Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Turism rss

Danmark återinför munskyddskrav i kollektivtrafik och turistbussar(0)

26 november 2021

Danmark återinför från måndag den 29 november krav på munskydd vid resor i bussar, tåg, metro och annan kollektivtrafik, samt i butiker och på sjukhus. Kravet gäller även resenärer i turistbussar, oavsett om dessa är danska eller utländska.

Tallink Silja kräver covidbevis

Med anledning av att smittspridningen av covid-19 nu ökar igen i många länder inför färjerederiet Tallink Silja krav på covidbevis för samtliga passagerare. Kravet gäller från den 1 december.

Covid-19: Skärpta krav för bussresenärer i Tyskland

Från och med onsdagen denna vecka gäller skärpta krav för resenärer i kollektivtrafiken. Reglerna gäller också för passagerare i turistbussar, även vid transitresor genom Tyskland. Kraven varierar från delstat till delstat. Genomgående godtas vaccination eller tillfrisknande från covid-19, ibland godtas även test som visar att man inte är smittad. Delstaten Sachsen har sedan måndagen helt förbjudit resor med turistbuss.

Stark utveckling för konferensmarknaden – 144 procent upp i Stockholm

Konferenser och kongresser är viktiga intäktskällor för delar av bussbranschen eftersom de genererar en hel del beställningstrafik, likaså resor med renodlade konferensbussar. Nu finns tydliga tecken på en återhämtning av konferensmarknaden. Sedan restriktionerna avskaffades har intäkterna för konferenslokaler i Stockholm, Göteborg och Malmö stärkts markant, enligt siffror som Stockholms Handelskammare tagit fram via Benchmarking Alliance.

Stor brist på turistbussförare i Danmark

Nästan en femtedel av de bussförare som den danska turistbussbranschen behöver saknas, konstaterar Danmarks branschorganisation för bussnäringen, Dansk BusTransport. Att öppna för 18-åringar att köra turistbuss och göra det mer attraktivt för pensionärer att fortsätta att köra kan bidra till att minska bristen, föreslår organisationen.

Bussföretagen välkomnar covidpass

Regeringens och Folkhälsomyndighetens besked att man vill införa vaccinationsbevis, så kallade covidpass, från den första december, välkomnas av branschorganisationen Sveriges Bussföretag. Förslaget gäller större evenemang och tillställningar, alltså inte resor. Organisationen menar att alternativet med begränsad rörlighet är sämre och drabbar hela besöksnäringen hårt.

Elanslutning för alla färjor Stockholm – Helsingfors – Tallinn

Samtliga färjor som trafikerar linjerna Stockholm – Helsingfors, Stockholm – Tallinn och Helsingfors – Tallinn kan nu ansluta till landel i de tre hamnarna. Dessa har i ett samarbete om standarder och lösningar investerat i landelanslutningar i respektive hamn. Nu är den sista pusselbiten lagd som gör det möjligt att elansluta de färjor som trafikerar Helsingfors – Tallinn. Därmed minskar utsläppen till luft väsentligt från färjor som ligger vid kaj i dessa hamnar.

Lyft för hotellen när restriktioner lyftes

Oktober, som var den första månaden med lyfta pandemirestriktioner, innebar ett rejält lyft för hotellnäringen i landet och ett stort steg i rätt riktning för Stockholms hotellmarknad. Hotellen i huvudstadsregionen hade sin högsta nivå av logiintäkter och beläggningsgrad sedan pandemins start. Sverige utanför Stockholm hade ännu en månad strax under normalläge, konstaterar Stockholms Handelskammare.

I pandemins spår: Tuff konkurrens från Danmark för skånska bussföretag

I covid-19-pandemins spår upplever nu de skånska bussföretagen en tuff konkurrens från bussföretag i Danmark. Anledningen är att Danmark både haft och ännu har mer generösa stöd för bussföretagen i pandemins spår jämfört med Sverige. Konkurrensen från Danmark är tydligt kännbar för de skånska bussföretagen nu när allt fler vaccinerar sig och vill ge sig ut och resa igen. Förfrågningarna till landets bussföretag har ökat, om än från låga nivåer, konstaterar Sveriges Bussföretag.

Solel ska minska Gotlandsfärjornas klimatpåverkan

Statliga Energimyndigheten har beviljat drygt 1,2 miljoner i stöd för ett projekt som går ut på att minska Gotlandsfärjornas miljöpåverkan genom delvis elektrifiering av färjorna. Det är Gotland Tech Development, ett dotterbolag till Rederi AB Gotland, som tillsammans med samarbetspartners har beviljats stöd. Dessa partners är Helios Nordic Energy, METS Technology AB och ABB AB. De fartyg som projektet omfattar är Destination Gotlands två LNG/LBG-fartyg M/S Visborg och M/S Gotland.

© 2021 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)