Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Danske Busvognmænd’

Svensk-danskt krav på skattefrihet för elbussar – ”byt trådbuss mot buss”

På samma sätt som spårvagnar är befriade från energiskatt bör också elbussar vara det. Det är dags att EU ändrar sitt direktiv om energiskatter så att eldriven busstrafik och eldriven spårtrafik får samma skattevillkor. Idag är EU-direktivet både svårbegripligt och föråldrat. Det skriver de svenska och danska bussbranschorganisationerna (Sveriges Bussföretag och Danske Busvognmænd) tillsammans med Svensk Kollektivtrafik och Trafikselskaberne till EU-kommissionen.

Kör- och vilotider: lättnader på väg i Danmark

Danmark är på väg att införa lättnader i sanktionerna för överträdelser av kör- och vilotidsreglerna. Detta sedan bland andra organisationen Danske Busvognmænd (systerorganisation till Sveriges Bussföretag) tillsammans med transportbranschen har tryckt på för en lättnad när det gäller sanktionerna.

Lyft för danska expressbussar

Expressbussresandet ökar kraftigt i Danmark. Det kunde den danska bussbranschens organisation Danske Busvognmænd rapportera när de nordiska bussbranschorganisationerna nyligen möttes i Köpenhamn. I år väntas resandet ligga drygt 40 procent över fjolårets nivå.

Toppskifte i dansk bussbransch

Den danska bussbranschens organisation, Danske Busvognmænd, står inför ett skifte i toppen. Organisationens mångårige chef, Steen Bundgaard, har bestämt sig för att gå i pension vid slutet av nästa år. Styrelsen för Danske Busvognmænd har därför utsett Michael Nielsen, tidigare chef för den internationella vägtransportunionen IRU:s Brysselkontor

Dansk bussbransch protesterar mot ID-kontroller

I likhet med bland andra Sveriges Bussföretag protesterar även den danska bussbranschens organisation Danske Busvognmænd mot transportörerna ska kontrollera visum och pass. I det här fallet gäller det resande från utlandet till Danmark. Den danska regeringen vill nämligen, i likhet med den svenska och norska, införa tillfälliga gränskontroller med anledning av det stora antalet flyktingar och migranter som korsar gränsen till Danmark.

Statliga pengar till spårvägsprojekt stoppas

Den danska regeringen har stoppat det tidigare utlovade statliga stödet till den planerade spårvägen i Aalborg. Anledningen är att projektet enligt kommunens egna beräkningar är samhällsekonomiskt starkt förlustbringande. Eftersom statligt stöd är en förutsättning för spårvägsbygget stoppas nu detta nu. Istället ska andra trafikläsningar utredas.

Kraftig ökning av bussbolag som momsregistrerar sig i Danmark

Antalet utländska bussföretag som momsregistrerar sig i Danmark har ökat kraftigt de senaste åren, skriver danska Busmagasinet som är den danska branschorganisationen Danske Busvognmænds tidning. Det var i juli förra året som danska och utländska bussföretag blev likställda när det gäller momsreglerna för busstrafik i Danmark. Sedan dess ska utländska bussföretag betala moms på den del av deras körningar som sker i Danmark.

Straffskatt på elbussar även i Danmark

Samtidigt som eldrivna bussar för stadstrafik är på snabb frammarsch straffbeskattas elströmmen för busstrafik i Danmark, liksom i Sverige. Nu kräver den danska bussbranschens organisation Danske Busvognmænd, att skattereglerna ändras.

Expressbuss bättre än tåg för miljön

Det är mindre skadligt för miljön att välja bussen framför tåget för långväga resor. Den danska bussbranschens organisation, Danske Busvognmænd, har räknat ut miljöbelastningen för den långväga busstrafiken i landet och jämfört bussresan med motsvarande resa med tåg eller bil.

De är bäst i Danmark

I samband med den stora danska resmässan Ferie for Alle som just nu pågår i staden Herning har årets företag inom dansk bussturism utsetts. Danish Coach Award 2015 delades ut i tre kategorier. Bakom priset står den danska bussbranschens organisation, Danske Busvognmænd.

© 2021 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)