Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Anna Grönlund’

Bussföretagen: Regional kollektivtrafik behandlas styvmoderligt av regeringen

Regeringen behandlar den regionala kollektivtrafiken styvmoderligt och urholkar resurserna till regionernas trafikarbete. Den ekonomiska ramen för länsplanerna har minskat stadigt år efter år. 2010-2021 fick länsplanerna nästan åtta procent av resurserna i den nationella planen men i den senaste nationella planen bara 5,2 procent. Det är en trend som måste brytas för att den regionala kollektivtrafiken ska kunna utvecklas, skriver två företrädare för bussbranschen i en debattartikel i Östersunds-Posten på tisdagen, Karl-Erik Bäckwall, regional representant för Sveriges Bussföretag Mittsverige samt Sveriges Bussföretags branschchef och vice vd Anna Grönlund.

”Bussföretag behöver större flexibilitet för att möta snabba förändringar”

Coronapandemin och det ryska angreppskriget i Ukraina visar att bussföretagen behöver flexibilitet när det gäller kostnaderna. Att förenkla regelverket för avställning av fordon och minska karenstiden för återbetalning av fordonsskatt skulle betyda mycket för att göra företagen bättre rustade vid en ny kris. Det skriver Sveriges Bussföretags branschchef Anna Grönlund i en debattartikel i måndagens Norrköpings Tidningar.

Förslag: Avskaffa skatt på försäkring för bussar

Den skatt på trafikförsäkringspremien som infördes 2007 bör avskaffas för bussar i yrkesmässig trafik. Det föreslår Näringslivets Regelnämnd, NNR. Hittills har skaten kostat bussföretagen mer än 1,5 miljarder kronor. Det skulle underlätta situationen betydligt för bussföretagen om förslaget genomförs, anser Sveriges Bussföretag som länge har drivit frågan.

Förarbrist kan stoppa kollektivtrafiken

Förarbristen när det gäller buss- och lastbilstrafik är skriande, framför allt i Europa och i bussbranschen är läget redan kritiskt och ett reellt hot mot kollektivtrafiken. Det skriver Transportföretagens Caj Luoma och Sveriges Bussföretags Anna Grönlund i den här debattartikeln där de också föreslår ett antal åtgärder för att förbättra situationen.

Kommunalt engagemang och samverkan krävs för busstrafik med kapacitet

Kapacitetsstark busstrafik och lösningar som liknar BRT (Bus Rapid Transit) kräver samverkan mellan kommun, regioner och operatörer. ”Många kommuner är intresserade, men intresset har en tendens att svalna när de får reda på vilka insatser de behöver göra”, sa trafikregionrådet Kristoffer Tamsons (M) på onsdagen på ett seminarium i Almedalen, arrangerat av Sveriges Bussföretag och Mobility Sweden.

Ännu ett tufft år för turistbussföretagen

Även under 2021 slog pandemin hårt mot den svenska turistbussbranschen, särskilt när det gäller turist- och beställningstrafiken. Under fjolåret nådde bara vart sjunde bussföretag ens nådde till hälften av sin omsättning jämfört med 2019. De flesta ligger mycket lägre än så. Det framgår av Sveriges Bussföretags årliga rapport om marknadsutvecklingen inom inom turist- och beställningstrafiken.

Efterlyser bättre infrastruktur för laddning av elbussar i kommersiell trafik

Kollektivtrafikbranschens internationella organisation IRU och de europeiska fordonstillverkarnas organisation ACEA vill att EU skyndar på införandet av in infrastruktur för alternativa drivmedel. ”Bra att organisationerna gör gemensam sak i frågan”, kommenterar Sveriges Bussföretags branschchef Anna Grönlund.

Polisens passhaveri: ”Löften och god vilja räcker inte”

”Våra beslutsfattare måste se till att det finns rätt förutsättningar och att systemet för utfärdande av pass dimensioneras efter behoven. Löften har utfärdats och det finns god vilja, men det räcker inte – vi måste kunna lita på att tiderna finns när vi behöver dem.” Det skriver Sveriges Bussföretags branschchef Anna Grönlund, Transportföretagens vd Marcus Dahlsten och Fredrik Kämpfe, branschchef Transportföretagen Flyg i en debattartikel i Norrtelje Tidning . Där pekar de på att de långa väntetiderna på att få nya pass har blivit ett svårt problem för många resenärer men också för bussresearrangörer, flygbolag och övrig resebransch.

Branschen till politikerna: Rösta ja till nya reseavdraget

Politiker från alla partier bör rösta ja till förslaget att dagens reseavdrag ska ersättas med en färdmedelsneutral och avståndsbaserad skattereduktion. Det skriver företrädare för tre tunga organisationer inom kollektivtrafiken i en debattartikel i Aktuell Hållbarhet. De är Pierre Sandberg på Tågföretagen, Anna Grönlund på Sveriges Bussföretag och Johan Wadman på Svensk Kollektivtrafik. De konstaterar att dagens reseavdrag gynnar arbetspendling med bil framför kollektivtrafik. Nio av tio som idag gör avdrag pendlar med bil och bidrar till ökade klimatutsläpp.

Nu möts bussresebranschen igen

Intresset är stort för Busstorget, bussturistbranschens årliga träffpunkt, när evenemanget inleds idag, torsdag. Cirka 230 personer har anmält sig – lika många som 2019 när Busstorget senast hölls i fysisk form, då liksom nu i Tylösand. Busstorget äger rum i två dagar mot bakgrund av covid-19-pandemin som under två år i princip tvingade turistbussarna att stå stilla och det nu pågående ryska anfallskriget mot Ukraina.

© 2022 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)