Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

VR Sverige och Nobina vinnare i stor SL-upphandling

VR Sverige och Nobina vann den stora upphandling av busstrafik som SL avgjorde på onsdagseftermiddagen. Foto: Ulo Maasing.

Nobina och VR Sverige står som vinnare i den stora upphandling av busstrafik som politikerna i trafiknämnden i Region Stockholm avgjorde på onsdags-eftermiddagen. Nobina ska köra busstrafiken i Handen och Nynäshamn medan VR Sverige tilldelas trafiken i Tyresö. Trafikstart för de båda avtalen är i juni nästa år.

I förutsättningarna för upphandlingen fanns bland annat att inget företag kunde vinna båda trafikpaketen.

Uppdragen i avtalen innebär helhetsåtagande att driva och utveckla busstrafiken, samt att förvalta SL:s fastigheter i respektive avtalsområde. Inom ramen för de nya avtalen kommer en stor del, 85 procent, av trafiken att drivas med el, i stället för som idag med biodiesel.

– Med dessa två avtal tar vi viktiga steg mot en framtid med helt eldriven busstrafik i Stockholms län, säger David Lagneholm, chef för trafikförvaltningen och vd för SL.

– Nobina och VR blir nyckelspelare i den omställningen.

Förutom de vinnande anbuden deltog Bergkvarabuss och Keolis Sverige i upphandlingarna.

Alla anbud uppfyllde minimikraven och alla anbudsgivare gavs möjlighet att muntligen presentera sina anbud. Anbudsutvärderingen har skett utifrån kriterierna pris och kvalitet.

Inom ramen för kvalitet har bedömningar gjorts av kvalitet på utförd trafik, samt förvaltning och utveckling av SL:s egendom.

Målet med upphandlingen har enligt SL varit att teckna trafikavtal som ska bidra till att öka det kollektiva resandet, samtidigt som kundnöjdheten bibehålls och på sikt ökar. Andra mål är att trafiken ska bedrivas miljöanpassat, säkert och resurseffektivt. Avtalen innehåller incitament med bonus och viten för bland annat utförd trafik, punktlighet och resenärernas nöjdhet.

– Avtalen är utformade för att ge drivkrafter för fler och nöjdare resenärer, hantera en ökad trafik i expansiva områden samt ett ökat fokus på förvaltning av SL:s tillgångar, säger David Lagneholm.

Tilldelningsbesluten kan överklagas senast den 29 april.

Det här är de två trafikavtalen:

Handen/Nynäshamn:
Avtalet sträcker sig över 10 år utan möjlighet till förlängning. Avtalet har ett totalt värde av som mest cirka 7 miljarder kronor och ersättningsmodellen är en kombination av produktion och incitament.

Uppdraget innebär ett helhetsåtagande som utöver trafikproduktion innefattar bland annat trafikplanering, trafikinformation, biljettvalidering, fordonsanskaffning, drift och underhåll av hållplatser och depåer. 85 procent av trafikutbudet ska bedrivas med elbussar.

I avtalsområdet finns idag 44 linjer och antalet dagliga påstigande är cirka 60 000. Trafikstart planeras till juni 2025.

Tyresö:
Avtalet sträcker sig över 10 år utan möjlighet till förlängning. Avtalet har ett totalt värde av som mest cirka 3,5 miljarder kronor och ersättningsmodellen är en kombination av produktion och incitament.
Uppdraget innebär ett helhetsåtagande som utöver trafikproduktion innefattar bland annat trafikplanering, trafikinformation, biljettvalidering, fordonsanskaffning, drift och underhåll av hållplatser och depåer. 85 procent av trafikutbudet ska bedrivas med elbussar.

I avtalsområdet finns idag 22 linjer och antalet dagliga påstigande är cirka 40 000. Trafikstart planeras till juni 2025.

Bussmagasinet återkommer med ytterligare information om upphandlingen.

Taggat som: , , , ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2024 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)