Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘biogasbussar’

84 biogasbussar från Scania till Nobina Norge

Buss- och lastbilstillverkaren Scania har levererat 84 biogasbussar till Nobina Norges nya trafik i Nedre Glommaregionen i Norge för trafik i Sarpsborg, Fredrikstad, Hvaler och Råde. Det är Viken fylkeskommune (län) som har upphandlat trafiken som startade i juli i år. Totalt omfattar avtalet 139 bussar och löper på en period av tio år med två optionsår.

Scania vässar världsrekord

Det kommunägda bussföretaget i Nottingham i England, Nottingham City Transport (NCT), har sedan tidigare världens största flotta med biogasdrivna dubbeldäckare – 120 bussar. Nu vässas världsrekordet. Det sker genom att flottan utökas med ytterligare 23 nya dubbeldäckare som drivs med biogas. Samtliga bussar har chassier och drivlina från Scania och karosser från brittiska ADL, Alexander Dennis.

Tysk jättesatsning på fossilfria bussar

Tyskland genomför nu en storsatsning på att stimulera en övergång till fossilfri busstrafik. På torsdagen beslutade transportministeriet i Berlin om ett första stöd på cirka 600 miljoner euro (6,2 miljarder SEK) till upphandling av omkring 1 700 fossilfria bussar, huvudsakligen batteribussar. Fram till 2024 planerar regeringen att stödja övergången till fossilfri busstrafik med 1,25 miljarder euro, cirka tretton miljarder SEK. 

Minskade utsläpp med tusentals ton

Det kommunägda bussföretaget Skellefteå Buss minskade under fjolåret sina utsläpp av koldioxid med 2 000 ton jämfört med år 2020. Enligt företaget är det framför allt en ökad användning av biogas som har bidragit till de minskade utsläppen, men även företagets sex elbussar har bidragit.

Nu startar Gävles första elbusslinje

På Lucia startar trafiken på den första elbusslinjen i Gävle. Då rullar åtta batteribussar från Solaris ut på linje 3 i staden. Där ersätter elbussarna de biogasbussar som hittills har trafikerat linjen med mindre buller och bättre stadsmiljö som följd.

Arriva köper Scania till Kristianstad

Busstillverkaren Scania ska leverera 31 biogasdrivna Scania Citywide till Arriva för företagets regiontrafik i Kristianstad som man kör på uppdrag av Skånetrafiken. Till trafikstarten den 12 december har Arriva beställt Scanias nya, 14,9 meter långa, Citywide LE lågentrébussar.

”Viktigt utveckla miljökrav vid upphandlingar”

Det är viktigt att fortsätta att utveckla de miljökrav som ställs vid upphandlingar av busstrafik. Det hävdas i en doktorsavhandling vid Lunds universitet. I avhandlingen konstaterar K2:s Malin Aldenius att de flesta är överens om att bussarna ska bidra till transportsektorns omställning till förnybara bränslen. Däremot är det inte lika självklart hur ansvaret ska fördelas och vilket förnybart bränsle man ska välja. K2 är Sveriges nationella kunskapscentrum för kollektivtrafik.

Ny turistbussgeneration och ny gasmotor från Scania

Busstillverkaren Scania lanserar nu en ny generation av sin turistbuss Scania Touring. Bland nyheterna finns en ökad lastkapacitet om 500 kilo framför framaxeln, vilket enligt företaget ger en bättre viktfördelning och ökad passagerar- och bagagekapacitet. Nya Scania Touring har också enligt tillverkaren en betydligt lägre bränsleförbrukning än föregångaren. Till det yttre är dock Scania Touring sig lik. Samtidigt introducerar Scania en ny, 13-liters gasmotor för såväl flytande som komprimerad biogas för sina höggolvade K-chassier. 

Mångmiljardsatsning på elbussar

Tyskland gör nu en verklig storsatsning på elbussar. Den tyska regeringen har fått klartecken från EU att stödja investeringar i elbussar samt anpassning av depåer och verkstäder för elbussar med 1,25 miljarder euro, cirka 12,7 miljarder kronor, fram till år 2024.

Sista dieselbussarna till Luleå

Nu sätter kommunala Luleå Lokaltrafik, LLT, sina sista nya dieselbussar i trafik. Det är sju nya dieselbussar som ska börja rulla under juli och augusti. Därmed kommer LLT att ha 77 bussar i stadstrafiken i Luleå. Men sedan är det slut med att köpa in dieselbussar. Härnäst blir det biogasbussar, skriver Norrbottens-Kuriren.

© 2024 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)