Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘brandsäkerhet’

Fogmaker köper finskt företag

Svenska Fogmaker International som levererar brandskyddsystem för motorrum och andra slutna utrymmen, har den 1 december förvärvat inkråmet i det finska företaget Siveb Oy. Siveb Oy:s tillgångar och medarbetare kommer att fortsätta i Fogmakers finska dotterbolag, Fogmaker Finland Oy. Företaget uppger att förvärvet är en viktig milstolpe för att stärka Fogmaker Internationals position på den finska marknaden.

PFAS-fritt släcksystem för bussar

Det svenska företaget Fogmaker International, känt för bland annat sina brandsläckningssystem för fordon, lanserar nu en ny, helt PFASS-fri vätska för brandbekämpning. Den nya vätskan, Fogmaker Eco 1, är i kombination med ett optimerat Fogmaker släcksystem 100-procentigt fri från PFAS och kan hantera alla tre sidor av brandtriangeln: värme, syre och bränsle. Systemet är nu certifierat enligt den internationella normen R107 vilket gör att de nya systemen är godkända för bussar.

Explosionsartad brand i biogasbuss

En explosionsartad brand totalförstörde en biogasdriven buss i Stockholm vid lunchtid på söndagen. Bussen, en gasdriven ledbuss från MAN och ägd av Keolis, går normalt i trafik på en av SL:s stomlinjer i Stockholm. Vid olyckstillfället körde dock bussen inte på någon linje. Ombord var endast föraren som fördes till sjukhus i ambulans.

Bussbränder: Dimma kan avvärja katastrof

Närmare 70 procent av alla bussbränder startar i bussens motorrum. En sådan brand kan snabbt utvecklas till att få svåra, i värsta fall katastrofala följder. Men en effektiv släckutrustning i motorrummet kan hindra att en brand utvecklas till en katastrof och minska skadorna på bussen avsevärt. På året Setraträff i Vetlanda demonstrerade ett av de företag som levererar släckutrustning för motorrum, svenska Fogmaker, hur en explosionsartad brand i motorrummnet på en buss kan släckas på några sekunder.

26 omkom i katastrofal bussbrand

Samtliga ombord, minst 26 personer, omkom vid en katastrofal bussbrand på Taiwan på tisdagen. Branden uppstod i samband med att en turistbuss körde in i ett vägräcke utanför staden Taoyuan, söder om huvudstaden Taipei, på väg mot stadens flygplats.

Nära ögat i olycka med biogasbuss

En olycka som skulle kunnat få mycket allvarliga följder inträffade i mitten av mars i den stora bussdepån Söderhallen i Stockholm. Olyckan inträffade när en mekaniker skulle kontrollera en läcka på en av Keolis gasbussar, framgår det av en anmälan till Arbetsmiljöverket. Nu blev följden att mekanikern fick ett blåmärke – men det hade kunnat gå mycket, mycket värre.

Många bussbränder kan undvikas

Åtskilliga av de bussbränder som inträffat under senare år skulle ha kunnat undvikas. Det framhöll flera experter på den stora konferens om fordonsbränder som SP arrangerade i Borås på tisdagen. Bättre servicerutiner hos bussföretagen, men också ett annat tänkande hos företagens trafikledning kan bidra till att minska bränderna.

Första certifierade släcksystemet för bussar

SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, har nu certifierat det första brandsläckningssystemet för motorrummet i bussar. Certifikatet, P-mark, är en frivillig kvalitetsmärkning av släcksystem enligt SP:s certifieringsregler. Trots att bussbränder inte är ovanliga har det hittills inte funnits någon internationell standard för att utvärdera hur olika släcksystem för bussars motorrum fungerar.

Färre bussbränder men stort mörkertal

Bussbränderna har minskat. Framför allt gäller det totalbränderna. Men samtidigt finns det ett stort mörkertal och mycket att förbättra när det gäller bussars brandsäkerhet. Ny teknik skapar också nya risker, konstaterar Lars Nilsson på försäkringsbolaget Trygg-Hansa där han arbetar med bränder i bussar, anläggningsmaskiner och lastbilar.

© 2024 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)