Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘biljettpriser’

Värmländska ungdomar blir vuxna tidigare

Snart tar ungdomstiden slut tidigare i Värmland. Och vuxenlivet tar vid. I alla fall på bussar och tåg i Värmland där biljettpriserna höjs från den 12 februari.

Tyskland fortsätter med femhundring för all kollektivtrafik

Det är nu klart att Tyskland fortsätter med den nationstäckande månadsbiljetten i kollektivtrafiken, Deutschlandticket (”Tysklandsbiljetten”). Åtminstone det här året ut kommer det att vara möjligt att köpa en månadsbiljett som gäller på all lokal och regional kollektivtrafik i landet för 49 euro per månad. Det motsvarar cirka 550 kronor.

Färre tog bil eller cykel när enkelbiljetten blev billig

När enkelbiljetterna i kollektivtrafiken blev mycket billigare minskade bilresorna. Men cykelresorna minskade ännu mer. Det visar en forskningsrapport från norska Transportøkonomisk Institutt (TØI). Rapporten visar också att en reslängdtaxa, där kunden betalar efter hur långt han eller hon reser, är mer uppskattad än en zontaxa där kunden betalar efter antal zoner som resan går i.

Ökat kollektivresande, minskat bilåkande med dynamiska biljettpriser

Genom att ge ökad rabatt på enkelbiljetter ju mer kunden reser går det att vinna tillbaka resenärer till kollektivtrafiken som har försvunnit efter pandemin. Det visar erfarenheter från Oslo. Där, liksom i bland annat Stockholm, har många resenärer efter pandemin minskat sitt resande till två – tre gånger i veckan. Övriga dagar jobbar man hemifrån. Men genom att göra enkelbiljetterna billigare ju mer kunden reser har trafikhuvudmannen Ruter vunnit tillbaka resenärer till kollektivtrafiken.

Dyrare att åka sällan i Västernorrland

Länstrafiken i Västernorrland, Din Tur, höjer vid årsskiftet sina biljettpriser kraftigt. Men bara för resenärer som inte reser så ofta. Priset för periodkort för resor i en kommun eller i hela länet höjs inte. ”Så gynnar vi i de resenärer som reser med oss regelbundet till och från jobb, studier och fritidsresor”, förklarar Din Tur.

Gotland delas för bussresenärer

Gotland ska från den 1 maj nästa år delas i två zoner när det gäller busstrafiken. En ny zontaxa ska införas där Visby med närområde blir en zon och övriga ön blir en zon.

Ännu en prishöjning i Gävleborg

I våras beslutade politikerna i Region Gävleborg att höja X-trafiks biljettpriser för att klara ekonomin för regionens kollektivtrafik. Men redan nu är nästa prishöjning på gång. Ökade kostnader för bland annat drivmedel gör att kollektivtrafiken nu är på väg mot ett underskott på 60 miljoner kronor i förhållande till budget. Nu vill den politiska majoriteten (SD, M, KD samt det lokala SVG) höja biljettpriserna ytterligare parallellt med nedskärningar i trafiken samtidigt som man går över till mindre miljövänligt drivmedel i busstrafiken i Hälsingland.

Dyrare resa i Halland

Den 11 december blir det dyrare att ta bussen eller tåget i Halland. Då höjs biljettpriserna i den halländska kollektivtrafiken med i genomsnitt tre procent. Bakgrunden är att Hallandstrafiken väntas gå med femton miljoner kronor i underskott i år, jämfört med budget. Det är ändå en förbättring med 1,5 miljoner sedan den förra prognosen.

Tuffare än väntat i Värmland

En tuff ekonomisk situation tvingar Värmlandstrafik att höja sina biljettpriser mer än man tidigare planerat. Detta trots att resandet med kollektivtrafiken i Värmland nu är uppe i nästan samma nivå som innan pandemin. På tisdagen beslutade politikerna i Region Värmlands kollektivtrafiknämnd att föreslå regionfullmäktige att höja Värmlandstrafiks priser med i genomsnitt 8,5 procent istället för tidigare planerade tre procent. Höjningen ska börja gälla senast den 12 februari.

Höjda biljettpriser i Örebro län

Nu duggar besluten tätt om höjda biljettpriser på bussar och tåg. På onsdagen beslutade politikerna i kollektivtrfiknämnden i Region Örebro län att höja Länstrafikens priser. Regionen är nämligen på väg mot ett underskott på mer än en miljard vid årsskiftet. Skatten höjs med 75 öre, men det räcker inte för att klara ekonomin. Totalt höjs prisnivån i kollektivtrafiken med tio procent, men höjningen fördelas olika, beroende på biljettyp.

© 2024 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)