Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Bättre kollektivtrafik på Gotland

Färre linjer och bättre trafik ska få fler att ta bussen på Gotland, både i Visby och på ön i övrigt. Foto: Ulo Maasing.

Ett nytt trafikförsörjningsprogram med bättre kollektivtrafik och ökade resurser till kollektivtrafiken klubbades på måndagen av regionfullmäktige på Gotland. Det nya trafikförsörjningsprogrammet väntas öka resandet i stadstrafiken i Visby med 40 – 45 procent, samtidigt som produktionen ökar med cirka 120 procent. Resandet i regionbusstrafiken väntas öka med cirka tio procent och produktionen med cirka 20 procent.

Idag är läget för kollektivtrafiken på Gotland inte särskilt positivt.

– Gotland har lägst resande per invånare i landet, jämfört med övriga regioner. Gotlänningarna är också minst nöjda i landet när det gäller kollektivtrafiken, både bland de som reser och de som inte reser med denna. Pandemin har dessutom lett till stora resandeminskningar och en kraftigt försämrad ekonomi för Gotlands kollektivtrafik, konstaterar Gotlands kollektivtrafikstrateg Henrik Jörgensen i det förslag till trafikförsörjningsprogram som beslutades på måndagen.

Förslaget innebär stora förändringar för att rycka upp kollektivtrafiken på ön.

Stadsbussarna i Visby ska få ett enklare linjenät och bättre framkomlighet. Foto: Ulo Maasing.

När det gäller stadsbussarna i Visby innebär det nya programmet i korthet att resurserna koncentreras till färre linjer än idag. Samtidigt ska fler områden trafikeras, antingen med stadsbuss eller med regionbussar.

Linjenätet ska förenklas genom att man rätar ut slingor och ser till att linjerna går samma väg i båda riktningarna. Framkomligheten ska bli bättre för att göra körtiderna kortare, minska risken för förseningar och göra det möjligt att ha samma körtider under hela trafikdygnet.

Andra åtgärder i Visby stadstrafik är att skapa ökad busstrafik till både Visby hamn/Almedalen och Visby flygplats, rusta upp hållplatser och se till att trafikutbudet är jämnare med taktfasta tidtabeller.

Regionbussarna ska koncentreras till ett par stomlinjer med anslutande trafik. Foto: Ulo Maasing.

Regionbussar
På samma sätt som stadsbussarna ska även regionbussarna få rakare körvägar genom framkomlighetsåtgärder. Antalet linjer ska minska från dagens tolv, vilket ger ökad trafik där resandeunderlaget är som störst men utan att kostnaderna ökar.

Några av regionbusslinjerna ska fungera som stomlinjer och fungera som ryggrad för den regionala trafiken. Stomlinjerna kompletteras med ett antal linjer som knyts till stomlinjerna. Stomlinjerna får ett något högre utbud av turer och snabbare körvägar till och från Visby. Stråken med stomlinjer går i huvudsak mellan Visby och Hemse samt Visby och Slite/Fårösund.

Resurserna i regiontrafiken koncentreras till de stråk där efterfrågan är störst. Attraktiva bytespunkter skapas och den anropsstyrda kollektivtrafiken, närtrafiken, utvecklas.

Fri övergång mellan regionbussar och stadsbussar införs.

Satsningarna väntas öka kostnaderna för kollektivtrafiken på Gotland med cirka 15 miljoner kronor per år.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2024 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)