Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Hård kritik mot långtidsplan för infrastrukturen

Riksrevisionen riktar stark kritik när det gäller den nationella planen för transportinfrastrukturen. Foto: Riksrevisionen.

Riksrevisionen riktar hård kritik mot den långsiktiga infrastukturplaneringen. Riksrevisionen hävdar i en ny granskning (klicka här) att regeringen har satt den långsiktiga infrastrukturplaneringen ur spel genom sin styrning av Trafikverket. Till det kommer att Trafikverkets svaga kostnadskontroll har förvärrat situationen. Resultatet är sämre transportmöjligheter och fler döda i trafiken än vad som annars hade varit möjligt. Detta trots att investeringsbudgeten för nationell plan 2022 – 2033 var större än någonsin tidigare, skriver Riksrevisionen i sin mycket beska granskning.

Den nationella planen beskriver hur transportinfrastrukturen ska underhållas och utvecklas under en tolvårsperiod. Fokus ligger på den statliga infrastrukturen och det nationella vägnätet, det vill säga europavägar, riksvägar och länsvägar liksom farleder och slussar för sjöfarten.

Den övergripande slutsatsen från Riksrevisionen är att de investeringar som regeringen har valt inte effektivt bidrar till att nå riksdagens transportpolitiska mål. Regeringen har inte gett Trafikverket förutsättningar att föreslå de mest samhällsekonomiskt lönsamma projekten. Tillsammans med stora kostnadsökningar har det förhindrat en planering som ger mest nytta för pengarna.

– Den svenska planeringsmodellen ger i grunden goda möjligheter att utforma en infrastrukturpolitik som effektivt bidrar till riksdagens mål. Modellen har satts ur spel av regeringens styrning och Trafikverkets svaga kostnadskontroll, säger riksrevisor Helena Lindberg.

Riksrevisionen rekommenderar bland annat att regeringen ska lämna ett stort utrymme åt Trafikverket och att utforma sitt förslag till nationell plan, att avbryta investeringar när kostnaderna börjar skena iväg.

Redan tidigare har bland andra Sveriges Bussföretag uttryckt stark oro för konsekvenserna av den nationella planen. När den antogs skrev Sveriges Bussföretag till regeringen att man var bekymrad över utvecklingen av resurser till länsplanerna.

– De har stadigt minskat som andel av nationell plan de senaste tio åren. Länsplanerna har en stor betydelse för kollektivtrafik på väg, alltså busstrafik, skrev Sveriges Bussföretag till regeringen 2022 (klicka här).

Även den politiska ledningen för Svensk Kollektivtrafik har tidigare riktat hård kritik mot den nationella planeringen. I en debattartikel i december 2022 (klicka här) skrev Svensk Kollektivtrafiks ledning:

– Oavsett regering har Sverige mycket att bevisa när det gäller hållbara resor och transporter. Utvecklingen går för långsamt och ofta saknas en sammanhållen strategi där människors behov förenas med miljö- och klimatmålen. Kollektivtrafikens frånvaro i den nationella politiken skiljer ut svensk politik från stora delar av vår omvärld.

Taggat som: , , , , ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2024 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)