Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Indirekta utsläpp största miljöboven i Stockholms kollektivtrafik

Idag finns bara 35 elbussr i SL-trafiken. Nästa år tillkommer cirka 190. Foto: Ulo Maasing.

Det är inte själva trafiken som står för de största utsläppen av växthusgaser från kollektivtrafiken i Region Stockholm, SL-trafiken. De indirekta utsläppen är betydligt större. Det framgår av SL:s hållbarhets-redovisning för 2023. Där slås det också fast att i SL:s arbete för att halvera kollektivtrafikens klimatpåverkan har elektrifieringen av busstrafiken en mycket viktig roll.

SL, Trafikförvaltningen i Region Stockholm, har som mål att minska sin klimatpåverkan md 50 procent till 2030. Redan nu körs busstrafiken på biodrivmedel, frånsett en handfull elbussar. När fler sådana kommer i trafik blir också bussflottan mer energieffektiv.

På onsdagen presenterade SL sin hållbarhetsredovisning för 2023 (klicka här). Där har man breddat analysen av SL:s klimatpåverkan. Tidigare låg fokus på själva trafiken, det vill säga drivmedel, värme, kyla och el. Men nu räknar man in hela klimatpåverkan. Där ingår indirekta utsläpp från inköpt el, värme och kyla, likaså tillverkning av fordon, tjänsteresor, ny- och ombyggnationer med mera.

Utsläpp
Den största utmaningen för SL ligger i att minska klimatpåverkan från olika byggprojekt, likaså från inköp av varor och tjänster.

Ett exempel på det är en spårväg. Där står själva byggnaden för nästan tre fjärdedelar av den totala klimatpåverkan. Berg- och markarbeten har också en stor påverkan.

Mätt i utsläpp av växthusgaser står själva trafiken genom bränsleförbrukning med mera för utsläpp som motsvarar 27 585 ton koldioxid (CO2). Indirekta utsläpp från inköpt el, värme och kyla står för 43 685 ton medan övriga indirekta utsläpp, exempelvis från bygg- och anläggningsprojekt, underhållsarbeten, inköp och kontorsverksamhet står för 186 215 ton.

Klimatpåverkan per personkilometer för kollektivtrafiken uppdelat per trafikslag och i jämförelse med personbilsflottan år 2023. Diagram: Trafikförvaltningen i Region Stockholm. Klicka på diagrammet för att se det i större format.

Höga utsläpp i sjötrafik
SL redovisar också klimatpåverkan från olika trafikslag i kollektivtrafiken. Det visar hur stora utsläppen är mätt i gram koldioxid per kilometer som en passagerare reser i de olika trafikslagen. Lägst är utsläppen i kapacitetsstark spårtrafik som tunnelbana och pendeltåg, överlägset högst är utsläppen per passagerare i sjötrafiken.

Hållbarhetsrapporten tar inte bara upp miljöfrågor utan även social hållbarhet, exempelvis trygghet och tillgänglighet.

Även frågan om hållbara leveranskedjor tas upp i rapporten.

– Det finns mycket som vi kan utveckla och förbättra ännu mer. I samarbete med flera trafikhuvudmän har vi tagit fram en rapport (klicka här) som kartlagt tillverkningskedjan kring tillverkningen av elbussar och batterier i Kina som är den största tillverkaren av sådana produkter i världen. Rapporten är en viktig grund som vi behöver ha med oss i framtida offentlig upphandling av batteridriven busstrafik, säger Maria Röjvall, hållbarhetschef på SL.

Taggat som: , , , ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2024 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)