Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Nya säkerhetssystem från Volvo Bussar

Volvo Bussars nya och uppdaterade säkerhetssystemen går i många fall längre än lagkraven och är standard på alla elbussar och bussar som uppfyller Euro 6-standarden.

Volvo Bussar lanserar nu ett paket nya och uppdaterade aktiva säkerhetslösningar på sina bussar. De nya lösningarna införs mot bakgrund av de EU-krav som börjar gälla för nya bussar och lastbilar i juli, GSR (General Safety Reglation). Volvos system går ofta längre än GSR-kraven. Lösningarna ska hjälpa bussförare att köra säkrare och undvika olycksrisker, särskilt när det gäller oskyddade trafikanter som fotgängare och cyklister.

De nya säkerhetskraven innebär i praktiken att alla de europeiska busstillverkarna måste göra, eller har gjort, ett omfattande utvecklingsarbete när det gäller säkerheten, även om det inte alltid syns på utsidan. Ibland får någon modell tas ur produktion eftersom den inte går att anpassa till de nya kraven. Det gäller exempelvis VDL:s turistbuss Futura där företaget har bedömt att det är bättre att sluta att tillverka den nuvarande modellen och ersätta den med en helt ny plattform som kommer nästa år.

Volvo Bussar satsar i flera fall på lösningar som går längre än GSR-kraven.

– Ett exempel är vårt nödbromssystem. Det reagerar inte bara på andra fordon utan även på fotgängare och cyklister, förklarar Thomas Forsberg, säkerhetsansvarig på Volvo Bussar.

– Ett annat exempel är vår sidokollisionsvarning, som övervakar båda sidor av bussen och inte bara passagerarsidan, vilket är lagkravet.

Trots att de nya lagkraven är en EU-förordning kommer Volvo Bussar att introducera de nya systemen i hela världen. De aktiva säkerhetssystemen är standardutrustning på alla Volvos elbussar och bussar som uppfyller Euro 6-standarden, men de kommer också att introduceras i regioner där Euro 3 och Euro 5 är gällande standards.

Företaget bygger sitt säkerhetsarbete på tre hörnstenar.

– Det är att ge förutsättningar för säkrare körning genom ge föraren förutsättningar att hålla tillräckliga säkerhetsmarginaler. Därefter kommer kollisionsförebyggande funktioner för förarassistans som ger varningar eller i vissa fall tar över kontrollen av bromsar eller styrning. I tredje hand finns skyddsfunktioner som vid en olycka minimerar skadeverkningarna, säger Thomas Forsberg.

– Säkerhet är inte bara teknik och system. Det handlar lika mycket om perception. Våra egenutvecklade system är helt integrerade i fordonet och alla varningar och säkerhetsindikationer visas direkt i instrumentpanelen. Detta i motsats till att installera en rad olika displayer för olika funktioner, då de kan störa förarens sikt och informationen uppfattas heller inte lika tydligt, förklarar Thomas Forsberg.

Det här är Volvos aktiva säkerhetssystem sammanfattade:

Kollisionsvarning med nödbromsfunktion
Vid risk för kollision med fordon, fotgängare eller cyklister får föraren både en visuell varning och en ljudsignal. Om föraren inte reagerar bromsar systemet automatiskt, lätt till en början men sedan med full bromsverkan. Gäller Klass III-fordon.

Sidokollisionsvarning
Det här systemet identifierar fotgängare i rörelse längs bussens sidor. Det täcker ett område på 30 meter bakom och 7 meter framför bussen och fungerar som ett system för döda vinkeln-information (BSIS), som exempelvis varnar föraren för cyklister och el-skotrar på båda sidor om bussen.

Frontradar
Systemet är huvudsakligen aktivt vid låga hastigheter vid start från stillastående och detekterar oskyddade trafikanter, framför bussen. Om ett objekt identifieras får föraren både en ljudsignal och en visuell varning.

Aktiv farthållare
En framåtriktad radar identifierar fordon inom ett specifikt avstånd framför fordonet. Genom att använda gas- och bromspedalen bibehåller systemet en förinställning och ett hastighetsberoende avstånd till det framförvarande fordonet. Om inget fordon identifieras håller fordonet förinställd hastighet.

Körfältsassistans
Kameror och bildhantering håller koll på körfältsmarkeringar. Om bussen närmar sig en körfältsmarkering, får föraren både en haptisk (kort vibration i sätet) och en visuell varning.

Filbytesstöd
Vid filbyte kan snabbt närmande fordon enkelt orsaka en farlig situation. Ett extra par ögon på döda vinklar, på fordonets båda sidor, hjälper föraren att anpassa sig efter trafiksituationen på ett säkert sätt.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2024 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)