Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Internationellt rss

Helt utsläppsfritt i Oslo nästa år(0)

2 juli 2022

All kollektivtrafik i Oslo kommer att vara utsläppsfri, inte bara fossilfri, innan slutet av nästa år. Det är fem år tidigare än det mål som trafikhuvudmannen Ruter tidigare satt upp. I hela Ruters trafik, som omfattar Oslo och Viken (tidigare Akershus), ska all kollektivtrafik vara utsläppsfri under 2028. Att trafiken i Oslo blir utsläppsfri redan nästa år beror på två nya trafikavtal mellan Ruter och operatörerna Nobina respektive Unibuss. Avtalet innebär att Oslo nästa år får ytterligare 137 elbussar.

Ökad säkerhet och behagligare resa om bussen själv kör in till hållplatsen

Det har många fördelar med att bussar kör själva, autonomt, in till hållplatser. Bussen stannar då med stor precision och optimalt för resenärerna, säkerheten förbättras och däckslitaget minskar. Det visar ett fyraårigt forskningsprojekt om säker och effektiv stadstrafik i framtiden. Buss- och lastbilstillverkaren MAN har tillsammans med fjorton andra partners genomfört projektet. Tidigare har Volvo Bussar tillsammans med Chalmers genomfört ett liknande projekt och kommit fram till ungefär samma slutsatser.

Kanadensisk elbussorder till Volvodotter

Volvo Bussars nordamerikanska dotterbolag Nova Bus har fått en stororder på elbussar till den kanadensiska staden Halifax på Nova Scotia. Ordern är den största elbussordern hittills för Nova Bus och omfattar upp till 60 batterielektriska tolvmetresbussar av Nova Bus senaste modell LFSe+.

Ny nordisk bussjätte bildas

Två svenska bussföretag och fyra norska går samman i en ny, nordisk bussjätte. Det nya bussföretaget får en omsättning på cirka fyra miljarder kronor, omkring 3 700 helårsanställda och 2 600 fordon. I såväl Sverige som Norge har företaget en omfattande verksamhet i bland annat Småland, västra Sverige och i Jämtland.

Succéstart för unik satsning på kollektivtrafik

Att kunna resa med all lokal och regional kollektivtrafik i hela landet för en knapp hundralapp i månaden har blivit en succé i Tyskland. Den 1 juni infördes den så kallade 9-eurobiljetten i landet. Biljetten har lockat många till kollektivtrafiken som annars hade tagit bilen. Och bara en vecka efter det att biljetten introducerades hade en tredjedel av de vuxna tyskarna en 9-eurobiljett. Biljetten har också gjort att resandet med kollektivtrafiken i exempelvis Berlin nästan helt har återhämtat sig efter pandemin.

Lyft i maj för bussar i Europa

Maj blev en stark månad när det gäller nyregistrerade bussar i EU, rapporterar de europeiska fordonstillverkarnas organisation ACEA. Antalet nyregistreringar av bussar över 3,5 ton ökade med hela 32,8 procent under månaden, jämfört med samma månad förra året. Sverige var ett av de länder som bidrog till att ge bussarna ett majlyft.

Ägarskifte i Carrus Delta

Den finska busskarossören Carrus Delta får nya ägare den 1 juli när delar av den nuvarande företagsledningen förvärvar aktierna i företaget. Carrus Delta grundades 1935 och har sedan många år ett samarbete med Volvo Bussar AB.

Iveco Bus återstartar bussproduktion i Italien

Busstillverkaren Iveco Bus planerar att åter starta busstillverkning samt forskning och utveckling i Italien. Siktet är inställt på att utöka konstruktion och tillverkning av batterier i Torino i Piedmonte i nordvästra Italien, medan batterielektriska och bränslecellsdrivna bussar, liksom den senaste generationens naturgas-/biogasbussar samt diesel-/biodieselbussar ska produceras i Foggia.

Förarbristen allt större

Bristen på yrkesförare förvärras stadigt, både när det gäller bussförare och lastbilsförare. Det rapporterar den internationella vägtransportunionen IRU. Organisationen har kartlagt läget för mer än 1 500 företag som arbetar med vägtransporter i 25 länder i Europa, Asien samt Nord- och Sydamerika.

Nordisk debut för Ebuscos senaste

Bussoperatören Keolis blir först i Norden med att beställa den nyaste versionen av busstillverkaren Ebuscos elbussmodell Ebusco 3.0. Bussen är till stor del byggd i komposit och uppges av tillverkaren vara 27 procent lättare än motsvarande konventionella bussar. Räckvidden uppges vara upp till 575 kilometer.

© 2022 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)