Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘autonoma bussar’

Självkörande buss lanseras i Trelleborg

Snart går det att resa förarlöst i Trelleborg. Bergkvarabuss, Trelleborgs kommun och Skånetrafiken lanserar nu ett pilotprojekt med en förarlös buss som ska trafikera Akka-området i Trelleborg. Bergkvarabuss kör sedan tidigare kollektivtrafiken i Trelleborg på uppdrag av Skånetrafiken.

Ökad säkerhet och behagligare resa om bussen själv kör in till hållplatsen

Det har många fördelar med att bussar kör själva, autonomt, in till hållplatser. Bussen stannar då med stor precision och optimalt för resenärerna, säkerheten förbättras och däckslitaget minskar. Det visar ett fyraårigt forskningsprojekt om säker och effektiv stadstrafik i framtiden. Buss- och lastbilstillverkaren MAN har tillsammans med fjorton andra partners genomfört projektet. Tidigare har Volvo Bussar tillsammans med Chalmers genomfört ett liknande projekt och kommit fram till ungefär samma slutsatser.

Skandinavisk premiär för självkörande fullstor buss

Nu har det varit skandinavisk premiär med en stor, självkörande buss i ordinarie linjetrafik. Efter flera månaders tester sattes en nio meter lång buss, i linjetrafik i den norska oljestaden. Bussen är nio meter lång och tillverkad av turkiska Karsan.

Unik satsning på fullstora förarlösa bussar

Den här veckan startar i Skottland testerna med vad som uppges vara Europas hittills största och mest ambitiösa projekt med autonom, förarlös, busstrafik. Senare i år startar trafiken med passagerare i projektet med fem fullstora bussar. De ska trafikera en linje på närmare 20 kilometer och via den väldiga Forth Road Bridge knyta samman en stor infartsparkering (Ferrytoll Park and Ride i Fife) och en stor knutpunkt för spårväg och tåg, Edinburgh Park. Under de tester som inleds nu tar bussarna inga passagerare. När den reguljära trafiken är igång ska 10 000 personer i veckan kunna resa med bussarna utan att någon kör.

Förarlösa fordon möts i Göteborg

Till våren ska en leveransrobot och en självkörande buss testas tillsammans på Chalmers campus Johanneberg i Göteborg. Syftet är att undersöka hur person- och godstransporter kan samordnas i stadsmiljö – förarlöst. Hela 18 partnrs samverkar i projektet, bland dem bussoperatören Keolis och Västtrafik. Vinnova har beviljat fyra miljoner kronor till projektet inom innovationsprogrammet Drive Sweden.

Fortsatt mångmiljonsatsning på förarlöst projekt

Nu går utvecklingsprojektet 5G Ride, som siktar på införande av förarlösa bussar och framtidens kollektivtrafik i städer, in i en ny fas, Future 5G Ride. Projektet har fått ytterligare 31 miljoner kronor i finansiering. Nya företag, bland dem Scania, har också gått in i projektet där även bussoperatören Keolis är engagerat.

10 000 i månaden kan snart åka självkörande buss

Nästa år kan upp till 10 000 resenärer i månaden resa i självkörande, fullstora bussar på allmän väg i Skottland. Då startar trafiken med autonoma bussar på en drygt 20 kilometer lång linje utanför Edinburgh. Enligt de ursprungliga planerna skulle trafiken ha startat i år, men projektet har försenats. Det är första gången som fullstora autonoma bussar sätts i trafik i Storbritannien och sannolikt ett av de första demoprojekten i världen med fullstora, autonoma bussar i reguljär trafik.

Passagerare positiva till självkörande bussar

Många busspassagerare ser potentiella fördelar med självkörande, autonoma, bussar. Det gäller bland annat bättre komfort och säkerhet. Det visar en unik studie som Chalmers i Göteborg har genomfört på uppdrag av Volvo Bussar och Västtrafik. Studien har undersökt hur passagerarna upplever att resa med en självkörande buss och hur de tror att autonoma lösningar kommer att påverka framtida pendling. Studien är den första som gjorts med en 12-meters stadsbuss.

Förare i beredskap i självkörande fordon

Självkörande, autonoma, fordon ska ha en förare i beredskap. Men föraren behöver inte uppehålla sig i fordonet, och en förare kan samtidigt vara i beredskap för flera fordon. Föraren måste också ha förarbehörighet för fordonet, exempelvis busskort om det handlar om en självkörande buss. Det föreslås i ett lagförslag som har arbetats fram inom infrastrukturdepartementet.

Självkörande stadsbuss rycker närmare

Den stora busstillverkaren Iveco Bus och företaget EasyMile har framgångsrikt testat en helt förarlös, normalstor stadsbuss som ska klara stadstrafik under verkliga förhållanden. ”Nu kan vi gå vidare med tester som motsvarar verkliga driftförhållanden”, säger Stéphane Espinasse, vd för Iveco Bus. EasyMile har under flera år levererat autonoma minibussar till en rad länder. Bland annat går bussar från EasyMile i reguljär SL-trafik i Barkarbystaden nordväst om Stockholm med Nobina som operatör.

© 2022 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)