Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Anna Grönlund’

”Fossilfria bussar hotas av ohelig allians”

85 procent av alla bussar i Sverige körs fossilfritt. Men det finns ett allvarligt hot mot det i EU, varnade Sveriges Bussföretags branschchef Anna Grönlund på Transportföretagens digitala Transportvecka. ”Det finns en ohelig allians mellan petroleumindustrin och miljörörelsen ute i Europa. Vi har varit alltför naiva här i Sverige”, sa Pål Börjesson, professor i miljö- och energisystem vid Lunds Tekniska Högskola.

”Avskaffa inte elbusspremien”

Redan hösten 2020 sänktes elbusspremien och nu har infrastrukturminister Tomas Eneroth sagt att premien har uppnått sitt syfte och börjar fasas ut två år tidigare än vad man sagt från början. Men elbusspremien bör vara kvar, inte avvecklas. Regioner och trafikföretag behöver långsiktiga stöd för att satsa på elbussar i de stora upphandlingar som ska göras de närmaste åren. Och elbussar bör slippa energiskatt, precis som kollektivtrtafik på spår. Det skriver Sveriges Bussföretags branschchef Anna Grönlund och Svensk Kollektivtrafiks vd Johan Wadman i en debattartikel i Aktuell Hållbarhet.

Pengar att hämta för sargad kollektivtrafik

Kollektivtrafiken i Sverige har tappat miljarder i intäkter under covid-19-pandemin. Flera planerade trafikupphandlingar har också skjutits på framtiden. Men för landets regioner finns det pengar att hämta om man följer branschens gemensamma rekommendationer för bland annat fordon. Det visar den årliga rapporten från Sveriges Bussföretag om upphandlingar av linjelagd busstrafik. Rapporten, ”I skuggan av en pandemi”, publicerades på onsdagsmorgonen.

Branschen söker dialog med Folkhälsomyndigheten om ökat resande

Hur och när ska kollektivtrafiken kommunicera med resenärer och allmänhet när restriktionerna börjar lättas på en rad områden? De tre branschorganisationerna Svensk Kollektivtrafik, Sveriges Bussföretag och Tågföretagen räknar med att lättade restriktioner i samhället kommer att leda till att resandet i kollektivtrafiken ökar. Därför vill branschorganisationerna snabbt ha en dialog med Folkhälsomyndigheten om hur läget ska hanteras av branschen, skriver de i ett gemensamt brev till myndigheten.

Begränsningar i långväga kollektivtrafik lättas

Regeringen presenterade på torsdagseftermiddagen sin plan för lättade restriktioner och öppnandet av samhället efter covid-19-pandemin. I ett tredje steg, någon gång i mitten av juli, sker lättnader i kollektivtrafiken enligt planen. Beskedet välkomnas av Sveriges Bussföretag.

Bussföretagen: Stor besvikelse över regeringens beslut

Torsdagens besked från regeringen om att man förlänger restriktionerna för den långväga kollektivtrafiken möts av stor besvikelse hos Sveriges Bussföretag. ”Vi har lämnat konstruktiva förslag till förbättringar, men regeringen har inte ändrat ett kommatecken, kommenterar Anna Grönlund, branschchef på Sveriges Bussföretag.

Bussföretagen: Beslut om restriktioner för expressbussar måste fattas nu

Regeringen måste fatta beslut nu om den ska förlänga restriktionerna för långväga persontransporter. Det räcker inte att fatta beslut mitt i säsongen, i mitten av juni, om restriktionerna ska gälla till den 14 augusti eller upphävas från den 1 juli. Det framhåller Sveriges Bussföretags branschchef Anna Grönlund mot bakgrund av att den norska regeringen stöttar expressbussarna med nästan 230 miljoner norska kronor under 2020 och 2021, medan den svenska endast ålägger företagen restriktioner.

Regeringen förlänger omställningsstöd – välkommet anser bussföretagen (uppdaterad)

Regeringens omställningsstöd till krisdrabbade företag kommer att förlängas till och med september i år. Det gäller både det ordinarie omställningsstödet och det förstärkta omställningsstödet som kan sökas av företag som drabbas särskilt hårt av vissa restriktioner. Det meddelade regeringen på tisdagen. Sveriges Bussföretag välkomnar beskedet.

”Inställd långväga trafik hotar i sommar”

”En stor del av landets kollektiva resealternativ kan ställas in i sommar, i en tid då många sett fram mot att äntligen kunna resa och möta nära och kära.” Det skriver Sveriges Bussföretags branschchef Anna Grönlund och Tågföretagens branschchef Björn Westerberg i en debattartikel i fredagens Svenska Dagbladet.

Busstorget: Inga löften om riktade åtgärder till bussbranschen

Årets upplaga av Busstorget, som på grund av covid-19-pandemin äger rum digitalt och i kortform, inleddes på torsdagsförmiddagen av Sveriges Bussföretags branschchef Anna Grönlund. Öppningstalare var statssekreterare Emil Högberg, näringsdepartementet, men han kom inte med några nya stöd till bussbranschen.

© 2021 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)