Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Nyheter rss

Transdev: Var tionde återvänder inte till kollektivtrafiken(0)

27 juni 2022

Flexiblare priser, större kollektivtrafikutbud och högre bilkostnader är framgångsreceptet för att få fler att resa kollektivt. Det är slutsatser som dras i Transdevs senaste undersökning av människors arbets- och resvanor under och efter pandemin. Tio procent av de som reste kollektivt före pandemin återvänder inte, trots att distansarbetet inte blir lika vanligt som många trodde under pandemin.

Ny nordisk bussjätte bildas

Två svenska bussföretag och fyra norska går samman i en ny, nordisk bussjätte. Det nya bussföretaget får en omsättning på cirka fyra miljarder kronor, omkring 3 700 helårsanställda och 2 600 fordon. I såväl Sverige som Norge har företaget en omfattande verksamhet i bland annat Småland, västra Sverige och i Jämtland.

Höjda drivmedelspriser överskuggar återhämtning

Vid det senaste årsskiftet skedde en mycket kraftig prishöjning av drivmedel och därefter har kurvan bara fortsatt att gå uppåt. Utvecklingen har naturligtvis påverkat landets bussresearrangörer och utförare av beställningstrafik. Framför allt drabbas de som kör på förnybar diesel, HVO, eftersom den är ännu dyrare än vanlig diesel – i dagsläget skiljer sex kronor litern. […]

Här är Örebros nya BRT-buss

Den holländska busstillverkaren Ebusco har nu fått sin första order på den svenska marknaden. Det är Svealandstrafiken som har skrivit avtal med Ebusco om leverans av 23 eldrivna bussar för BRT-trafiken i Örebro (BRT =Bus Rapid Transit), en högklassig busstrafik med snabba restider som till stor del går på egen väg eller egna körfält. Den upphandling av tretton eldrivna stadsbussar som Svealandstrafiken gjorde i samma upphandling som BRT-bussarna är däremot föremål för överprövning, vilket vi tidigare rapporterat om.

Succéstart för unik satsning på kollektivtrafik

Att kunna resa med all lokal och regional kollektivtrafik i hela landet för en knapp hundralapp i månaden har blivit en succé i Tyskland. Den 1 juni infördes den så kallade 9-eurobiljetten i landet. Biljetten har lockat många till kollektivtrafiken som annars hade tagit bilen. Och bara en vecka efter det att biljetten introducerades hade en tredjedel av de vuxna tyskarna en 9-eurobiljett. Biljetten har också gjort att resandet med kollektivtrafiken i exempelvis Berlin nästan helt har återhämtat sig efter pandemin.

Keolis tillsätter strategidirektör

Kollektivtrafikoperatören Keolis Sverige tillsätter en strategidirektör den 1 juli. Det är Arvid Röckert som den 1 juli tillträder som strategidirektör i företaget. Han kommer också att ingå i Keolis svenska ledningsgrupp.

Rekordlite fusk i SL-trafiken

Tjuvåkningen i SL-trafiken i Storstockholm låg i maj delvis på historiskt låga nivåer. Bussresenärerna fuskar minst – under maj tjuvåkte endast cirka 1,4 procent av de kollade bussresenärerna. På tunnelbanan var fusket 3,23 procent och i pendeltågstrafiken 4,09. Det är historiskt låga nivåer i spårtrafiken då tjuvåkningen har legat betydligt högre de senaste åren. På lokalbanorna var fusket 5,15 procent.

Största Scandichotellet öppnar i Köpenhamn

Scandic öppnar nu sitt största hotell hittills, Scandci Spectrum i centrala Köpenhamn. Hotellet har 632 rum, varav 40 tillgänglighetsanpassade, och är Scandics trettionde danska hotell.

Lyft i maj för bussar i Europa

Maj blev en stark månad när det gäller nyregistrerade bussar i EU, rapporterar de europeiska fordonstillverkarnas organisation ACEA. Antalet nyregistreringar av bussar över 3,5 ton ökade med hela 32,8 procent under månaden, jämfört med samma månad förra året. Sverige var ett av de länder som bidrog till att ge bussarna ett majlyft.

Elbussuphandling i domstol – datum på dokument kan avgöra

Den stora elbussupphandling som samhällsägda Svealandstrafiken avgjorde tidigare i juni kommer delvis att avgöras i domstol. Datum på ett papper kan bli avgörande för hur det går. Upphandlingen gällde tre paket: stadsbussar, BRT-bussar samt regionbussar, samtliga eldrivna. I Svealandstrafikens tilldelningsbeslut från den 9 juni tilldelades den holländska busstillverkaren Ebusco två av de tre paketen. Nu har en annan bussleverantör hos förvaltningsrätten i Uppsala begärt en överprövning av upphandlingen.

© 2022 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)