Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘delårsrapport’

Ökad orderingång för Volvo Bussar

Volvo Bussar ökade orderingången med tolv procent under det tredje kvartalet i år, samtidigt som leveranserna backade med 16 procent, jämfört med samma period förra året. Orderingången uppgick under det tredje kvartalet till 2091 busar och leveranserna till 2001 bussar. Det framgår av Volvokoncernens delårsrapport som presenterades på fredagsmorgonen. Trots förbättrad lönsamhet ligger bussverksamheten långt under de övriga delarna av Volvokoncernen när det gäller lönsamhet.

Starkt halvår för MAN

Buss- och lastbilstillverkaren MAN Truck & Bus redovisar ett starkt första halvår i år. Orderingången mätt i antalet beställda enheter ökade med hela 27 procent jämfört med första halvåret 2016. I pengar ökade orderingången från 5 733 miljoner euro (59,9 miljarder SEK) under första halvåret förra året till 6 604 miljoner euro (69 miljarder SEK) samma tid i år. Som vanligt är det lastbilarna som dominerar siffrorna.

Scania håller ställningarna

Scanias bussverksamhet höll ställningarna under det första kvartalet. Orderingången för bussar hos Scania var under kvartalet i nivå med fjolårets första kvartal. Totalt fick Scania under perioden i år beställningar på 2 656 bussar mot 2 637 samma tid år 2017, uppger företaget i sin kvartalsrapport som presenterades på fredagsförmiddagen. Scanias marknadsandel inom bussar i Europa uppgick till 8,4 procent för första kvartalet 2018 jämfört med 7,5 procent under motsvarande period 2017.

Ökad försäljning men sämre lönsamhet för största busstillverkaren

Europas största busstillverkare, Daimler Buses (Mercedes-Benz och Setra m fl märken) ökade sin försäljning under det första kvartalet i år med 6 procent till 5 700 bussar och busschassier. Samtidigt minskade såväl omsättning som lönsamhet. Omsättningen gick ner med 8 procent till 850 miljoner euro (knappt nio miljarder SEK) medan rörelseresultatet nästan halverades till 37 miljoner euro (cirka 390 miljoner SEK) mot 72 miljoner euro det första kvartalet 2017. Det framgår av Daimlerkoncernens kvartalsrapport som presenterades på fredagen.

Svag start på året för Volvo Bussar

Volvo Bussar hade ett svagt första kvartal. Det framgår av Volvokoncernens delårsrapport som presenterades på tisdagsmorgonen. Som helhet hade Volvokoncernen (där inte personbilar ingår, dessa finns i Volvo Cars) ett bra kvartal med ett rörelseresultat på 8,3 miljarder kronor mot 6,8 miljarder samma period i fjol. Bussverksamheten redovisar en förlust på 15 miljoner kronor jämfört med en vinst på 90 miljoner förra året. Bussleveranserna minskade med sju procent.

Rekordomsättning för Scania

Buss- och lastbilstillverkaren Scanias nettoomsättning blev rekordhöga 119,7 miljarder kronor förra året. Det är en ökning med 15 procent jämfört med innan. Det var lastbilarna som lyfte verksamheten och Scanias leveranser av lastbilar slog också rekord i fjol. Även bussarna, lillebror i Scaniafamiljen, hade i fjol en ökning av orderingången. totalt redovisar Scania ett rörelseresultat på 12,4 miljarder kronor. Bussverksamheten särredovisas inte av företaget.

Ökad försäljning, minskad lönsamhet för största busstillverkaren

Europas största busstillverkare, Daimler Buses, ökade antalet sålda bussar med åtta procent under det andra kvartalet, jämfört med samma period förra året. Samtidigt försvagades rörelseresultatet kraftigt. Det framgår av Daimlerkoncernens kvartalsrapport som presenterades på onsdagsmorgonen. I Daimler Buses ingår Mercedes-Benz och Setra bussar.

Stabil lönsamhet, minskade leveranser för Volvo Bussar

Volvo Bussar redovisar en stabil lönsamhet med en rörelsemarginal på 4,6 procent. Det framgår av Volvokoncernens delårsrapport som presenterades på onsdagsmorgonen. Samtidigt minskade leveranserna av bussar med 17 procent, jämfört med andra kvartalet i fjol. För Volvokoncernen som helhet ökade försäljningen och lönsamheten under andra kvartalet. Rörelsemarginalen för hela Volvokoncernen blev mer än dubbelt så stor som för bussarna, 9,7 procent.

Ökad omsättning, svagare resultat för Nobina

Bussjätten Nobina ökade omsättningen med 2,3 procent men redovisar ett svagaare rörelseresultat. Det är trafikstarter med nya trafikavtal i hela Norden som belastar resultatet. Dessutom utvecklas expressbussarna i Swebus svagt. Det framgår av Nobinakoncernens delårsrapport som presenterades på fredagsmorgonen.

Iran lyfte Scanias bussar

En stark ökning av efterfrågan i Iran lyfte Scanias bussar under det första kvartalet, visar Scaniakoncernens delårsrapport som presenterades på fredagsmorgonen. Det gjorde att orderingången för Scania bussar under första kvartalet 2017 steg i jämförelse med föregående år till 2 637 enheter jämfört med 2 246 samma tid i fjol.

© 2023 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)