Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Arbetsmiljöverket’

Debatt: Arbetsmiljöverket svarar Länstrafiken Kronoberg om skydd för bussförare

“Våra krav gäller vilka skydd som behövs för att bussförare ska kunna utföra sitt arbete på ett säkert sätt utan att riskera att bli smittade, sjuka eller i värsta fall dö på grund av sitt arbete.” Det skriver Pia Zätterström, tillsynschef på Arbetsmiljöverket, som här svarar på ett inlägg från ledningen för Länstrafiken Kronoberg. I inlägget frågade Länstrafiken Kronoberg vad Arbetsmiljöverket vet som inte Folkhälsomyndigheten känner till.

Debatt: Vad vet Arbetsmiljöverket om Covid-19 som inte Folkhälsomyndigheten känner till?

Flera bussföretag som kör trafik åt Länstrafiken Kronoberg har fått besked från Arbetsmiljöverket att de riskerar viten på 100 000 kronor om de inte stänger framdörrarna för av- och påstigning. Likaså måste utrymmet längst fram i bussen vara avstängt för passagerare. Det har fått Länstrafikens trafikdirektör Thomas Nilsson och trafiknämndens ordförande i Region Kronoberg, Carina Bengtsson(C) att reagera. Vad vet Arbetsmiljöverket om Covid-19 som inte Folkhälsomyndigheten känner till, frågar de i denna debattartikel.

Uppsala: Plexiglas räcker inte som skydd

Ett plexiglasskydd för bussföraren istället för stängd framdörr är ett otillräckligt skydd mot coronasmitta. Det har Arbetsmiljöverket slagit fast i ett beslut, sedan Gamla Uppsalabuss velat installera sådana skydd på stadsbussarna i Uppsala och åter öppna framdörrarna för påstigning. Men beslutet är inte vägledande.

Nu stänger även Kalmar Länstrafik framdörren

Bland de sista i landet stänger nu även Kalmar Länstrafik framdörren på sina bussar för på- och avstigning. Detta sedan länstrafiken har fått ett förhandsbesked att Arbetsmiljöverket kommer att besluta att de främre dörrarna på de större bussarna i länet ska hållas stängda. Arbetsmiljöverkets beslut är tänkt att gälla från den 8 maj, men Kalmar Länstrafik (KLT) kommer att stänga framdörrarna från och med tisdag den 5 maj.

Jönköping: Bussförarna fick stöd av Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket har gett bussförarna i Jönköping rätt. Att som Jönköpings Länstrafik, JLT, ville sätta upp plexiglas vid förarplatsen för att skydda förarna från coronasmitta räcker inte. Främre delen av bussen ska spärras av så att resenärerna inte kommer för nära föraren.

Stadsbussarna i Jönköping stoppade

All stadsbusstrafik i Jönköping stoppades klockan 12 på tisdagen sedan skyddsombudet vid Keolis i Jönköpiung lagt skyddsstopp på trafiken. Bakgrunden är att Fackförbundet Kommunal, Keolis och Jönköpings Länstrafik, JLT, är inte överens om hur man ska skydda bussförarna bättre mot coronaviruset.

Skyddsombud begär stöd från Arbetsmiljöverket om KLT-bussar

Skyddsombuden på de bussföretag som kör åt KLT, Kalmar Länstrafik, skrivit till Arbetsmiljöverket och begärt att verket ska agera för att KLT:s bussar inte ska ha påstigning genom framdörrarna. På de flesta håll i landet har beställarna av kollektivtrafiken stoppat påstigning genom framdörrarna på grund av covid-19-pandemin. Så icke KLT.

“Olika besked från myndigheter ger problem”

I en stor del av landet har de ansvariga för kollektivtrafiken under den senaste månaden beslutat att stänga framdörren på bussarna. Men smittskydd måste gälla både förare och resenärer och stängda framdörrar gör att fler personer utsätts för smittorisk. Det skriver branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik i ett brev till bland andra Arbetsmiljöverket och regeringen. Där klagar organisationen också på att Arbetsmiljöverket har kommit med olika besked om hur bussförarna kan skyddas: genom stängda framdörrar eller en plexiglasskärm vid förarplatsen.

Fler stänger framdörren – en månad efter SL

Allt fler trafikhuvudmän stänger framdörrarna på bussarna för av- och påstigande. Från och med fredagen den 17 april kommer således framdörrarna på bussarna i Västmanlands län att vara stängda, likaså de bussar som kör för Länstrafiken Örebro. Det är en månad efter det att SL i Storstockholm stängde framdörrarna.

Även X-trafik stänger framdörrarna

Nu kommer även X-rafik, som svarar för kollektivtrafiken i Gävleborg, att stoppa påstigning fram på bussarna. Anledningen är, skriver X-trafik, ett nytt beslut från Arbetsmiljöverket för att säkra bussförarnas arbetsmiljö på grund av smittspridningen av covid-19. Beslutet gäller från och med tisdag den 14 april. Men giltig biljett krävs alltjämt av resenärerna, även om de inte kan köpa biljett av föraren.

© 2020 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)