De regionala kollektivtrafik-myndigheterna, RKM, använder i upphandlingar i allt högre utsträckning av de modellavtal och rekommendationer som branschen har enats kring. Det konstateras i årets rapport om upphandlingar som Sveriges Bussföretag har tagit fram. Bussföretagen har varje år sedan 2010 gått igenom alla upphandlingar av busstrafik i landet.

Mot bakgrund av det ansträngda ekonomiska läget i regionerna behöver fler offentliga upphandlare av kollektivtrafik använda bransch-rekommendationerna i sina kommande upphandlingar för att få mer kollektivtrafik för pengarna, konstateras det i rapporten.

– Självklart varierar följsamheten när det gäller branschens gemensamma rekommendationer från år till år, beroende på vilka upphandlingar som är aktuella. Men vi kan konstatera att utvecklingen går åt rätt håll, sa Lars Annerberg, ansvarig för upphandlad trafik inom Sveriges Bussföretag, på ett webinarium på onsdagsmorgonen. Där togs årets rapport upp.

Lars Annerberg lyfte särskilt fram Östgötatrafiken.

– 2010 var det mycket detaljstyrning i Östgötatrafikens upphandlingar. Nu är man en bra nyttjare av de branschgemensamma rekommendationerna, sa Lars Annerberg.

Antalet upphandlingar i landet varierar från år till år och årets rapport bygger på relativt få sådana, många av dem dessutom volymmässigt relativt små.

– Men det går åt rätt håll och har skett stora framsteg. Rekommendationerna underlättar arbetet för anbudsgivare, kommenterade Christian Plyhm, Connect Bus, på webinariet.

– Det är positivt att vi operatörer har blivit mer involverade i trafikplanering och utveckling. Men det är viktigt att nå ut med modellavtalen även till kommunerna som ju ofta upphandlar skolskjutsar och annan särskild kollektivtrafik.

Johan Wadman, vd för Svensk Kollektivtrafik, instämde.

– Att ha en bra och tydlig upphandling minskar riskerna för störningar och kostnader. Från beställarsidan har man sett nyttan av modellavtalen, framhöll han.

– Men överprövningarna är ett problem. Inte så att vi tycker att man inte ska kunna överpröva upphandlingar, däremot är det processuella ett bekymmer med fall som drar ut väldigt mycket på tiden hos förvaltningsdomstolarna.

Johan Wadman betonade också vikten och nyttan av branschens indexrekommendationer.

– Att branschrekommendationerna används visar vilken nytta de ger. Genom att till exempel använda branschens rekommenderade index som tar hänsyn till den faktiska konstandsutvecklingen minskar företagens risker med avtalet, vilket innebär att företagen inte behöver gardera sig genom att lägga dyrare anbud, säger Anna Grönlund branschchef Sveriges Bussföretag.

– Nu måste regionerna använda kollektivtrafikens pengar smart. Fortsatt framtida finansiering för en robust kollektivtrafik är för våra många nyvalda politiker runt om i landet är en ödesfråga för att klara samhällets mål om minskad klimatpåverkan från transportsektorn. Annars är risken att kollektivtrafikens utbud minskas och det vet vi innebär att resenärer väljer bort klimatsmart kollektivtrafik, vilket i förlängningen hotar våra transport- och klimatpolitiska mål.

Klicka här för att ladda ner rapporten.

Taggat som: , , , , , ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2023 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)