Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Anna Grönlund’

”Avskaffa dagens reseavdrag”

Dagens reseavdrag måste avskaffas och ersättas med en färdmedelsneutral skattereduktion för arbetsresor. Fossila bränslen måste fasas ut snabbare. Produktion och användning ska inte subventioneras. Det skriver en rad företrädare för 2030-sekretariatet och dess samarbetspartners i en debattartikel i Dagens Samhälle. Artikeln har bland annat undertecknats av Anna Grönlund, Sveriges Bussföretag, Johan Wadman, Svensk Kollektivtrafik samt ordförandena i Cykelfrämjandet och Gröna Bilister.

Anna Grönlund: Så påverkar EU svensk bussbransch 2022

Varför vill krafter inom EU försvåra för svensk bussbransch att köra på fossilfria drivmedel? Hur kan enskilda städer i Europa få sätta upp egna regler för tillträde och miljökrav för bussar när vi genom EU har en gemensam inre marknad? Nu, i början av 2022, passade vi på att fråga Sveriges Bussföretags branschchef Anna Grönlund, tillika vice ordförande i IRU:s passagerarkommitté och del av den svenska delegationen i UITP:s EU-kommitté, om status i aktuella EU-frågor som påverkar den svenska bussbranschen.

Nordisk bussbransch i fokus för framtidsspaning

Konsekvenserna av pandemin för kollektivtrafik och bussturism tas upp, men framtidsfrågorna står i fokus för det webinarium som den tyska bussmässan Bus2Bus arrangerar den 20 januari. Webinariet är avgiftsfritt och riktar helt in sig på Norden. Ny teknik, alternativa drivlinor, spännande utvecklingsprojekt är flera av de områden som tas upp i webinariet. Från Sverige medverkar bland andra Sveriges Bussföretags Anna Grönlund, Frida Christensson som arbetar med Smart Public Transport vid Telia och Ulo Maasing från bussmagasinet.se.

Förlängt krisstöd välkomnas av bussföretagen

Regeringen beslutade på tisdagen att förlänga omställningsstödet till företagen med anledning av den fortsatta pandemin och de åtgärder och restriktioner som nu införs. Dessutom höjs takbeloppet för omställningsstöd. Åtgärderna välkomnas av Sveriges Bussföretag.

Krav på bokade platser för långväga resor

När nya restriktioner införs den 24 december med anledning av covid-19-pandemin blir det varken krav på vaccinationsbevis eller begränsning av antalet resenärer på bussar och tåg i långväga trafik, alltså på linjer över 150 kilometer. Istället blir det obligatoriskt med platsbokning och alla resenärer måste ha en bokad sittplats. Det meddelade regeringen på en presskonferens på tisdagseftermiddagen.

Bussföretagen säger ja till covidpass i långväga trafik

Regeringens förslag till smittskyddsåtgärder i den långväga kollektivtrafiken välkomnas av bussföretagen. ”Det är positivt att smittskyddsåtgärderna är mer allmänt hållna än de som regeringen införde tidigare i år och som inte tog hänsyn till varje företags förutsättningar”, säger Anna Grönlund, branschchef i Sveriges Bussföretag.

Krisstöd till företag återinförs – ”Oerhört glädjande” säger bussföretagen

Regeringen återinför krisstöd till företag som drabbas ekonomiskt av covid-19-pandemin. Det uppgav finansminister Mikael Damberg (S) på en presskonferens på fredagsmorgonen. Där konstaterade han att de smittskyddsåtgärder som regeringen införde förra veckan har påverkat många företag därför att människor har ändrat sina beteenden, även om företagen själva inte har ålagts några restriktioner. ”Oerhört glädjande. Jag blir väldigt glad över att våra budskap nått fram”, säger Sveriges Bussföretags branschchef Anna Grönlund till bussmagasinet.se.

Fler restriktioner hotar slå mot bussresandet

Alla som reser in i Sverige från utlandet ska vid inresan kunna visa upp covidbevis. Det nya kravet gäller även inresande från alla EES-länder, inräknat de nordiska grannländerna. Svenskar är undantagna från kravet, men rekommenderas att testa sig vid inresa, även om man reser in från våra grannländer. ”Det gör att uppdragen för bussföretagen minskar ännu mer”, kommenterar Anna Grönlund, branschchef vid Sveriges Bussföretag.

”Nödvändigt med långsiktig skattebefrielse för biodrivmedel”

En långsiktig skattebefrielse för alla hållbara biodrivmedel är en förutsättning för att transportsektorn i Sverige ska kunna nå sina högt uppsatta klimatmål. Det skriver branschorganisationerna Svensk Kollektivtrafik och Sveriges Bussföretag tillsammans med ett 30-tal andra aktörer i ett brev till EU:s konkurrenskommissionär Margrethe Vestager. Utan klara och gynnsamma förutsättningar och ett långsiktigt tänkande kommer varken EU:s medlemsstater eller näringslivet att kunna tackla klimatutmaningen, heter det i brevet.

Fler krav på stöd till persontrafiken efter nya restriktioner

Från flera håll i persontrafiksektorn kommer nu krav på ökad stöd från staten, sedan regeringen på tisdagen presenterat nya rekommendationer och restriktioner för att bromsa smittspridningen. Som vi tidigare rapporterat har Sveriges Bussföretag begärt att regeringen tar upp en diskussion med trafikföretag och regionala kollektivtrafikmyndigheter om nya stödåtgärder. Regionstyrelsens ordförande i Uppsala kräver full kompensation till kollektivtrafiken. Transportföretagen menar att regeringen behöver återinföra stöd direkt.

© 2022 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)