Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Claudio Skubla’

Hastigt byte i taxitoppen

Svenska Taxiförbundet har genomfört ett hastigt byte i toppen. Claudio Skubla, som har varit förbundsdirektör i förbundet sedan 2015, har lämnat posten och efterträtts av Bawer Coskun som förra veckan utsågs till tillförordnad förbundsdirektör i organisationen, där han tidigare varit styrelseledamot.

Taxiförbundet: Mycket kvar att önska från regeringen

Svenska Taxiförbundet är starkt kritisk till regeringens vårändringsbudget. Bättre stöd och skattelättnader behövs, men regeringen lämnar alltför mycket kvar att önska inför framtiden, säger Svenska Taxiförbundets förbundsdirektör Claudio Skubla i en kommentar.

Bussföretagen: Välkommen förlängning, men utformningen behöver ändras

Sveriges Bussföretag välkomnar att regeringen och samarbetspartierna har enats om att förlänga omställningsstödet till företag så att det också ska omfatta mars och april . Men samtidigt riktar bussföretagen kritik mot stödets utformning.

152 taxiföretag i konkurs

Taxikonkurserna ökade under pandemiåret och värst var det i storstadsregionerna, rapporterar Svenska Taxiförbundet. Organisationen bygger sina uppgifter på statistik som är sammanställd av SCB. Totalt gick 152 taxiföretag i konkurs i Sverige. Det är en ökning med 16,9 procent jämfört mot föregående år.

Taxiförbundet: Generösare krisåtgärder behövs

”Det är bra att stöden till företagen förlängs, men de behöver förenklas och göras mer generösa.” Det säger Svenska Taxiförbundets förbundsdirektör Claudio Skubla i en kommentar till regeringens besked på måndagen om förlängningen av omställningsstödet och korttidspermitteringarna.

”Färdtjänst havererar utan stöd till taxi”

Regeringens krispaket missar de små företag som taxinäringen består av . Sex av sju taxiföretag har bara en eller två bilar som nu saknar intäkter för att betala lån, löner och bilkostnader. Utan snabba åtgärder riskeras en hel taxinäring att slås ut och att företag som kan utföra samhällsviktiga funktioner såsom färdtjänst, sjuktransporter och skolskjuts kommer att saknas på många orter, skriver Svenska Taxiförbundets förbundsdirektör Claudio Skubla i en debattartikel i Dagens Samhälle.

Taxiförbundet anklagar Uber för ökat skattefusk

Börsaktuella Ubers skattefusk i Sverige ökar. Det hävdar Svenska taxiförbundet som lutar sig mot en ny, videodokumenterad undersökning. Enligt denna fuskar tio Uberbilar av tio. Svenska Taxiförbundet har låtit genomföra tio videodokumenterade resor med Uber. Bland annat har filmerna dokumenterat hur intäkterna registreras i bilens kassaregister, taxametern. Taxiförbundet hävdar att fusk förekom vid samtliga tio dokumenterade resor.

Bred branschkritik mot reseavdraget: ”Gynnar män i storstäder”

Reseavdraget gynnar män i storstadsområdena som är höginkomsttagare. Dessutom ökar det koldioxidutsläppen och är utsatt för fusk. Knappast någon skatt, avdrag eller bidrag är utsatt för så mycket fusk som reseavdraget. Det skriver tunga företrädare för hela kollektivtrafikbranschen, Naturskyddsföreningen och Resenärsforum i en debattartikel i Svenska Dagbladet. De vill att reseavdraget baseras på avståndet mellan bostad och arbete istället för som idag på tidsvinst.

Taxi kräver chockhöjd trängselskatt

Trängselskatten i Stockholm måste snarast höjas så att det blir ekonomiskt svårsmält för flertalet att välja privatbilen. Därtill måste acceptabla alternativ till privatbilen gynnas. Det kräver Svenska Taxiförbundet, vars ordförande Claudio Skubla fortsätter sin fleråriga kampanj för chockhöjd trängselskatt.

Taxiförbundet: Låt 19-åringar köra taxi

”Det höga ålderskravet för att bli taxiförare är stelbent och föråldrat – skälen är idag starka för en sänkning från 21 till 19 år”. Det säger Claudio Skubla, förbundsdirektör i Svenska Taxiförbundet. Nu vill organisationen att 19-åringar ska tillåtas att köra taxi.

© 2024 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)