Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘autonoma bussar’

Självkörande buss i storstadstrafik

Till våren kommer den tyska huvudstaden att få en fullstor, självkörande buss i linjetrafik. Det är en del av ett stort forsknings- och utvecklingsprojekt, kallat BeIntelli och där en rad aktörer samverkar, bland andra Berlins Tekniska Universitet, busstillverkaren MAN och expertis från flera andra företag och forskningsinstitutioner.

Nytt liv för självkörande bussar

I lördags kördes sista turen med de självkörande bussarna i Barkarbystaden nordväst om Stockholm. Men ändå inte. Den reguljära linjetrafiken med bussarna upphörde, men bussarna ska rulla vidare – utan operatör. Istället ska de övervakas från en kontrollcentral.

Nedlagt i Storstockholm – positivt i Linköping

I månadsskiftet las landets enda reguljära linje med autonoma, självkörande, bussar ner, SL:s linje 549 i Barkarby. Men i Linköping rullar de självkörande bussarna i forskningsprojektet Ride the Future vidare, åtminstone hela nästa år. Bussarna trafikerar en 4,2 kilometer lång slinga vid Linköpings Universitet och Vallastaden i Linköping. En ny rapport från projektet visar att flertalet resenärer är positiva till de självkörande bussarna. Däremot behövs insatser för att locka bilister att byta färdmedel.

Självkörande, vätgas och el på Busworld

Elbussar kommer att helt dominera bland bussar för kollektivtrafik på Busworld i Bryssel 7 – 12 oktober. Men att vätgasdrivna bränslecellsbussar också är en växande marknad framgår tydligt för den som studerar utställarlistan för mässan. Här presenterar vi några utställare som inte är inne på den svenska marknaden än, eller åtminstone inte i någon större omfattning. Det kan också vara värt att komma ihåg att Busworld, förutom inne i mässhallarna, också visar upp ett stort antal bussar utomhus. Många av dem är tillgängliga för provkörning.

Busstillverkare i satsning på självkörande bussar

Den holländska busstillverkaren VDL och det tyska jätteföretaget Schaeffler ska tillsammans utveckla och tillverka en ny genration självkörande, eldrivna småbussar för kollektivtrafik. Ett första demoexemplar presenteras på mässan IAA Mobility i München nästa vecka. De första fordonen ska börja testas i trafik 2025. Siktet är inställt på produktion av tusentals småbussar 2030.

Nya signaler krävs när bussar och lastbilar blir självkörande

För att agera med andra trafikanter använder människor en rad olika sätt att kommunicera med varandra i trafiken. Det kan vara ögonkontakt, blinkers, trafikljus och så vidare. Men med tillkomsten av automatiserade fordon ändras förutsättningarna och sättet att kommunicera i trafiken. Automatiserade bussar och lastbilar måste kunna kommunicera viktig information till den omgivande trafiken. Det kan vara allt från att tala om för andra om fordonet körs i automatiserat eller manuellt läge till att tydligt tala om för omgivningen vad fordonet planerar att göra. Det konstaterar ett forskningsprojekt som har genomförts av Scania, Högskolan i Halmstad samt RISE Research Institutes of Sweden.

MAN: Ökat tempo för självkörande bussar

Busstillverkaren MAN ökar tempot i sitt arbete för att utveckla självkörande bussar. Autonoma bussar i stadstrafik kan betyda mycket för de totala driftskostnaderna, behovet av personal och fördelar för alla som bor i städerna, menar MAN Truck & Bus. Företaget har nu inlett ett samarbete med teknologiföretaget Mobileye som MAN beskriver som ett av de ledande företagen när det gäller teknik för autonom körning. Målet är enligt MAN att utveckla högt automatiserade stadsbussar som är klara för serietillverkning. MAN siktar på full serieproduktion av självkörande bussar i slutet av det här årtiondet.

Unikt projekt med självkörande bussar invigt

Ett av de mest avancerade projekten i världen med fullstora, självkörande bussar invigdes på torsdagen i Skottland. Den femtonde maj startar den ordinarie trafiken. I projektet, döpt till CavForth, ska fem autonoma bussar från busstillverkaren Alexander Dennis (ADL) trafikera en drygt 22 kilometer lång linje där busstrafiken blandas med annan trafik i en komplex trafikmiljö. En rad aktörer samarbetar i projektet, från bussoperatören Stagecoach till det skotska kommunikationsdepartementet, teknikföretag och universitet.

MAN testar självkörande stadsbuss – halverade kostnader väntas

Avsevärt lägre driftskostnader samt ett sätt att möta bussförarbristen som är stor i hela Europa. Det är de viktigaste argumenten för autonoma, självkörande bussar anser busstillverkaren MAN. Tillsammans med lokaltrafiken i München ska MAN i ett gemensamt projekt testa en av tillverkarens fullstora, eldrivna stadsbussar i autonom linjetrafik. Syftet är att i framtiden kunna använda autonoma bussar i kollektivtrafiken. Pilotprojektet i München är planerat att inledas 2025.

Fullstora självkörande elbussar norr om Stockholm

Ett världsunikt projekt med fullstora, självkörande elbussar har nu inletts i Arlandastad, norr om Stockholm och nära Arlanda flygplats. Målet är kommersiell trafik mellan Arlandastad och Stockholm Arlanda Airport, en av många sträckor inom Arlandaområdet som har efterfrågan på ökad tillgänglighet. Bland de företag som är engagerade i projektet är bussoperatören Vy som bland annat driver flygbusstrafiken från Stockholm till Arlanda. De självkörande elbussarna spar dessutom energi jämfört med vanlig trafik med elbussar.

© 2024 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)